Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

Om oss

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

Redaktör för hemsidan

Veine Edman

edmans@allt2se

                                                  Stugan Berget på hembygdsgården. Foto: Bo Bäckman.  Till höger: Omflyttning av tunga föremål ur hembygdsgårdens samlingar. Se nedan. Foto: Birgitta Andersson.

 

AKTUELLT:

Nationaldagen firas i hembygdsgården - tisdag 6 juni kl 18

Nationaldagen firas traditionsenligt med högtidstal, blåsmusik och körsång. Förutom Frälsningsarméns musikkår och Vårdnäskören medverkar i år även KFUM-kören, Linköping. Årets högtidstalare är teol dr Joel Halldorf, Tråstorp. Kaffeservering. Välkomna!

 

Operation omflyttning

I hembygdsgården finns många föremål från gamla tider. Sakernas placering har efterhand blivit allt mera slumpmässig. Nu vill styrelsen få till en genomtänkt ordning. Bl a ska en snickarbod inrättas i nedre bodens högra del. Dit flyttas t ex bandsågen och svarven som stått i logen. Redskap som har med textilhantering att göra ska samlas i Kvarndalens övervåning. En onsdagsförmiddag nyligen flyttades de stora och tunga föremålen till nya ”hem”. På bilden t h ses fr v Örjan Skinnars, Göran Samuelsson, Sten-Erik Stenberg och Ulf Pettersson kånkandes på en handkvarn.

 

Många firade Valborg i hembygdsgården

I det fina vädret kom ovanligt många för att delta i valborgsmässofirandet. Allt gick till som det brukar. Scouterna tände elden och Vårdnäskören sjöng in våren med bravur. Vårtalet hölls av kyrkoherde Elin Strömblad, följt av ett leve för våren samt nationalsången. ”Tänk att få sjunga nationalsången, det är inte ofta man får uppleva det”, sa en dam på besök från Stockholm efteråt.

 

Onsdagsförmiddagarna är du välkommen till hembygdsgården!

Under sommarhalvåret samlas ”onsdagsgänget” i hembygdsgården, vid 9-tiden. Där finns alltid något som behöver göras för att hålla husen och parken i stånd. En rejäl kafferast och pratstund hör också till. Om du har tid över är du varmt välkommen någon onsdag!

 

Årsmöte med spelmansmusik, omval och 50-talsbilder

Vid hembygdsföreningens årsmöte 12 mars omvaldes ordföranden Veine Edman för ett år och styrelseledamöterna Stig Persson, Marie Drotth och Sten-Erik Stenberg, liksom ersättaren Ingemar Saand, för två år. Övriga i styrelsen, valda förra året för två år, är Anneli Kåhre, Jan Oom, Margareta Skinnars och ersättaren Per Berg. Vid mötet underhöll familjen Hjertén, Mjölby, med medryckande spelmansmusik med dragspel och stråkar. Som avslutning visades ett urval 1950-talsbilder, hämtade från den första, otryckta, versionen av Paul Aineströms bok om Vårdnäs socken.

 

Nya gamla bilder …

Under ”Bilder från förr” hittar du bl a Ivar Anderssons bilder. Denna bildserie är nu utökad med ett tjugotal fotografier som visades under bild- och filmkvällen i Eklunda i höstas.

 

Nytt på sidan: Från cusabodhum till Kuseboholm

När skotten och översten Herbert Gladsten förvärvade Kusebo från kronan 1642 för att skapa en sätesgård, förskönades namnet genom att lägga till holm. Tre hundra år tidigare ingick cusabodhum, eller Kusabodha, tillsammans med Saxtorp, i Ulf Gudmarssons donation till det kloster som hans hustru planerade i Vadstena. Se Om Vårdnäs/Kuseboholm.

 

Lyssna till tre Vårdnäs-profiler som inte längre finns i livet

1980 tog hbf:s dåvarande ordförande Göte Ericsson sin kassettbandspelare med sig vid besök hos dels lantbrukaren Konrad Johansson i Björnkil och dels dennes granne, ”Stina i Eknäs”. Tio år senare besöktes Erik Johansson, en välkänd gestalt som hade många uppgifter inom kyrkan och socknen. Örjan Nilsson i Bestorp har hjälpt oss att föra över kassetternas innehåll till det digitala formatet. Så småningom ska intervjuerna kunna bli tillgängliga på denna hemsida. I väntan på det lånar vi gärna ut ett USB-minne, som du kan lyssna på – och kopiera.