Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

Om oss

 

1040 sidor – 947 svartvita foton

Pappersbunten på bilden är Paul Aineströms ursprungliga manuskript till boken ”Vårdnäs socken”. Med detta vann han tävlingen om bästa sockenskildring, som JUF utlyste 1953. Manuset omfattar 1040 maskinskrivna sidor med 947 inklistrade svartvita foton, dessutom många kartor och diagram o s v. I förordet skrev Aineström att manuskriptet ”utgör resultatet av tre års, tidvis mycket intensiva hembygdsstudier”. Det bör tilläggas att alla arkivstudier, de många exkursionerna runtom i Vårdnäs, liksom skrivarbetet, gjordes vid sidan om lärargärningen i Brokinds skola.

Manuset blev för omfattande för att kunna tryckas till en rimlig kostnad. Paul Aineström satte sig därför på nytt vid skrivbordet för att arbeta om det. Texter skrevs om och kortades, och väldigt många foton uteslöts. 1959 kunde så sockenboken tryckas med 600 sidor. (Av 2:a tryckningen, som hembygdsföreningen lät göra 1979, finns ännu några exemplar kvar. Pris: 200 kr.)

Särskilt med tanke på de många ”överblivna” fotografierna - med innehållsrika bildtexter - har hembygdsföreningen nu sett till att överföra hela ursprungliga manuskriptet till digital form. Föreningens medlemmar erbjuds att utan kostnad få hela ”bunten” på ett USB-minne. Vid behov kan vi tillhandahålla USB-minne för 50 kr.

För dem som inte är medlemmar är kostnaden 250 kr + ev 50 kr för USB-minne.

Om du är intresserad – hör av dig med ett mejl till ve@vardnashbf.se

 

En annan tid, en annan väg … Dåtidens ”34-an”, Kalmarvägen, vid Brokind i mitten av 1950-talet. Vänstertrafik (fast PV:n är halvvägs över på höger sida. Till vänster skymtar Brokinds slott, och till höger Paul Svenssons affär (i det f d värdshuset). Mitt emot affären finns slussen och bron, som man passerade om man skulle till sta’n. Foto: Paul Aineström, som åkte nerför denna backe när han skulle lämna Brokinds skola där han både arbetade och bodde.                                                                                                                                                                   X.   

 

 

Styrelsen

Bli medlem

Om Vårdnäs förr

Bilder från förr

Hembygdsgården

Trädgårdsgruppen

Bilder från verksamheten

Verksamhets-   berättelser

-------------------------

Redaktör för hemsidan:

VEINE EDMAN

Föreningens bankgiro:

5307-5727

Swish:

123-326 95 11

Föreningens e-post:

post@vardnashbf.se

 

 

Bestorps Ångsåg ett minne blott

1903, året efter att Östra Centralbanan invigts, uppstod ett sågverk inne i Längdviken. Därmed var Bestorp på väg att bli en liten industriort. Efter 55 år, 1958, var det emellertid slutsågat.

Vår berättelse om Bestorpssågens är uppdelad på två sidor: Bestorps Ångsåg I – och Bestorps Ångsåg II. Det är ont om säkra uppgifter. Vi tar tacksamt emot upplysningar och tillrättalägganden!

Fotot t h togs av Jacob Bergin 1905 – och det t v av Paul Aineström ett par år innan sågen lades ner. Vet du vilka de tre männen är – hör av dig!

 

OM.DVE.000523

Brev från Sven Persson i Sjöstugan till sonen i Illinois, 1858

 

Släktforskaren Berit Ekberg, Tranås, har låtit oss ta del av ett välformulerat brev som hennes farmors farfars far – Sven Persson - skrev till sonen Anders Petter i Andover, Illinois. Med hustru och åtta barn hade Sven flyttat till Vårdnäs och brukat gårdar tillhöriga Brokind. Senare noterades familjen som ”inhyses”. Nu, 1858, bodde Sven, hustrun och yngste sonen i Sjöstugan vid Brokind. Tre av barnen hade redan emigrerat till Amerika. Tre skulle följa efter när föräldrarna inom få år avlidit. En dotter gifte sig med en glasblåsare och flyttade till Finland. Kvar blev unge Alfred, eftersom ingen vågade låna honom pengar till Amerika-biljetten. Under Om Vårdnäs / Berättelser – hittar du Brev från ….

 

Bilden: Sjöstugan fotograferad 1903 av den kände Linköpingsfotografen Didric von Essen, vars bilder finns på Östergötlands museum. Stugan revs 1915-16 för att ersättas av ett nytt bostadshus. Det är numera gulmålat och har fått en vit stenmur framför sig. 

 

 

Våra arrangemang under 2022 – Läs här!

Bilder från verksamheten under 2022 – Klicka här!

 

 

KARL  GRANBERG - bondpojken från Sätra

som blev vykortskung och konsul för Kuba

Se Om Vårdnäs /Berättelser – eller klicka här!

En bild som visar text, person, vägg, gammal

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

1797 - Vårdnäs kyrka 225 år! – 2022

Vårdnäs har haft kyrka åtminstone från 1200-talet. Men nuvarande kyrkobyggnad uppfördes från grunden 1795-97. Tornet hade byggts 1765. Sockenstämman ville bygga till gamla kyrkan ännu en gång, och stod emot biskop Lindblom, som talade för nybyggnad. Men när byggmästare gjorde klart hur svårt det skulle bli att bygga till, accepterade stämman att det måste bli en ny kyrka. Sockenborna blev ju bara fler och fler. 

200-årsjubileet firades ordentligt 1997. Att kyrkan nu har gjort tjänst 25 år till, uppmärksammas nog inte så mycket. Men visst kan det vara värt att påminna om hur 1790-talets Vårdnäsbor skapade vårt vackraste och viktigaste lokala kulturarv!

Klicka här!

Del av vykort från 1940-talet.

 

 

 

 

 

Foto: Veine Edman

 

Sockenmuseet 1958 – 2022

Vårdnäs sockenmuseum, som haft en rätt anonym tillvaro bakom Församlingshemmet, är avvecklat. Vissa saker, främst möbler, har övertagits av hembygdsföreningen. En del föremål har återlämnats till anhöriga till dem som en gång skänkte dem till museet. Mycket av det som återstod såldes vid ett välbesökt ”museiloppis” 7 maj på Kyrkbackens gård. Alla intäkter – ca 25 000 kr - har gått till hjälp åt krigsdrabbade barn i Ukraina.

Med hjälp av lyftkran flyttades stugan 1 juli 2022 till trädgården i Komministergården, som den tidigare tillhört. Läs om stugans och sockenmuseets historia här.

Foto: Marianne Bengtsson

 

 

Ristesten – soldattorpet som låg i vägen

Ristesten har sitt namn efter en skälsten, eller gränssten, mellan Ås och Skillbergas mark. I ett par hundra år var Ristesten soldattorp. Först åt ryttare, sedan åt grenadjärer, det vill säga fotsoldater. Och när siste grenadjären flyttat från Ristesten var det snart dags att riva och flytta torpet. Det låg nämligen i vägen – för järnvägen.

Här finns sidan om Ristesten!

 

 

 

 

           Lättare hitta till torp- & stugplatserna i Vårdnäs

 

Hembygdsföreningens ”torpgrupp” – med Christer Rahmqvist och Rosita Gustavsson i spetsen – har de senaste åren uppsökt alla torp- och stugplatserna i socknen. Både de som övergivits och de som ännu är bebyggda och bebodda. Det rör sig om ca 350 torp- och stugställen..

Arbetet har lett till att koordinaterna nu är uttagna för de aktuella platserna. Koordinatsystemet är: WGS84 (DDM). Därmed blir det lättare att hitta även till sedan länge övergivna ställen. Dessutom har platserna dokumenterats med fotografier och anteckningar. Detta gäller också skicket på de skyltar som hembygdsföreningen tidigare satt upp på många före detta torp-/stugplatser.

Resultatet av torpgruppens möda finns här på hemsidan i form tablåer för de fyra fjärdingarna: ÖSTRA: områdena kring Bestorp, Sätra, Tråstorp, Nässjö, Melskog – VÄSTRA: som i stort är området väster om riksväg 23/34 – Älgbosäter, Fjälla, Hulta, Sandebo, Dänskebo – SÖDRA: områdena som tillhört Brokinds gård men också Saxtorp, kyrkbyn samt Hamra och Eda m fl. NORRA: – Västerby, Kuseboholm, Kögenäs, Sjögesätter, Arnebo, Björnkil, Bollebo m fl.

 

 

En bild som visar person, vägg, inomhus, hund

Automatiskt genererad beskrivning

 

SAMTAL  MED  EN  GREVE

Greve Henric Falkenberg har besökts hemma i slottsflygeln på Brokind av hembygdsföreningens ”utsända” Else-Marie Peterson.

För henne berättade han om hur han som pojke vaknade en natt av att det brann i slottet – och om mycket annat.

Klicka HÄR !

 

När godskomplexen Brokind och Västerby såldes ut

I flera hundra år ägdes många av gårdarna och torpen i Vårdnäs av godsen Brokind och Västerby. Men kring år 1900 såldes gårdarna som tillhört Västerby – och lite senare även huvudgården. 1918 såldes på ett bräde Brokind med alla gårdar - varefter nye ägaren i sin tur sålde ut bit för bit. 1933 kunde så det Falkenbergska fideikommisset återupprättas, med krympt kostym.

HUR det hela gick till har vi försökt beskriva HÄR. De olika fastighetsaffärerna redovisas, så långt vi hittat uppgifter, i en TABELL. Korrigeringar och kompletteringar mottages tacksamt!

VARFÖR det gick så här är inte lätt att reda ut. Klart är ändå att jordbruket vid den där tiden var utsatt för stora påfrestningar – inte minst p g a livsmedelsimport.

Vid många av de friköpta gårdarna byggdes nya bostadshus och nya ladugårdar o s v. Att arrendatorer, och andra personer, kunde bli hemmansägare bör ha inneburit en rejäl vitamininjektion för bondesocknen Vårdnäs.

 

 

”Torp och stugor i Vårdnäs socken” – del 1 och 2 – finns nu digitalt!

Böckerna om torpen och stugorna i Vårdnäs, som kom ut 2002 och 2003, blev väldigt snart slutsålda. Nu har hembygdsföreningen låtit skanna in båda böckerna på var sin pdf-fil. Om du vill ha tillgång till böckerna på det viset - hör  av dig med ett mejl! För medlemmar kostar det inget (om du levererar ett usb-minne). För andra är kostnaden 100 kr per bok.

 

Om Brokinds stuteri – läs här!

 

 

HUR   SAMHÄLLET   BROKIND   KOM   TILL ….

Tomthistorien 1902 till 1928 – kronologiskt

(Källa: Lantmäteriets hemsida/Historiska kartor.)

Från Alvik till Änggården – samhället Brokinds bebyggelse till omkring 1950

-         i alfabetisk ordning - del 1, 2 och 3