FORTSÄTTNING FRÅN Jacob Bergins bilderB

Jb43

jb43a

Kögenäs, första gården på höger sida. T h står Karl och Klara Samuelsson som ägde och brukade fram till 1926. (Bild från Gunilla Hallberg.)

Jb44

jb44a

Galtebo. Till höger tre generationer på herrsidan: Samuel Jönsson (1844-1932), Karl August Samuelsson och David Samuelsson. Kvinnan vid Samuels sida är hans andra hustru, Klara. Omkring 1910? (Bild från Göran Samuelsson).

Jb45

jb45a

Galtebo. Samma personer som ovan, men i annan ordning.

Jb46

jb46a

Kyrkbyn, med dåvarande sträckning av vägen. Huset t v är det gamla fattighuset/ålderdomshemmet som revs när nya ålderdomshemmet (huset som numera kallas Lindgården) stod färdigt 1924. (Hbfs arkiv)

Jb47

jb47a

Sätra gamla skola – ett av de fyra skolhus som byggdes i socknen under 1870-talet. De övriga tre i Brokind, Dänskebo och Sjögesäter. (Vårdnäsboken)

Jb48

jb48a

Viggeby. Kyrkskjutsen klar för avfärd. 1903.  (Vårdnäsboken)

Jb49

jb49a

Torpet Lilla Ängen, eller Lillängen, under Västerby. Familjen Hilda och Samuel Persson med 13 barn samlade framför stugan. 1905. (Torp och stugor, II.)

Jb50

jb50a

Vykort (ibland kolorerade) kunde ge lite inkomster av fotograferingen. Gården Ås i skördetid. I bakgrunden t h syns Lindevik, en av de s k ”grosshandlarvillor” som uppfördes i bygden efter järnvägens tillkomst. (Kopia av vykort)

Jb51

jb51a

Tåg vid Garnviks hållplats, nära Ristesten. I bakgrunden ytterligare en ”grosshandlarvilla”, Skogsgläntan. (Kopia av vykort)

Jb52

jb52a

Prästgården från sjösidan, på vykort postat 1905. Observera den sedan länge försvunna arrendatorbostaden, med ekonomibyggnad, till höger. (Kopia av vykort)

Jb53

jb53a

Mjölkleverans till Bestorp från Nässjö gård, omkring 1915.  (Vårdnäsboken)

Jb54

jb54a

Sjöidyll. Några av flickorna Bergin på bryggan i hemma i Bestorp. Kyrkan i bakgkrunden. (Bild från Anders Bergin.)

Jb55

jb55a

Snöidyll. Barnen Bergin framför hemmet Alphyddan. (Bild från Anders Bergin.)

Jb56

jb56a

Jacob Bergin poserar vid sitt spaljépäronträd, 1921. Trädet frös bort den kalla vintern 1940-41. (Bild från Anders Bergin.)

Jb57

jb57a

Familjebild från Alphyddan 1920. Hedvig Bergin med sex barn, varav den minst är ende sonen Olle. Sjunde barnet, Ingrid, skulle anlända året därpå. (Bild från Anders Bergin.)

Jb58

jb58a

Familjen Bergin är starkt förknippad med Bestorps telefonväxel. Den skymtar här längst t v, där den tjänstgörande dottern fått en ljusreflex på sig. 1919. (Bild från Anders Bergin.)

Jb59

jb59a

Abonnenterna blev vartefter många fler än de ursprungliga 10 vid starten 1908 (egentligen 9, men då det krävdes 10 tecknade någon två abonnemang!). Och med tiden blev också växeln modernare. 1950-talet?(Bild från Anders Bergin.)

Jb60

jb60a

Lilly Bergin vid växeln, 1966. Till vänster om henne Kerstin Liljegren. (Bild från Anders Bergin.)

Jb61

jb61a

När Vårdnäs kyrka genomgick en stor renovering i mitten på 1920-talet blev Jacob Bergin och hans svåger Artur Andersson fotograferade uppe vid kyrktaket av socknens nya bygdefotograf, Ivar Andersson i Brokind. (Hbfs arkiv)

Jb62

jb62a

Ivar Andersson fotograferade också familjen Bergin hemma i Bestorp, i 1920-talets mitt? Det var under 1920-talet och början av 1930-talet som Ivar Andersson var aktiv som fotograf. (Hbfs arkiv)

Jb63

jb63a

Ännu en bild från samma tillfälle. (Hbfs arkiv)

Jb64

jb64a

Hedvig och Jacob Bergin och de sju barnen, stående fr v Anna-Lisa, Britta, Olle, Lilly, Ingrid, sittande Greta och Stina. Året är 1940 och Olle är inkallad i det militära. (Bild från Anders Bergin, son till Olle.)

Jb65

jb65a

1963 firades Jacobs 90-årsdag med alla barnen samlade. Jacob och Hedvig Bergin avled båda under 1965. (Bild från Anders Bergin.)