Ett urval av Paul Aineströms bilder

De flesta är från1950-talet, några få längst ner från 1970- och 1980-talen

PA1

PA1A

Henning Johansson i Bleckninge kör hem ved.

 

PA2

PA2A

Invigning av församlingshemmet 1953. Byggmästare Thure Karlsson, Brokind, talar.

 

PA3

PA3A

Luciakaffe i Luciakaffe för några sockenpampar i mitten av 50-talet, prästen Gert Lundberg, lanthandlare Paul Svensson, fjärdingsman Martin Andersson samt Josef Carenbäck. Lucia är Birgitta, dotter till kantor Gösta Krantz.

 

PA4

PA4A

1932-55 var Gösta Jehrlander kyrkoherde i Vårdnäs. Här är det bröllop för hans son Nils-Erik.

 

PA5

PA5A

Röda korsets styrelse sammanträder. Berta Falkenberg vid bordsgaveln. T v Erik Rydberg, som senare blev ordförande, Anna Svensson och Nanny Granberg.  T h Gerda Eriksson närmast, därefter Anna Andersson. Fru Ohlén längst upp.

PA6

PA6A

Kyrkorådet sammanträder i nya fina församlingshemmet. Kyrkoherde Gösta Jehrlander och Ernst Larsson i Kögenäs i presidiet.

PA7

PA7A

Vårdnäs kyrkofullmäktige 1954 i nya församlingshemmet. Presidiet detsamma som på föregående bild.

PA8

PA8A

Riksdagsmannaval på 1950-talet med Göran Falkenberg,

Helmer Franzén och Thure Karlsson som valförrättare.

Röstande är Ernst Johansson i Arnebo med hustru.

 

PA9

PA9A

Sockenmuseet invigdes midsommardagen 1958. Kyrkoherde

Sven Hultkvist i talarstolen. Stugan hade varit arrendatorbostad vid Komministergården, men efter församlingshemmets tillkomst några år tidigare på 50-talet flyttades den ett litet stycke till nuvarande plats.

 

PA10

PA10A

Nils af Ekenstam, Brokind, och hans hustru Märta, var

drivande krafter vid sockenmuseets tillkomst.

 

PA11

PA11A

Båtutflykt med Kind. Erik Rydberg med dragspelet,

närmast honom Edvin och Marianne Andersson i Skillberga.

T v står Tage Samuelsson från Snår. I profil ser vi Kurt Wallgren, Nässjö.

PA12

Konfirmation år 1956. Nye kyrkoherden Sven Hultkvist i spetsen för processionen in i kyrkan.

 

 

PA13

PA13A

Omläggning av taket på Hulta missionshus. På stegen syns

Maja Isaksson som langare av tegelpannor.

 

PA14

PA14A

En vy över Kalmarvägen vid Brokinds skola. Här gick stora

landsvägen tills nya 34-an blev klar i början av 1960-talet.

 

PA15

PA15A

En vinterbild från ”Paul Svenssons” trappa mot bron och

Kalmarvägens sträckning genom Brokinds gård.

 

PA16

PA16A

Söndagsskola i Brokinds baptiskapell Elim, som byggdes 1904.

Kapellet flyttades, efter att länge ha stått oanvänt, till Gamla

Linköping där det återinvigdes 1999. Längst bak sitter Ester Svensson.

 

PA17

PA17A

Lantbrevbärare Bror Svensson, Brokind, levererar dagens post vid Viggeby. Vid den här tiden är han bilburen, men tidigare cyklade han runt med posten i många år.

 

PA18

PA18A

Skolbilen lämnar av barn efter avslutad skoldag. Chauffören är Thure Gustavsson, Brokinds Taxi.

 

PA19

PA19A

Stor hemvärnsövning vid Brokind under något av kalla krigets år.

 

PA20

PA20A

Brunnskällan i Brokind, en gång samlingsplats för ungdomen,

särskilt vid midsommar. Källan är sedan länge övertäckt, men tillhandahåller ännu friskt och gott vatten. Här är det sadelmakare Jonssons fru som hämtar vatten till hemmet längst ner i Växelbacken.

PA21

PA21A

Utlåningskväll i Vårdnäs Blåbandsförenings bibliotek i Solåker, Brokind. Fr v Johan Johansson, Thorén, Åke Östergrens, Ernst Andersson (bror till fotografen Ivar Andersson).

 

PA22

PA22A

”Stinsen i Brokind”, Erik Rydberg, betjänar en postkund.

Järnvägsstationen var under en eller ett par perioder också

postkontor.

 

PA23

PA23A

Examen i Brokinds skola 1956.

 

PA24

PA24A

Slöjdutställning i ”Slöjdstugan” i Brokinds skola, vid examen

1956.

PA25

PA25A

Ivar Lindgren på besök hos handlaren Paul Svensson, som

bedrev sin välsorterade lanthandel till sent 1970-tal. Huset är

det gamla värdshuset, från 1700-talet, vid Brokinds sluss. Det

hade utnyttjats som lanthandel ända sedan 1900-talets början.

 

PA26

PA26A

En Volvo PV kör över bron vid Brokinds sluss Paul Svenssons

affär i fonden. Även huset t h, mjölnarbostaden, är från 1700-

talet och skall ha varit värdshus en gång i tiden.

 

PA27

PA27A

Skomakar’n i Alberga, Brokind, förlänger livet på en sko.

PA28

PA28A

Skidans Dag i Brokind var under många år ett populärt

arrangemang i Brokinds IF:s regi. Den unge skidlöparen är

Per-Olov Svensson, Sjögesätter, nu med efternamnet Alm.

 

PA29

PA29A

Match på Kindavallen i 1950-talets mitt. Brokinds IF grundades 1934 och idrottsplatsen kunde invigas året därefter.

 

PA30

PA30A

Syslöjd. Närmast Aina Stefansson, Dalen, därefter en oidentifierad flicka, längre bort Gunilla Bergman och Anita Detterfelt.

PA31

PA31A

Ett godståg har stannat till vid Brokinds station, i mitten på 50-talet.

 

PA32

PA32A

Rune Hjelmérus, Brokinds Varv.

 

PA33

PA33A

Livlig trafik på Kalmarvägen förbi Brokind.

 

PA34

PA34A

Ett stort antal affärer öppnades i socknen under 1800-talets slut

och första hälften av 1900-talet. I Brokind och Bestorp fanns flera

livsmedelsbutiker. Här Marcus Svenssons Livsmedel, med kött-

och mjölkaffär i Brokind. Huset blev senare Nylanders VVS.

 

PA35

PA35A

Skördetid på Brokinds gård. Allén norr om gården.

 

PA36

PA36A

Två av mangårdsbyggnaderna vid Bestorps by, som länge

bestod av tio gårdar, arrendegårdar under Sturefors egendom.

PA37

PA37A

Vy mot från Norrängen mot Bestorps by, i höbärgningstid.

 

PA38

PA38A

Förr mejades säden för hand. Männen skötte lien och kvinnorna

”tog upp” och knöt nekar/kärvar. Bild från Bestorps by omkring

1955.

 

PA39

PA39A

Vy vid Sätravallen över Sätrasjön.

 

PA40

PA40A

En kolmila rivs vid Bestorps såg. Avfallsveden vid sågen

kolades ännu på 1950-talet.

PA41

PA41A

Bykällan vid Skruvkulla.

PA42

PA42A

Telefonväxeln i Bestorp, inrättad 1908, med Hedvig Bergin som

 telefonist.

PA43

PA43A

Einar Svensson i Sjögesätter, en förgrundsgestalt inom

jordbrukets ekonomiska föreningar i socknen.

 

PA44

PA44A

Kålrotsskörd vid Brokind stukas för vintern, omkring 1950, ett

Av de sista åren kålrötter odlades på gården. Åkern är densamma som för några år sedan utnyttjades för timmerupplag efter stormen Gudrun.

PA45

PA45A

Skördearbete på Arnebo Postgård, t v Bror Johansson, ”Bror i

Arnebo”.

 

PA46

PA46A

Djurauktion i Sundsmåla våren 1956.

PA47

PA47A

Mjölkbilen har kommit till Brokinds ladugård. Sedan mejeriet i

Brokind omkring 1940 lades ner transporterades mjölken till

mejeriet i Linköping. Chauffören Ola Gustavsson hivar mjölksåar.

PA48

PA48A

Folke och Ester Andersson mjölkar för hand vid gården Norrtorp, nära Brokind.

 

PA49

PA49A

Höhässjning vid Saxtorp. Släpräfsan efter hästen var ett viktigt

redskap.

PA50

PA50A

Tröskning på Viggeby med bogserad skördetröska. Gårdens arrendator Ogenvik på traktorn.

 

PA51

PA51A

Tröskning på Viggeby med en tidig självgående skördetröska. Vid spakarna Nils Törnroth som arrenderade både Brokind och Viggeby. Denna bild är från ett tidigare år än den föregående.

PA52

PA52A

Självbindaren kom till bygden på 1920-talet. På bilden skördas

havre vid Tomta, i sydligaste hörnet av socknen.

 

PA53

PA53A

Slåtterlastare på en åker vid Brokinds gård. På traktorn sitter sitter Oskar Andersson, bosatt i Skälstorp som ligger utmed vägen från Brokinds gård till Viggeby.

PA54

PA54A

Motorsågen har gjort sitt intåg i skogsarbetet. Erik Nilsson i Hill

i aktion.

 

PA55

PA55A

Smeden Sten Seth i Dänskebo for runt i bygden och skodde

hästarna, som på den tiden var arbetshästar.

 

PA56

PA56A

Stenröjning på åkrarna fick fart på 40-talet med hjälp av sådana

här maskiner. Gunnar Sjökvist, Bestorp, vid spakarna, på

marker som hör till Bestorps by.

 

PA57

PA57A

Tröskning vid Lille Eke med ett ambulerande tröskverk.

PA58

PA58A

Veterinär’n – Ruben Ohlén, Brokind - kommer på besök.

 

PA59

PA59A

Varubilen var betydelsefull på landsbygden när inte alla kunde

ta sig till butiker i egna bilar. Här ser vi Sara Svensson i

Sjögesätter på väg för att handla av ÖKs Livs.

 

PA60

PA60A

Skördearbete vid Komministergården, till vänster gårdens

arrendator Bengt Bengtsson.

 

PA61

PA61A

Knut Jonsson i Sundsmåla vid en rejäl ek som avverkats på gården.

 

PA62

PA62A

Vårsådd för Åke Johansson i Lökebo. Några år senare, omkring 1960, skulle nya riksvägen, ”34-an”, dras fram förbi ladugården. I den lilla boden till vänster finns numera ett gårdsbageri och en kaffeservering.

PA63

PA63A

Brokinds snickerifabrik grundades 1938, byggdes ut i flera

omgångar, och flyttade i slutet av 1970-talet till Linköping – för

att snart därefter läggas ner. Fabrikstomten blev villaområdet

vid Granlundsstigen.

 

PA64

PA64A

Snickerifabriken gav arbete åt många och bidrog till att

Brokinds samhälle byggdes ut med flera villor under 1950- och

60-talen. Bilden är från 1950-talets mitt. Per Sjöholm t v och Pär Karlsson, Barrhyddan, t h.

PA65

PA65A

Det som tillverkades vid Brokinds snickeri var skåpinredningar

för bl a hotell. Denna bild är från 1970-talet.

PA66

PA66A

Västerbyskolan - Bild till jubileumsskrift 1985. Rektor Lennart

Starräng, t v, liksom Ove Persson och Martin Book, t h, hade

Varit med alla 25 åren sedan skogsskolans start 1960.

 

PA67

PA67A

Övning med Vårdnäs kyrkokör omkring 1975. Körledare Svante

Gynnemo.

 

PA68

PA68A

Vårdnäs kyrkokör uppställd i kyrkan vid körens 40

årsjubileum 1984. Körledaren Svante Gynnemo längst till

vänster.