Ett urval av Ivar Anderssons bilder

IAva0872

IAva0872a

Utsikt mot Eda med Järnlunden som

bakgrund.

Ava0081

IAva0081a

Eda gårds dåvarande mangårdsbyggnad.

IAva0019

IA va 0019b

Soldattorpet Stubbö och trädgårdsmästare

Gustaf Spörk som köpte torpet 1919.

Sonen Nils bodde här till 1973.

 

IAva0033

IA va 0033b

Elever vid Hamra lantmannaskola 1927. Skolan var i verksamhet 1913-1934 med gårdens ägare Ingemar Gezelius som föreståndare.

IAva0190

IA va 0190b

Prästgården med den sedan länge försvunna arrendatorsbostaden ”Alphyddan” i bakgrunden.

IAva0266

IAva0266a

Nämndeman Axel Gustafsson i Lönebostället (prästgårdens arrendatorbostad intill kyrkan) med hund och familj.

IAva0244

 

IA va 0244b

Syskonen Isaksson i Sjöberga, eller Fäntebo, som är gårdens gamla namn.

IAva0243

IAva0243a

Samma syskonskara, tillsammans med föräldrarna, Klas och Sofi Isaksson. Stående nr två fr v är Solveig, senare gift med Yngve Pettersson i granngården Kåtebo. Längst t h Carin, som blir kvar i Sjöberga och maka till Erik Pettersson, bror till Yngve P.

IAva0275

IAva0275b

Ungdomssamling i Logen Brokinds ordenslokal Rosenberg. Längst t h i främre raden sitter Elsa Larsson, f 1891, och hennes bror muraren Erik Larsson, samt dennes blivande fästmö/fru Elin, f Bergström. Elsa är mor till Gunnar Lindgren, Karlstorp.

IAva0386

IAva0386b

Dito.

IAva0398

IA va 0398b

Dito.

IAva0063

IAva0063a

Dito.

IAva0238

IAva0238a

Ungdomssamling utomhus vid Rosenberg. Logen Brokind bildades 1907. Detta första ordenhus uppfördes i samband med detta. Huset brann senare ner och ersattes av den ordenslokal som numera är förvandlad till privatbostad.

IAva0432

IA va 0432b

Sofi och Alfred Karlsson, Grönlund, en

vår då vattenståndet var högt.

Alfred arbetade vid ångsågen i Bestorp

och rodde till arbetet när det var isfritt.

IAva0457

IAva0457b

Från Erikslund, Brokind, i slutet av 1920-talet. Vuxenraden fr v: Emma och Ernst Johansson, Johan Carlsson, Jenny Andersson och Ingeborg Andersson. Barnen fr v Eivor (okänd), Britta (barn till Emma och Ernst), Gunnar och Bengt (barn till Jenny). Uppgiftslämnare: Bo Stenberg.

IAva0711

IA va 0711b

Det vi trott var ett hembygge vet vi nu var av tyska fabrikatet Magnet, som tillverkade 2- och 3-hjuliga fordon 1900-1926. Denna maskin med reg nr E1859 ägdes av Erik Andersson, velocipedreparatör i Bestorp. Tack till Pär Sörliden för upplysningar! Fotot togs vid Vårdnäs kyrka. Huset bakom revs på 20-talet, det låg på kyrkans nuv. parkeringsplats.

IAva0639

IAva0639b

Kyrkans interiör före renoveringen 1922-23. Kaminerna installerades 1888-90.

IAva0637

IAva0637b

Byggnadsställningar för renoveringen.

IAva0640

IAva0640b

Längst uppe vid kyrktaket – Jacob Bergin, Bestorp, och Arthur Andersson, som gifte sig 1921 med Greta Bergin.

IAva0688

IAva0688b

Ännu ett stort byggprojekt i socknen. Nya ålderdomshemmet, invigt 1924 och i bruk till senare delen av 1970-talet då det ersattes av Servicehuset i Bestorp. Numera privatbostad kallad Lindgården.

IAva0965

IAva0965b

Manskapet vid kyrkrenoveringen. (Lite osäkert, men det ser ut som om kyrkmuren skymtar till vänster.)

IAva0286

IAva0286a

Ungdomar från Komministergården vid kyrkogårdsmuren ca 1925, bl a syskonen Oskar, Edvard och Elsa Johansson.

IAva0283

IAva0283a

Glad mamma med glada barn. Men vilka är de?

IAva0691

IAva0691b

Erik Karlsson, Norra Fjälla, med sitt sista par oxar, omkring 1925.

 

IAva0707

IAva0707b

I mitten av 1920-talet fälldes den s k ”Stavereken” som stått på Västerby gärde, nära vägen mellan Västerby och Skillberga. Den fick sitt namn av man förvarade krakstörar uppställda runt stammen. Här fraktas rotstocken till Brokinds station för vidare transport.

IAva0817

IAva0817b

En av de så kallade bilvagnar som trafikerade Östra Centralbanan innan SJ tog över trafiken 1937. Vid Bjärka-Säby station.

IAva0970

IAva0970b

Brudparet Greta och Ernst Isaksson, Västerby.

IAva0974

IAva0974b

Brudparet Lydia och Einar Karlsson i Lilla Eke.

IAva1001

IAva1001b

Bröllopsfest i Stubbetorp 15 mars 1924. Nanny f Pettersson och Valdemar Granberg med föräldrar och släktingar.

IAva0997

IAva0997b

Högtidsdag i Lilla Ängen 1924 när Samuel Persson fyller 70 år. Han och hustrun Hilda hade 15 barn. 1926 flyttar familjen till Stora Ängen och 1927 till Grindstugan under Sjögesäter. Äldste sonen Axel bor kvar i torpet, som den siste fast boende, till sin död 1967.

IAva0866

IAva0866a

Sundsmåla gård, med nyuppförd mangårdsbyggnad.

IAva0177

IAva0177a

Den är bilden av en för tiden ultramodern utgödslingsanordning är inte från Vårdnäs. utan troligen från Sturefors gård.

IAbes0090

IA bes 0090b

Valfrid och Helga Larsson med familj, Sågen, Bestorp, omkring 1925. De sju barnen är Linnea, f 1908, Folke, 1910, Valborg, 1914, Gunborg, 1915, Bertil, 1916, Sven, 1919 och Knut, 1923. Ett åttonde barn, Nils, (känd som ”Nisse i Sågen”, föddes 1928.

IAbes0458

IAbes0458b

Barnen Larsson, Sågen, Bestorp. En tidigare bild än ovanstående.

IAbes0476

IAbes0476b

Herman och Signe Sandell med barnen Lennart, Stig och Maj-Britt. Bodde i södra, mindre huset i sågverksbostäderna fr ca 1920 t 50-talet.

IAbes0445

IA bes 0445b

Skogshall, bostadshuset vid Bestorps bilverkstad, eller velocipedverkstad Uppgifter om personerna saknas.

IAbes0197

IAbes0197a

Skogshall med verkstaden, E Anderssons Velocipedverkstad.

IAbes0710

IA bes 0710b

Skogshall / Bestorps bilverkstad. Uppgifter om personerna saknas.

IAbes0712

IA bes 0712b

Handlanden Östen Karlsson, Bestorp, har här stannat till med sin varubil i Brokind. ÖKs Livs drevs vidare 2a och 3e gen.  Karlsson till ca 2015. Därefter i annan regi. Även handeln via varubil fortsatte långt fram i tiden. Bilen på bilden är en något ombyggd T-Ford från ca 1923-24.

 ocIAbes0761

IAbes0761b

Reklam från Bestorps Möbelfabrik.

IAbes0960

IA bes 0960b

Familjen Bergin, Bestorp.

IAbes1000

IAbes1000b

Familjen Bergin, Bestorp.

IAbes0972

IAbes0972b

Skolavslutning i Sätra gamla skola. Lärare Anna Andersson och Folke Sjögren.

IAbes0966

IAbes0966b

Skolbarn i Sätra skola. Lärare Axel Ekstam. Sittande nr 2 fr v Britta Bergin, f 1912.

IAbro0077

IA bro 0077b

Gustav och Anna Nilsson, sonen Enar o dottern Ingrid, då bosatta i ett av de två Blekninge-torpen som mycket snart skulle ersättas av ett bostadshus med två lägenheter. Eftersom Ingrid föddes 3/9 1923 måste fotot vara från sommaren 1924.

IAbro0078

IAva0078a

Lillhem byggdes i närheten av Brokinds station ca 1920. Byggherre var socknens barnmorska Emma Bergman. Förutom bostad åt sin familj inrättade hon här ett barnhem, där ogifta mödrar kunde föda sitt barn i obemärkthet. Osäkert vem kvinnan på bilden är..

IAbro0098

IA bro 0098b

I Lillhem bodde och arbetade barnmorskan Emma Bergman, som här syns i mitten med barn och anställd personal. Längre fram i tiden bedrevs café och bageriverksamhet i huset.

IAbro0156

IA bro 0156b

Stallmästare Robert Segeblad visar upp en hästarna vid Brokinds gård. Under åren 1918-1933, då gården ägdes av dir Josef Berghoff, drevs här fullblodsstuteri. Efter detta mellanspel återupprättades det Falkenbergska fideikommisset.

IAbro0185

IA bro 0185b

Se ovan.

IAbro0182

IA bro 0182b

Familjerna Segeblad och Bruno Pettersson (trädgårdsmästare) med fru Lisa. En av pojkarna t v är Torsten Segeblad. Han gav på 1950-talet ut flera böcker med skönlitterära berättelser, som ofta utspelar sig vid Brokinds herrgård.

IAbro0186

IA bro 0186b

Trädgårdsmästeriet vid Brokinds gård.

IAbro0202

IAbro0202b

Okända personer vid okänd stuga med fin veranda.

IAbro0223

IA bro 0223b

”Bläckhornet” i Brokind har rymt olika verksamheter, bl a  butiker och även plåtslageri. Numera är byggnaden garage.

IAbro0297

IAbro0297a

Vilka herrarna är vet vi inte, men huset är Granlund i Brokind. En av få bostäder som fanns här före järnvägens ankomst.

IAbro0131

IAbro0131a

Barn som antagligen hör hemma i Emma Bergmans Lillhem, se ovan.

IAbro0224

IAbro0224b

Ekliden i Brokind under uppförande i slutet av 1920-talet. Huset byggdes av skräddaren Algot Clasén. Från 1940-talet till början av 1960-talet utnyttjades Ekliden som småskola och församlingshem.

An IAbro0225

IAbro0225b

Familjen Edoff, Brokind.

IAbro0104

IAbro0104a

Den lilla skylten med posthorn på väggen antyder att bilden är tagen hos postmästare Adolf Svensson i Ekhyddan i Brokind

IAbro0191

IAva0191a

Flickfotografering en vårvinterdag vid Stora Betlehem, arbetarebostäder vid Brokinds gård.

IAbroO446

IA bro 0446b

Flickan med mor och syskon. Personerna okända. Stora Betlehem rymde sex bostäder.

IAbro0509

IA bro 509b

Brokinds herrgårdsmiljö i vinterskrud. De båda byggnaderna till höger, med sina långsidor mot dåvarande Kalmarvägen och vattnet, är sedan länge rivna.

IAbro0544

IAbro0544b

Slussning från Järnlunden till Lilla

Rengen av timmer eller massaved.

IAbro0548

IAbro0548b

Pråm i slussen.

IAbro0565

IAbro0565b

Ångaren Linné.

IAbro0584

IA bro 0584b

För statarfamiljerna vid Brokinds gård ingick var sitt svinhus i den här längan.

IAbro519

IAbro0519b

Thure Karlsson (uppväxt i Stora Betlehem och senare byggmästare) med dragspel, med Brokinds slott i bakgrunden.

IAbro0626

IA bro 0626b

Tre spelmän utan namn. 

IAbro0230

IAbro0230a

På handlarns trapp … Vid affären i f d värdshuset vid slussen i Brokind. Mannen kan vara handlaren Brattner.

IAbro0702

IA bro 0702 b

Ivar Lindgren, chaufför vid Brokinds gård. Född 1893 i Lillstugan, Eggeby Södergård. Bodde med sin familj på våningen över mejeriet. Där föddes Gunnar Lindgren, Karlstorp.

IAbro732

IAbro0732b

Förvaltare Linge på Brokinds gård, med familj.

IAbro1011

IAbro1011b

Mejerska vid Brokinds mejeri.

 

 

IAva0819

IAva0819a

Täckdikningsarbete på en gård i Vårdnäs.

IAva0142

IAva0142a

Hästar och hästförare på någon av de större gårdarna i socknen.

IAbro1007

IAbro1007b

Fotografen fotograferad med sin brud. Ivar och Hilda Andersson.