Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

Om oss

 

Sveriges Hembygdsförbund fyller jämna 100 år i år. Det firas med göra 2016 till ett Hembygdens År. Vi vill uppmärksamma allt arbete som utförs i de drygt 2 000 medlemsföreningarna.

Vårdnäs hembygdsförening bildades 1977 och är alltså mycket yngre än förbundet.

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

 

 

Redaktör för hemsidan

Veine Edman

edmans@allt2se

Stugan Berget på hembygdsgården. Foto: Bo Bäckman.

 

AKTUELLT:

Om Sandebovägen och en stenvalvsbro som fick nytt liv

Att vägar och deras skötsel varit ett trätoämne i alla tider är Sandebovägen ett gott exempel på. Vid hembygdsföreningens vårutflykt till Hulta gav Börje Johansson en inblick i Sandebovägens historia. Han visade också den gamla stenvalvsbron som för ett par år sedan rustades av Hulta Kretsloppsförening för ingå i en rid- och promenadväg. Här kan du läsa om vägen och bron: Sandebovägen under Om Vårdnäs!

 

På Folkhushållningskommissionens tid

Under första världskriget firade svensk byråkrati stora triumfer. 1917 och 1918 ålades alla som odlade mer än halvt tunnland jord att redovisa utsäde och sådd areal, gröda för gröda. Anders Kull i Stubbetorp har gjort en sammanställning av de 202 blanketterna från odlare i Vårdnäs 1918. De fanns i en säck på vinden! Se Om Vårdnäs/1918 års arealinventering.

 

Vad ska vi göra 1917? Förslag är välkomna!

Med den (som vanligt) välbesökta bild- och filmkvällen - i gott samarbete med Eklunda Bio 23/11 - är 2016 års planerade aktiviteter genomförda. Nu ska vi planera för 2017. Välkomna med förslag till arrangemang, bygdevandringar, berättarkvällar o s v ! Se e-postadressen ovan. Under Styrelse finns telefonnummer till alla ledamöterna.

 

Trädgårdsgruppen summerar 2016

För något år sedan växte endast kärs i slänten mellan stugorna Berget och Kvarndalen. I år var det betydligt annorlunda! Se Trädgårdsgruppen

 

Lyssna till tre Vårdnäs-profiler som inte längre finns i livet

1980 tog hbf:s dåvarande ordförande Göte Ericsson sin kassettbandspelare med sig vid besök hos dels lantbrukaren Konrad Johansson i Björnkil och dels dennes granne, ”Stina i Eknäs”. Tio år senare besöktes Erik Johansson, en välkänd gestalt som hade många uppgifter inom kyrkan och socknen. Örjan Nilsson i Bestorp har hjälpt oss att föra över kassetternas innehåll till det digitala formatet. Så småningom ska intervjuerna kunna bli tillgängliga på denna hemsida. I väntan på det lånar vi gärna ut ett USB-minne, som du kan lyssna på – och kopiera.