Bilder från förr

Jacob Bergins bilderA

Jacob Bergins bilderB

Jacob Bergins bilderC

 

Ivar Anderssons bilder

 

 

Paul Aineströms bilder

 

Övriga gamla bilder

 

Blandade bilder

 

Bilder från föreningens verksamhet

Hembygdsföreningen har i sin ägo många  fotografier som berättar om människorna och livet i Vårdnäs från förra sekelskiftet och framåt.

Under senare år har också intressanta bilder lånats och kopierats.

 

Här presenteras en liten del av denna bildskatt.

Uppgifterna om motiv och personer är ofta bristfälliga. Om Du veta mera – hör av Dig!

 

Om Du har Vårdnäs-bilder att bidra med till vår samling, så är det mycket välkommet.

taxibild

Här ser vi längst t h den flitigt fotograferande Ivar Andersson med sonen Lennart och fru Hilda. T v den förste taxiägaren i Vårdnäs, Georg Henriksson, bosatt i Nyhagen under Hamra, samt Alrik Svensson, bror till Hilda. Bilen är en Nash från något av åren 1925-27.

 

Jacob Bergins och Ivar Anderssons bilder

 

Från åren kring 1900 och två, tre årtionden framåt hade de flesta bygder sin egen glasplåtsfotograf. Här i Vårdnäs var målaren JACOB BERGIN (1873-1965) den tidigaste. Han var aktiv som fotograf i vår bygd redan före sekelskiftet. Efter järnvägens tillkomst slog han sig ner i det framväxande stationssamhället Bestorp.

 

Tyvärr finns varken glasplåtar eller någon större samling bilder efter Bergin. Hösten 2015 samlade Vårdnäs hbf från olika håll ihop ett 60-tal bilder inför en ”bildkväll” i Eklunda. Dessa finns nu, med några kompletteringar, tillgängliga här på hemsidan.

 

Här kan du läsa mera om Jacob Bergin

 

Efter IVAR ANDERSSON (1896-1974), som var flitig fotograf under 1920-talet och början av 1930-talet, har hbf fått överta drygt tusen glasplåtar. Dessa har kopierats och finns tillgängliga i album i hembygdsgården. Bilderna finns också på cd-skivor. Det sägs att glasplåtarna varit åtskilligt flera, men att många hamnade på Lilla Rengens botten när Ivars son Roger och hans kamrater använde det att kasta flatsmörgås med …

 

Ivar Andersson var son till slussvakten i Brokind och arbetade själv vid slussen och på kanalbåtar i unga år. Under större delen av sitt arbetsliv var han byggnadssnickare. Här presenteras ett urval av Ivar Anderssons bilder.

 

 

 

 

 

Paul Aineströms bilder

 

Folkskollärare PAUL AINESTRÖM (1917-2001) fick sin första tjänst i Dänskebo skola, men kom  efter några år till Brokinds skola. Där verkade han ända till sin pensionering. När Aineström under 1950-talet utarbetade sin bok om Vårdnäs socken var han också mycket flitig med kameran. Till hembygdsföreningen överlämnades efter hans död många svartvita foton, men också senare diabilder och ett par ihopklippta filmer om naturen och livet i bygden. Ett urval av Paul Aineströms bilder visas här.

 

Övriga gamla bilder

Genom gåvor från privatpersoner och på andra sätt har ytterligare fotografier samlats i hembygdsföreningens ”kortlåda”. Några exempel återges här.

 

Blandade bilder från Vårdnäs

Fotografier som ställts till förfogande av olika personer eller kommit oss tillhanda på andra sätt. Serien inleds med en samling bilder från Kögenäs, levererad av Gunilla Hallberg.

Utlagd i juli 2016.

 

Bilder från föreningens verksamhet

Här presenteras bilder från hembygdsföreningens tidiga år och inte minst från hembygdsgårdens tillblivelse.