Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

Om oss

 

 

 

 

 

 

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

 

 

Redaktör för hemsidan

Veine Edman

edmans@allt2se

Stugan Berget på hembygdsgården. Foto: Bo Bäckman.

 

AKTUELLT:

 

Valborgsmässofirande kl 20.30

Vårens ankomst firas på sedvanligt vis 30 april i hembygdsparken. Årets vårtalare är vår nya kyrkoherde i Vist-Vårdnäs, Elin Strömblad. Vårdnäskören sjunger och Vårdnäs scoutkår medverkar. Fyrverkerier. Korv och kaffe serveras från kl 19 i logen. Välkomna!

 

Vårröjning med scouternas hjälp

Nu har det räfsats och röjts i hembygdsgården, så att det är fint inför Valborgsfirandet. Utöver det trogna gänget från hembygdsföreningen hjälpte barn och ledare från scoutkåren till under röjarkvällen den 19 april. Tack för det!

 

 

Onsdagsförmiddagarna är du välkommen till hembygdsgården!

Under sommarhalvåret samlas ”onsdagsgänget” i hembygdsgården, vid 9-tiden. Där finns alltid något som behöver göras för att hålla husen och parken i stånd. En rejäl kafferast och pratstund hör också till. Om du har tid över är du varmt välkommen någon onsdag!

 

Årsmöte med spelmansmusik, omval och 50-talsbilder

Vid hembygdsföreningens årsmöte 12 mars omvaldes ordföranden Veine Edman för ett år och styrelseledamöterna Stig Persson, Marie Drotth och Sten-Erik Stenberg, liksom ersättaren Ingemar Saand, för två år. Övriga i styrelsen, valda förra året för två år, är Anneli Kåhre, Jan Oom, Margareta Skinnars och ersättaren Per Berg. Vid mötet underhöll familjen Hjertén, Mjölby, med medryckande spelmansmusik med dragspel och stråkar. Som avslutning visades ett urval 1950-talsbilder, hämtade från den första, otryckta, versionen av Paul Aineströms bok om Vårdnäs socken.

 

Nya gamla bilder …

Under ”Bilder från förr” hittar du bl a Ivar Anderssons bilder. Denna bildserie är nu utökad med ett tjugotal fotografier som visades under bild- och filmkvällen i Eklunda i höstas.

 

Nytt på sidan: Från cusabodhum till Kuseboholm

När skotten och översten Herbert Gladsten förvärvade Kusebo från kronan 1642 för att skapa en sätesgård, förskönades namnet genom att lägga till holm. Tre hundra år tidigare ingick cusabodhum, eller Kusabodha, tillsammans med Saxtorp, i Ulf Gudmarssons donation till det kloster som hans hustru planerade i Vadstena. Se Om Vårdnäs/Kuseboholm.

 

Om Sandebovägen och en stenvalvsbro som fick nytt liv

Att vägar och deras skötsel varit ett trätoämne i alla tider är Sandebovägen ett gott exempel på. Vid hembygdsföreningens vårutflykt till Hulta gav Börje Johansson en inblick i Sandebovägens historia. Han visade också den gamla stenvalvsbron som för ett par år sedan rustades av Hulta Kretsloppsförening för ingå i en rid- och promenadväg. Här kan du läsa om vägen och bron: Sandebovägen under Om Vårdnäs!

 

På Folkhushållningskommissionens tid

Under första världskriget firade svensk byråkrati stora triumfer. 1917 och 1918 ålades alla som odlade mer än halvt tunnland jord att redovisa utsäde och sådd areal, gröda för gröda. Anders Kull i Stubbetorp har gjort en sammanställning av de 202 blanketterna från odlare i Vårdnäs 1918. De fanns i en säck på vinden! Se Om Vårdnäs/1918 års arealinventering.

 

Lyssna till tre Vårdnäs-profiler som inte längre finns i livet

1980 tog hbf:s dåvarande ordförande Göte Ericsson sin kassettbandspelare med sig vid besök hos dels lantbrukaren Konrad Johansson i Björnkil och dels dennes granne, ”Stina i Eknäs”. Tio år senare besöktes Erik Johansson, en välkänd gestalt som hade många uppgifter inom kyrkan och socknen. Örjan Nilsson i Bestorp har hjälpt oss att föra över kassetternas innehåll till det digitala formatet. Så småningom ska intervjuerna kunna bli tillgängliga på denna hemsida. I väntan på det lånar vi gärna ut ett USB-minne, som du kan lyssna på – och kopiera.