Övriga bilder

Ett urval fotografier ur föreningens samling

+ några som lånats av olika personer

OB1

OB1B

Torpet Berget vid Kuseboholm. Bebott i varje fall 1779 – till 1936. Fritidsbostad. Skänktes av Harry och Greta Ekenger till Vårdnäs hbf. Revs och uppfördes i 80-talets mitt vid hembygdsgården. Hade uthusdel i ena änden. På vindflöjeln står årtalet 1786.

 

OB2

OB2B

Åttingstugan, eller Åttingen, som fortfarande finns kvar, är det som återstår av byn Eggebynäs vid Järnlunden, strax söder om Brokinds gård. Vykort från omkring år 1900.

 

OB3

OB3B

I slutet av 1800-talet - före järnvägens tillkomst, men efter att Kinda kanal kommit till - fanns ett sågverk i närheten av Ristesten och Bultholmen. Skarnö skymtar i bakgrunden.

 

OB4

OB4A

En bild från järnvägsbygget förbi Bestorp omkring år 1900. Platsen är skärningen vid Ristesten. Många av bygdens unga män fick arbete vid sidan om de riktiga rallarna, som oftast var långväga ifrån. Viktor Gustafsson från Ristesten är nr 4 fr v i bakre raden.

 

OB5

OB5B

I och med järnvägens ankomst etablerades ett sågverk längst inne i Längdviken vid Bestorp. Till att börja med stod en ånglokomobil för kraften, men 1912 byggdes sågverket om med permanent ångmaskin. Samtidigt anlades hyvleri. Här ser vi manskapet varibland finns flera unga pojkar.

 

OB6

OB6B

Ännu en bild från Bestorps Ångsåg, när såghuset blivit rödfärgat. Här ser vi också sågverksdisponenten. 1958 lades sågen ner. Foto: Jonas Gillberg, Linköping.

 

OB7

OB7B

Kolning var förr en inkomstkälla för folket i skogsbygden. Träkolen levererades till Åtvidabergs kopparverk. Efter järnvägens tillkomst fraktades kolen till kolbryggan vid Bestorps station, f v b. Här en bonde som just avlämnat en ”ryss” träkol. Foto: Jacob Bergin, 1905.

 

OB8

OB8B

Vid Bestorps Ångsåg kolades avfallsveden. Ett tiotal milor kunde vara igång.

 

OB9

OB9B

Sommarmöte med nykterhetsorganisationen Blå Bandet omkring sekelskiftet 1900. Platsen är Åsmedstadsängen vid Brokinds gård. Foto: Jacob Bergin.

 

OB10

OB10B

Oxfora på landsvägen – Kalmarvägen - vid Mjölnarbostaden i Brokind, fotograferad från lanthandeln i Värdshuset.

 

OB11

OB11B

Samuel Samuelsson, f 1866, med hustrun Augusta f Johansson, f 1872, med barnen Martin, f 1899, Henrik, f 1900 och Bertil, f 1902. Vid den här tiden brukade familjen Samuelsson Sundsmåla. Foto: Jacob Bergin, 1903.

 

OB12

OB12B

Första huset som byggdes i Brokind efter järnvägens och stationens tillkomst var Lyckhem, 1904. Bostadshus och butikslokal. Vykort kopierat från ”nätet”.

 

OB13

OB13B

I Bestorps växte ett järnvägssamhälle fram - med många företag och bostäder – i snabbare takt än i Brokind. Här ser vi det pampigaste huset, Fridensborg, också kallat Kråkslottet. Med både ox- och hästekipage utanför.

 

OB14

OB14B

Med järnvägen följde välbärgade linköpingsbor som byggde sommarvillor, vid Bestorp och Brokind och däremellan. Här Högliden, beläget nära Saxtorp. Där sommarbodde borgmästare Bertel Hallberg från 1917-18 till sin död 1953.

 

 

OB15

OB15B

Nya Kinda framför Prästgården. Fartyget trafikerade Kinda kanal från 1896, då det var nybyggt, till 1912. Härefter levde fartyget vidare på andra håll i landet till 1976. T v en pråm.

 

OB16

OB16B

Konfirmanderna i Vårdnäs 1914.

 

OB17

OB17B

Samma årgång 50 år senare! Damerna fr v Ruth Johnsson/Karlsson, Dorothy Samuelsson, Nanny Pettersson/Granberg, Gunhild Fahlén/Nilsson, Hildur Gustavsson/Swartz, Vilma Önnert/Wahlbom. Herrarna fr v Karl Karlstedt, Birger Hellström, Oskar Karlsson, Harald Nilsson, Gunnar Eklund, Nils Svensson, Henrik Samuelsson, Albin Oskarsson, Oskar Åstrand, Karl Lindholm.

 

 

OB18

OB18B

Dagens mjölkleverans från Nässjö gård till Bestorp. I bakgrunden syns Bestorps Handels AB. Foto: Jacob Bergin, omkring 1915.

 

OB19

OB19B

Bröllop i Lökebo 1915. Dottern i gården, Anna, gifter sig med Ernst Larsson i Kögenäs. Foto: Ateljé Studio, Linköping.

 

OB20

OB20B

Hamra gård, en mindre herrgård vid gränsen mot Tjärstad, är nu ridcenter. Åren 1913-1934 bedrevs här lantmannaskola med gårdens ägare Ingemar Gezelius som rektor. Vykort.

 

OB21

OB21B

Betande häst vars husbonde är inne i lanthandeln i Brokind och köper snus? Foto: Joh E Thorin, Åtvidaberg.

 

OB22

OB22B

Barn och ungdomar samlade vid Rosenberg, IOGT-lokalen som var belägen utmed landsvägen norr om Brokind. Foto: Jacob Bergin.

 

OB23

OB23B

Militärövning vid Sjögsäter med kungligt besök, omkring 1930. Gustav V längst t v?

 

OB24

OB24B

Militärövning vid Sjögsäter med kungligt besök, omkring 1930. Skjutövning. Kung Gustav V i vit rock längst bort t v?

 

 

OB25

OB25B

Brokinds stationshus i några olika skepnader.

 

 

OB26

OB26B

Unga herrar samlade i Sundsmåla. Främre raden: Erik, Sven och Knut Johnsson i Sundsmåla. Bakre raden: okänd, Sven Johansson, Hulta (?), Elis Samuelsson, Syttorp, Manne Samuelsson, Rosenberg, Hugo i Björklund, Bertil Samuelsson, Syttorp och Erik Gustavsson, Storsmåla.

 

OB27

OB27B

Dans i Storsmåla, 1920-talet. Dragspelaren t v är Erik Gustavsson som hörde hemma på gården.

 

OB28

OB28B

Mors Vila, vid Järnlunden nära Karlemåla, sommarhem i kyrklig regi för mödrar med många barn, startat 1926. Enligt en ÖC-intervju 2004 med Svea Kahrle var komminister Bror Olding i S:t Lars initiativtagare. ”Han tiggde mark till hemmet, ja han tiggde minsann det mesta”. Verksamheten pågick till 2003. Fastigheten är nu privatägd.

 

OB29

OB29B

Spångkärr, topr under Västerby, nära Kvilla bro. Bebott 1869-1929 av torparen och finsnickaren Anners Petter Johansson, g m Fredrika f Hedlund från Brink. Idag sommarbostad.

 

OB30

OB30B

Torpet Brink, under Saxtorp, vid norra infarten mot Brokinds samhälle. Här bodde smeden Sven W Hedlund, f 1846, till sin död 1929. Han ses här i skägg med en rad släktingar. Pojken t v om Sven W är Ivan Andersson i Bestorp och intill honom Ivans far Henrik, systerson till Sven W.

 

OB31

OB31B

Fyra syskon Larsson i Kögenäs. Fr v Tage, Greta, Nils och Gurli. Ernst och Anna Larsson, som gifte sig 1915, fick ytterligare två pojkar, Yngve och Ragnar.

 

OB32

OB32B

Elis Samuelsson från Syttorp med hästarna hos Larssons i Kögenäs, där han arbetade som dräng i unga dagar.

OB33

OB33B

Bröllop i Storsmåla. Hildur Gustavsson gifter sig med Folke Swartz. Hildurs mor Sofia t v om bruden.

OB34

OB34B

Så gick mjölkningen till före mjölkmaskinernas tid.

 

OB35

OB35B

Att hiva upp en säck säd på ryggen var en bonde tvungen att klara av.

 

OB36

OB36B

Bestorps brandkår startades 1937 med 14 man.

 

OB37

OB37B

Skolkort från Sätra gamla skola, 1910-talets början. Flickan nr 2 fr h i främre raden är Edit Karlsson, Hagalund, Sätra, f 1903.

 

OB38

OB38B

Skolkort från Sätra gamla skola, 1910-talet. I mitten läraren Axel Ekstam, f 1866, verksam vid Sätra skola sedan 1893. Han ansågs vara mycket sträng. Längst t h i främre raden Edit Karlsson, Hagalund, f 1903.

 

OB39

OB39B

Skolkort från Sjögsäters skola, klasserna 3-7 läsåret 1944-45. Lärarinnan är Eva Wasén.

OB40

OB40B

Skolkort från Sjögsäters skola, läsäret 1941-42. Lärarinnan Ruth Norman fortfarande i tjänst efter 36 år vid samma skola.

 

OB41

OB41B

Skolkort från Sjögsäters skola, läsäret 1933-34. Läraren är Gustav Johansson, f i Vårdnäs 1876, som arbetat här sedan 1906.

 

OB42

OB42B

Skolkort från Sjögsäters skola, 1:a och 2:a klass läsåret 1931-32. T v småskollärare Ruth Norman som började arbeta här 1905.

OB43

OB43B

Flygbild från 1930-talet över kyrkbyn. Observera vägarnas sträckning t v. Stiftsgården finns ännu inte, inte heller församlingshemmet. Stugan i nederkanten, som på 1950-talet blev sockenmuseum, ligger i sitt gamla läge. Foto ur boken ”Hembygd Östergötland” fyllt av bilder från ett nedlagt flygfotoförlag.

 

OB44

OB44B

Nu ska det ystas hemost inför syföreningsauktion. Lilly Andersson har samlat ihop mjölk från olika gårdar. På bilden ses ? Rotman, Gunni Karlsson, Maja Karlsson, Lisa Wiktor, Greta Pettersson, Elsa Gustavsson och Greta Wallgren. Hösten 1963.