Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

Om oss

 

 

 

 

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

Redaktör för

hemsidan:

VEINE

EDMAN

 

Föreningens bankgiro:

5307-5727

Swish:

123-326 95 11

 

 

 

 

 

SOMMAR – PROGRAMMET  2021

Hbf:s planerade aktiviteter 30 juni - 14 september presenteras i ett programblad, som du hittar här.

 

 

Söndagen 25 juli kl 18

i Vårdnäs hembygdsgård:

 

Prof. PER JENSEN, Opphem,

talar om sin bok ”Sveriges vanligaste fågel – en kärleksförklaring till höns”.

 

Kaffeservering   -    Öppet i bodarna    -     Välkomna!

 

 

EXTRA ERBJUDANDE:

SOMMAR-GYMPA I HEMBYGDSGÅRDEN – tisdagar kl 10

Utöver det som står i sommar-programmet erbjuder utomhus-gympa i hembygdsgården några tisdagar framåt. Start tisdagen 29 juni.

Lena - sommarboende i Vårdnäs och erfaren gympaledare - utlovar en enkel och rolig gympa som passar alla. ”Vi tränar rörlighet, styrka, balans och kondition.” Ingen anmälan. Ingen avgift. Ta med liggunderlag!

 

Trädgårdsgruppen satsar på rosor och rotfrukter i år

Trädgårdsgruppen har kommit igång efter den kalla våren. Nytt för i år blir bl a rosorna ”Rödhätte” och ”Old Blush” i rabatten framför stugan Berget. Där finns också ”Skedarosen”. I kökslandet sätts bl a några rotfrukter – korova, kålroten ”Östgöta” och sockerbetan ”Gammal svensk”. Se Trädgårdsgruppen och Bergets rabatt.

----------------

”Torp och stugor i Vårdnäs socken” – del 1 och 2 – finns nu digitalt!

Böckerna om torpen och stugorna i Vårdnäs, som kom ut 2002 och 2003, blev väldigt snart slutsålda. Nu har hembygdsföreningen låtit skanna in båda böckerna på var sin pdf-fil. Om du vill ha tillgång till böckerna på det viset - hör  av dig med ett mejl! För medlemmar kostar det inget (om du levererar ett usb-minne). För andra är kostnaden 100 kr per bok.

 

 

Lättare hitta till torp- & stugplatserna i Västra och Östra fjärdingarna

 

Christer Rahmqvist och Rosita Gustavsson har under ett par år ägnat mycket tid på att uppsöka torp- och stugplatserna - först i Östra och senast i Västra fjärdingen. De har tagit ut KOORDINATER för platserna - såväl de övergivna som de ännu bebyggda. Koordinatsystemet är: WGS84 (DDM). Och de har dokumenterat med kamera och penna. Det blir nu lättare att hitta sedan länge försvunna ”ställen”. Samtidigt har vi fått en uppfattning om skicket på torpskyltarna som hembygdsföreningen tidigare satt upp på många f d torp- och stugplatser.

Resultatet av Christers och Rositas expeditioner finns nu här på hemsidan i form tablåer för respektive fjärding. ÖSTRA fjärdingen omfattar områdena kring Bestorp, Sätra, Tråstorp, Nässjö, Melskog. VÄSTRA fjärdingen är i stort sett den del socknen som ligger väster om riksväg 23/34 – Älgbosäter, Fjälla, Hulta, Sandebo, Dänskebo.  Sen får vi hoppas att Christer och Rosita - eller andra hembygdsvänner - tar itu med norra och södra fjärdingarna på motsvarande sätt!

 

HUR   SAMHÄLLET   BROKIND   KOM   TILL ….

Tomthistorien 1902 till 1928 – kronologiskt

(Källa: Lantmäteriets hemsida/Historiska kartor.)

Från Alvik till Änggården – samhället Brokinds bebyggelse till omkring 1950

-         i alfabetisk ordning - del 1, 2 och 3

(Uppgifter hämtade ur olika källor.)

 

 

 

 

 

 

Läs om äldre Vårdnäs-profiler!

Med ett klick på ”BERÄTTELSER” (ligger under ”Om Vårdnäs”) hittar du bl a intervjuer med äldre sockenborna Stig Nilsson, Gunnar Lindgren och Birgit Bengtsson (alla från Brokind) och Yngve Larsson, f d lantbrukare i Kögenäs. Där finns också artiklar om ”Krutgubben som sköt 4 125 djur på femtio år” (Johan ”Jocke” Sjöström i Brokind) och om Gustaf Sjökvist och hans tillverkning av pirkar i Bestorp. Läs också om Emma Bergman i Brokind, socknens barnmorska från 1914 till 1938.