Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

Om oss

 

En bild från 1950-talet, då sågverket (som skymtar i bakgrunden) i Bestorp ännu var i drift. Timmerbilar lossar sin last vid Längdviken – för att stockarna framåt våren ska hamna i vattnet och flottas sista biten fram till sågverket. Foto: Paul Aineström.              TEST

 

 

 

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

Redaktör för

hemsidan:

VEINE

EDMAN

 

Föreningens bankgiro:

5307-5727

Swish:

123-326 95 11

 

 

 

 

 

SAMTAL  MED  EN  GREVE

Greve Henric Falkenberg har besökts hemma i slottsflygeln på Brokind av hembygdsföreningens ”utsända” Else-Marie Peterson. För henne berättade han om hur han som pojke vaknade en natt av att det brann i slottet – och om mycket annat.

Klicka HÄR !

 

När godskomplexen Brokind och Västerby såldes ut

I flera hundra år ägdes många av gårdarna och torpen i Vårdnäs av godsen Brokind och Västerby. Men kring år 1900 såldes gårdarna som tillhört Västerby – och lite senare även huvudgården. 1918 såldes på ett bräde Brokind med alla gårdar - varefter nye ägaren i sin tur sålde ut det mesta. 15 år senare kunde så det Falkenbergska fideikommisset återupprättas, med krympt kostym.

HUR det hela gick till har vi försökt beskriva HÄR. Vidar redovisas i en TABELL de olika fastighetsaffärerna, så långt vi hittat uppgifter om dem. Korrigeringar och kompletteringar mottages tacksamt!

Varför det gick så här är inte lätt att reda ut. Klart är ändå att jordbruket vid den där tiden var utsatt för stora påfrestningar – inte minst p g a livsmedelsimport.

Vid många av de friköpta gårdarna byggdes nya bostadshus och nya ladugårdar o s v. Att arrendatorer, och andra personer, blev hemmansägare innebar bör ha inneburit en rejäl vitamininjektion för bondesocknen Vårdnäs.

 

Bilder från verksamheten under 2021

Hänt i bilder – klicka här!

 

”Torp och stugor i Vårdnäs socken” – del 1 och 2 – finns nu digitalt!

Böckerna om torpen och stugorna i Vårdnäs, som kom ut 2002 och 2003, blev väldigt snart slutsålda. Nu har hembygdsföreningen låtit skanna in båda böckerna på var sin pdf-fil. Om du vill ha tillgång till böckerna på det viset - hör  av dig med ett mejl! För medlemmar kostar det inget (om du levererar ett usb-minne). För andra är kostnaden 100 kr per bok.

 

 

Lättare hitta till torp- & stugplatserna i Västra och Östra fjärdingarna

 

Christer Rahmqvist och Rosita Gustavsson har under ett par år ägnat mycket tid på att uppsöka torp- och stugplatserna - först i Östra och senast i Västra fjärdingen. De har tagit ut KOORDINATER för platserna - såväl de övergivna som de ännu bebyggda. Koordinatsystemet är: WGS84 (DDM). Och de har dokumenterat med kamera och penna. Det blir nu lättare att hitta sedan länge försvunna ”ställen”.

Resultatet av Christers och Rositas expeditioner finns här på hemsidan i form tablåer för ÖSTRA fjärdingen – som omfattar områdena kring Bestorp, Sätra, Tråstorp, Nässjö, Melskog – och för VÄSTRA – som i stort är området väster om riksväg 23/34 – Älgbosäter, Fjälla, Hulta, Sandebo, Dänskebo. Vi hoppas att Christer och Rosita - eller andra hembygdsvänner - tar itu med norra och södra fjärdingarna på motsvarande sätt!

 

 

HUR   SAMHÄLLET   BROKIND   KOM   TILL ….

Tomthistorien 1902 till 1928 – kronologiskt

(Källa: Lantmäteriets hemsida/Historiska kartor.)

Från Alvik till Änggården – samhället Brokinds bebyggelse till omkring 1950

-         i alfabetisk ordning - del 1, 2 och 3

(Uppgifter hämtade ur olika källor.)

 

Läs om äldre Vårdnäs-profiler!

Med ett klick på ”BERÄTTELSER” (ligger under ”Om Vårdnäs”) hittar du bl a intervjuer med äldre sockenborna Stig Nilsson, Gunnar Lindgren och Birgit Bengtsson (alla från Brokind) och Yngve Larsson, f d lantbrukare i Kögenäs. Där finns också artiklar om ”Krutgubben som sköt 4 125 djur på femtio år” (Johan ”Jocke” Sjöström i Brokind) och om Gustaf Sjökvist och hans tillverkning av pirkar i Bestorp. Läs också om Emma Bergman i Brokind, socknens barnmorska från 1914 till 1938.