Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

Om oss

0823BordInvign1

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

Redaktör för hemsidan

Veine Edman

edmans@allt2se

                                                                                     Stugan Berget på hembygdsgården. Foto: Bo Bäckman. T h: De nya borden/bänkarna uppe på höjden i hembygdsparken. Foto: Birgitta Andersson.

 

AKTUELLT:

 

Årsmöte söndag 11 mars kl 18.00 - i Vårdnäs församlingshem

Film om 1940-talets Linköping – Årsmötesförhandlingar – Kaffeservering – Lotterier. VÄLKOMNA!

 

Här hittar du verksamhetsberättelsen över 2017.

 

 

 2003-05-03 05.47.14

Göte Ericsson, t v, var ordförande i Vårdnäs hbf från starten till 1984. T h Yngve Larsson som tillhörde styrelsen under många år.

 

Hembygdsföreningen firade sina 40 år

 

Hembygdsföreningens 40 år firades i Eklunda 1 december med tårtkalas och tillbakablickar på den omfattande verksamhet som bedrivits under åren. De drygt 60 medlemmarna som deltog fick höra Göte Ericsson, den förste ordföranden, berätta om hur och varför föreningen kom till.

 

Rebecca Jarl Evertsson och Lisa Nilsson underhöll med gamla schlagers, ackompanjerade av Anne Gustavsson Jarl. Rolf Pettersson från Östergötlands Hembygdsförbund gratulerade och överlämnade en minnestavla, som ska sättas upp i Berget.

 

Efter kaffe och tårta avslutades kvällen med en serie bilder från verksamheten under de 40 åren – inte minst från hembygdsgårdens uppbyggnad.

 

 

 När Moa Martinson slog upp ögonen i Nybygget

Omständigheterna kring Helga Maria Swartz (som skulle bli författaren Moa Martinson) födelse i västra sockenkanten 2 november 1890 belyser hur fattigt folk i vår socken (och alla andra socknar) hade det. Denna historia låg till grund för bygdespelet ”Ho’ ska heta Helga” som uppfördes av Vårdnässpelen i Bjärka-Säby hösten 2017. Texten Här föddes Moa Martinson, som nu kan läsas under Om Vårdnäs är i stort densamma som återfinns i bygdespelets programblad.

 

                             Mycket att se kring Kvilla bro

Närmare 40 personer deltog iutflykten till Kvilla bro 1 oktober. Anders Kull och Bo Jonsson, som stod för värdskapet, hade läst på ordentligt om platsens innehållsrika historia. De berättade bl a om det första försöket, i 1800-talets början, att åstadkomma kanalsjöfart i sjösystemet med slussar i Brokind och Kvilla. Och om den sista kvarnbyggnaden, som nu återfinns i Västerby. Åke Andersson, Bestorp, berättade om möbelsnickeriet som hans farfars far startade i intilliggande torpet Spångkärr - och som farfar Henrik sedan utvecklade i Bestorp. Intressanta forngravar på norra sidan besöktes, innan kaffe intogs på mjölnarbostadens tomt. Avslutningsvis promenerade de som så ville till Bosholmen, som sägs ha varit Bo Jonsson Grips rastställe mellan borgen Bjärkaholm och sätesgården Brokind.

 

71265472-08nhk

Ho’ska heta Helga”en stor framgång

 

Föreningen Vårdnässpelens tonsatta bygdespel kring författaren Moa Martinson födelse 2 november 1890 blev mycket uppskattad och en stor framgång. De fyra föreställningarna i Magasinet i Bjärka-Säby 12-15 oktober var helt utsålda, vilket innebär totalt drygt 600 betalande åskådare. Även de två föreställningarna i Norrköping 28-29 oktober ser ut bli utsålda.

 

Medlemmar i Vårdnäs och Wist hembygdsföreningar har hjälpt till med olika praktiska saker som parkering, biljetthantering, kaffeservering, städning o s v.

 

Tack till alla som bidragit till denna förnämliga kulturhändelse i vår bygd!

 

 

 

 

Välkomna till socknens nya fina fikaställe!

På berget i hembygdsparken står nu två bastanta ekbord med sittbrädor. Det är bara att sätta sig och njuta av utsikten. Kaffet, eller vad man nu vill ha, får man ha med sig. Med sig, tillbaka, får man också ta skräpet som eventuellt uppstår. Många har hjälpt till för att åstadkomma detta. Ekstockarna skänktes förra hösten av Erik Drotth i Sätra och den som sett till att förvandla dem till bord är P G Granath. Sölve Pettersson fraktade stockarna till kyrkbyn, där de sågades hos Jan-Erik Andersson i Komministergården. Vid byggnationen har PG haft hjälp av Anders Nyberg och Ingemar Saand. Säkert har flera varit med på något hörn. Hembygdsföreningen säger TACK till alla berörda! Vi hoppas att borden blir till glädje för många. På bilden ovan ses det större bordet i förgrunden. Vid det mindre sitter ’onsdagsgänget’ och invigningsfikar.

 

Bilder från sommarens aktiviteter – klicka här!

 

Lyssna till tre Vårdnäs-profiler som inte längre finns i livet

1980 tog hbf:s dåvarande ordförande Göte Ericsson sin kassettbandspelare med sig vid besök hos dels lantbrukaren Konrad Johansson i Björnkil och dels dennes granne, ”Stina i Eknäs”. Tio år senare besöktes Erik Johansson, en välkänd gestalt som hade många uppgifter inom kyrkan och socknen. Örjan Nilsson i Bestorp har hjälpt oss att föra över kassetternas innehåll till det digitala formatet. Så småningom ska intervjuerna kunna bli tillgängliga på denna hemsida. I väntan på det lånar vi gärna ut ett USB-minne, som du kan lyssna på – och kopiera.