Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

Om oss

 

 

 

 

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

Redaktör för

hemsidan:

VEINE

EDMAN

post@vardnashbf.se

 

Vilka var med i Vårdnäskören 1945?

Vårdnäskören firade sitt 75-årsjubileum 2019. Det var 1944 som kören bildades. Initiativtagare och körledare de första fem åren var Erik Rydberg, järnvägstjänsteman vid Brokinds station. Som ”Stinsen i Brokind” blev han vartefter en efterfrågad musikant och underhållare.

 3 juni 1945 höll Vårdnäs Hembygdskör, som den då hette, sin första stora konsert i Vårdnäs kyrka inför 600 personer. Troligen var det då fotot här ovan togs. Det finns i ett album där Erik Rydberg klistrade in tidningsklipp och programblad m m. Sonen Björn Rydberg, präst i Norrköping, överlämnade nyligen albumet till Vårdnäs hembygdsförening.

Utöver Rydberg i förgrunden har vi identifierat några av körmedlemmarna, men långt ifrån alla. Vi behöver din hjälp! Skicka ett mejl till post@vardnashbf.se eller slå en signal till 0767 616050.

 

 

 

 

 

 

Ny sida: HAMRA – socknens minsta säteri

Finns under Om Vårdnäs – Du kan också klicka här!

-------------

”Torp och stugor i Vårdnäs socken” – del 1 – finns nu digitalt!!!

Böckerna om torpen och stugorna i Vårdnäs, som kom ut kring år 2000, blev väldigt snart slutsålda. Nu har hembygdsföreningen låtit skanna in boksidorna i del 1 (som omfattar östra och södra fjärdingarna) på en pdf-fil. Del 2 ska framöver bli tillgänglig på samma sätt. Om du är intresserad av del 1 kan du redan nu låna ett USB-minne. Hör i så fall av dig med ett mejl till post@vardnashbf.se

---------------------

ÄNTLIGEN: Bilder från 2020 års verksamhet - Klicka här!

-------------------------------

Emma Bergman – barnmorskan som hade en plan och förverkligade den

Sommaren 1914 anlände Emma (som då ännu hette Andersson) till Brokind. Hon var Vårdnäs sockens nya barnmorska. Efter några år köpte hon tomt och byggde hus ett stenkast från Brokinds station. Där, i Lillhem, skulle hon inte bara bo, utan också driva barnhem.

Artikeln om Emma finns under Om Vårdnäs. Klicka här, så kommer du direkt till den!

 

HUR   SAMHÄLLET   BROKIND   KOM   TILL ….

Tomthistorien från 1902 till 1928 – kronologiskt !!!

(Källa: Lantmäteriets hemsida/Historiska kartor.)

Från Alvik till Änggården – samhället Brokinds bebyggelse till omkring 1950

-        i alfabetisk ordning - del 1, 2 och 3.

(Uppgifter hämtade ur olika källor.)

 

Gustaf Sjökvist och hans pirkar!

Från 1938 till 1980-talets början förekom i Bestorp en tillverkning som gjorde ortens namn känt i hela landet. I en smedja längst in i Längdviken – vid Stora Rängen! – producerades ”Sommen-pirken” i stort antal. Gustaf Sjökvist, maskinist vid Bestorps sågverk, startade företaget. När han avlidit 1955 drevs det vidare av sonen Hugo. Historien om Sjökvists företag och Sveriges mest sålda pirk skrevs under våren av Björn Borg för Sportfiskeklubben Jokers ”Jokerbloggen”. Den trevliga och rikligt illustrerade artikeln har publicerats även på Bestorps Facebook-sida. Med Björn Borgs vänliga tillåtelse får vi ha den även på vår hemsida. Här under Berättelser hittar du den.

ONSDAGSFÖRMIDDAGARNA

kan man alltid (sommarhalvåret) träffa folk i hembygdsgården, kl 9 – 12. Det är då ”onsdagsgänget” pysslar om hus och park. Välkommen att se hur vi har det! Vid halv 11-tiden brukar det vara dags för kaffe.

Vänliga hälsningar från styrelsen gm Veine Edman, 0767 61 60 50, post@vardnashbf.se

 

Informationstavlor om Djurgården och Smedstugan

Den som utan brådska tar sig runt elljusspåret i Brokind kan nu få sig till livs en liten dos torphistoria, utöver motion och frisk luft. Vid två torpplatser som spåret passerar har hembygdsföreningen satt upp informationstavlor. Det gäller dels numera försvunna Smedstugan strax intill idrottsplatsen, dels Djurgården, vars stuga ännu står kvar, men under förfall. Här kan du se informationstavlorna.

Krutgubben som sköt 4 125 djur på femtio år

I hembygdsföreningens gömmor finns ett klipp ur Östgöten 1949 – ett ”hemma-hos-reportage” hos den då 87-årige Johan ”Jocke” Sjöström i Brokind. Han hade sedan 1898 varit skogsförvaltare och jägare på Brokinds gård – och fört bok över alla djur han fällt. Artikeln ”Krutgubben …” finns under OM VÅRDNÄS / BERÄTTELSER.

Har du bilder eller skriftligt material som berättar om folk och verksamheter i Vårdnäs i förgången tid – och som kan berika hembygdsföreningens arkiv? Hör av dig till post@vardnashbf.se eller 0767 616050.

En bondsons historia – Läs om Yngve i Kögenäs!

Ännu en Vårdnäs-veteran – 91-årige Yngve Larsson – har intervjuats av Else-Marie Peterson. Yngve har bott i Vårdnäs i hela sitt liv, och är känd av många som Yngve i Kögenäs. Det var i Kögenäs by han växte upp och det var där han var bonde från mitten av 1950-talet till böjan av 1990-talet. Han har upplevt de stora förändringar lantbruket i Sverige och i Vårdnäs genomgick under den tidsperioden. Intervjun med Yngve hittar du HÄR.

 

 

Alma och Birgit kopplade samtal i ett halvt sekel

Nu har Else-Marie Peterson pratat med ännu en av Brokinds veteraner – Birgit Bengtsson, som berättar inte bara sin historia, utan också Brokinds telefonhistoria. Modern Alma förestod Brokinds telefonväxel, och det kom också Birgit att göra, i Granliden, i Växelbacken.

Se Birgit berättar …. (under Om Vårdnäs / Berättelser). 

 

Berättelsen om Gunnar Lindgren i Karlstorp

Gunnar Lindgren i Karlstorp är bekant för många i Vårdnäs och särskilt i Brokind. Tills för något år sedan sågs hans gröna Toyota Corolla ofta på parkeringarna utmed Rv 23/34, då Gunnar utrustad med kikare och kamera spanade efter vilt. Nu bor han på Servicehuset i Bestorp. Else-Marie Peterson har varit på besök och bett honom berätta om sitt liv. Här hittar du Gunnars berättelse.

Stig Nilsson berättar om sitt liv i Brokind

Stig Nilsson, 90, har varit en av ’urinvånarna’ Brokind. Nästan ända fram till pensionen arbetade han vid Brokinds Snickerifabrik. I 60 år bodde Stig och hans fru Sonja i sin villa vid Melskogsvägen, tills de i juni 2018 flyttade till Servicehuset i Bestorp. Else-Marie Peterson har på hembygdsföreningens uppdrag besökt dem och fått berättelsen om deras liv.

Intervjun finns under Om Vårdnäs / Berättelser. Klicka här, så kommer du direkt till den.

 

Lyssna till tre Vårdnäs-profiler som inte längre finns i livet

1980 tog hbf:s dåvarande ordförande Göte Ericsson sin kassettbandspelare med sig vid besök hos dels lantbrukaren Konrad Johansson i Björnkil och dels dennes granne, ”Stina i Eknäs”. Tio år senare besöktes Erik Johansson, en välkänd gestalt som hade många uppgifter inom kyrkan och socknen. Örjan Nilsson i Bestorp har hjälpt oss att föra över kassetternas innehåll till det digitala formatet. Så småningom ska intervjuerna kunna bli tillgängliga på denna hemsida. I väntan på det lånar vi gärna ut ett USB-minne, som du kan lyssna på – och kopiera.

 

Föreningens bankgiro: 5307-5727.  Swish: 123-326 95 11