Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

Om oss

kfumkoren

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

Redaktör för hemsidan

Veine Edman

edmans@allt2se

                                                       Stugan Berget på hembygdsgården. Foto: Bo Bäckman. T h: Gästande KFUM-kören sjöng bl a Heidenstams ”Sverige” på Nationaldagen, Foto: Ingvar Holm

 

AKTUELLT:

Nationaldagen firades i sol och vind

Nationaldagen firades traditionsenligt med högtidstal, blåsmusik och körsång. Förutom Frälsningsarméns musikkår och Vårdnäskören medverkade i år även KFUM-kören, Linköping. Årets högtidstalare var teol dr Joel Halldorf, Tråstorp. Kaffeservering. Solen sken, som den hade gjort hela dagen, men blev lite blåsigt under kvällen. Musikkåren fann för gott att byta plats för att komma i lä. Och de som kommit i bara skjorta på överkroppen hann bli frusna innan det efterföljande kaffet var urdrucket. Se Hänt i bilder!

 

Operation omflyttning

I hembygdsgården finns många föremål från gamla tider. Sakernas placering har efterhand blivit allt mera slumpmässig. Nu vill styrelsen få till en genomtänkt ordning. Bl a ska en snickarbod inrättas i nedre bodens högra del. Dit flyttas t ex bandsågen och svarven som stått i logen. Redskap som har med textilhantering att göra ska samlas i Kvarndalens övervåning. En onsdagsförmiddag nyligen flyttades de stora och tunga föremålen till nya ”hem”. På bilden t h ses fr v Örjan Skinnars, Göran Samuelsson, Sten-Erik Stenberg och Ulf Pettersson kånkandes på en handkvarn.

 

Många firade Valborg i hembygdsgården

I det fina vädret kom ovanligt många för att delta i valborgsmässofirandet. Allt gick till som det brukar. Scouterna tände elden och Vårdnäskören sjöng in våren med bravur. Vårtalet hölls av kyrkoherde Elin Strömblad, följt av ett leve för våren samt nationalsången. ”Tänk att få sjunga nationalsången, det är inte ofta man får uppleva det”, sa en dam på besök från Stockholm efteråt.

 

Onsdagsförmiddagarna är du välkommen till hembygdsgården!

Under sommarhalvåret samlas ”onsdagsgänget” i hembygdsgården, vid 9-tiden. Där finns alltid något som behöver göras för att hålla husen och parken i stånd. En rejäl kafferast och pratstund hör också till. Om du har tid över är du varmt välkommen någon onsdag!

 

Nya gamla bilder …

Under ”Bilder från förr” hittar du bl a Ivar Anderssons bilder. Denna bildserie är nu utökad med ett tjugotal fotografier som visades under bild- och filmkvällen i Eklunda i höstas.

 

Lyssna till tre Vårdnäs-profiler som inte längre finns i livet

1980 tog hbf:s dåvarande ordförande Göte Ericsson sin kassettbandspelare med sig vid besök hos dels lantbrukaren Konrad Johansson i Björnkil och dels dennes granne, ”Stina i Eknäs”. Tio år senare besöktes Erik Johansson, en välkänd gestalt som hade många uppgifter inom kyrkan och socknen. Örjan Nilsson i Bestorp har hjälpt oss att föra över kassetternas innehåll till det digitala formatet. Så småningom ska intervjuerna kunna bli tillgängliga på denna hemsida. I väntan på det lånar vi gärna ut ett USB-minne, som du kan lyssna på – och kopiera.