Blandade bilder från Vårdnäs

Fotografier som ställts till förfogande av olika personer eller kommit oss tillhanda på andra sätt. Serien inleds med en samling bilder från Kögenäs, levererad av Gunilla Hallberg.

Utlagd i juli 2016.

Blab1

blab1A

Kögenäs (första gården höger sida), omkring 1905. Till höger om verandan Karl (1877-1941) och Klara Samuelsson (1877-1924). Foto: Jacob Bergin. Bild fr Gunilla Hallberg.

 

Blab2

blab2A

Sven Adolf Henriksson, f 1839, gift med Clara Danielsdotter, f 1839. Bodde i Nymåla (under Sjögesäter) 1860-1867. Flyttade därefter till Vidingsjö i S:t Lars. Barnen fr v David, Klara, Johan, Hilma, Karl, Daniel. Karl Svensson bosatte sig i Kögenäs, 3:e gården höger sida. Klara gifte sig med Karl M Samuelsson i första gården på höger sida och fick döttrarna Anna Ottilia, f 1905, och Ester Maria, f 1912. Bild fr Gunilla Hallberg, dotter till Ester Maria

Blab3

blab3A

Kögenäs (första gården höger sida) ca 1910 – fr v Anna Ottilia Samuelsson 1905-1998, Karl Mattias Samuelsson 1877-1941 med brodern Oscar f 1872. En syster Anna f 1864 på besök från USA. Samuel Johansson 1831-1907 tittar ut genom fönstret på andra våningen. Bild fr Gunilla Hallberg.

 

Blab4

blab4A

Kögenäs ca 1910 – fr v Erik, en pojke som familjen tog hand om, Anna f Samuelsson 1864, g Erickson (Carls syster f i Kögenäs), Annas man Erickson. De är på besök från Nebraska, USA. Karl Mattias Samuelsson 1877-1941, Anna Samuelsson 1905-1998 g Schedin, Klara Henriksson f i Nymåla 1877-1924, g m Carl M Samuelsson. Bild fr Gunilla Hallberg.

 

Blab5

blab5A

Kögenäs ca 1910 – Klara Samuelsson, f i Nymåla 31/1 1877, d 21/3 1924 med dottern Anna Ottilia 1905-1998. Bild fr Gunilla Hallberg.

 

Blab6

blab6A

Kögenäs ca 1910 – vinterbild. Fr v piga med träämbar och ok, Anna Samuelsson 1905-1998, Oskar Samuelsson f 1872, därefter en bror till Carl M Samuelsson, samt t h okänd person. Bild fr Gunilla Hallberg.

 

Blab7

blab7A

Kögenäs (tredje gården höger sida) ca 1900? Stående fr v okänd, Johanna f 1865 (dotter till Karl och Stina-Kajsa), Ludvig (Johannas man, Tråstorp). Sittande: Karl Danielsson 1824-1914, Stina-Kajsa (-Karin) 1831-1923, mellan dem Herman (Johannas son). Stina-Kajsas gravsten finns kvar på Vårdnäs kyrkogård. Bild fr Gunilla Hallberg.

 

Blab8

blab8A

Kögenäs – Karl Mattias Samuelsson (”Kalle Sammel”) (1877-1941), ägare till första gården på höger sida till 1926. Sålde släktgården efter att hans fru Klara Matilda (1877-1924) avlidit. Bild fr Gunilla Hallberg.

 

Blab9

blab9A

”Kalle Sammel” – se föreg bild – här i förskinn. Bild fr Gunilla Hallberg.

 

 

Blab10

blab10A

Konfirmation i Vårdnäs 1926. T v Maja Johansson, Arnebo, och t h Ester Maria Samuelsson, Kögenäs. Bild fr Gunilla Hallberg, dotter till Ester Maria.

 

Blab11

blab11A

Fotografi taget vid Sven Adolf Henrikssons begravning 1922. Fr h Karl och Alida Svensson, Vidingsjö, Karl och Klara Samuelsson, Kögenäs samt Hilma och Victor Johansson, Ekholmen. Hilma, Klara och Karl är syskon, födda i Nymåla, torp under Sjögesäter, och barn till Sven Adolf Henriksson (1839-1922). Bild fr Gunilla Hallberg.

 

 

Blab12

blab12A

Fotografi från Vidingsjö i S:t Lars. Makarna Carl Svensson (1866-1932), f i Nymåla i Vårdnäs och Alida, f Larsson med barnen Artur, f 1906, och Astrid. Personen t v okänd. Bild fr Gunilla Hallberg.

 

Blab13

blab13A

Släktträff i Vidingsjö med släkt och vänner från Kögenäs och Vidingsjö, 1927 (?). Längst t v Hjalmar och Hilda Johansson med dottern Ingrid. Därefter Ernst och Anna Larsson, Kögenäs, Karl Samuelsson, Kögenäs, Clara Larsson, Kögenäs med barnen Hilda, Alida, Ernst, Anna och Albin, i mitten Karl och Alida Svensson, Vidingsjö och Östlund m fru, Sättuna, okända, Albin och Elida Larsson m dottern Elsa-Stina i vit hatt, längst t h Anna Larsson (syster till Ernst Larsson) och framför henne Ester Samuelsson, dotter till Karl Samuelsson. Bild fr Gunilla Hallberg.

 

Blab14

blab14A

Ernst Larsson i Kögenäs (1886-1979) besöks av David Johansson i Lökebo, t v, och Hjalmar Johansson i Lämbo, i mitten. 1960-talet? Bild fr Yngve Larsson.

 

Blab15

blab15A

På ålderns höst flyttade Ernst Larsson i Kögenäs till ålderdomshemmet. 4 mars 1978 uppvaktades han av hembygdsföreningens ordf Göte Ericsson, som överlämnade föreningens diplom som erkänsla för ett mångårigt arbete för hembygden. Vid samma tillfälle gjorde Göte Ericsson och Paul Aineström en intervju med Ernst Larsson. Intervjun finns utskriven på föreningens hemsida under Berättelser. Bild fr Yngve Larsson.

 

Blab16

blab16A

De sista som bodde i Grenadjärtorpet 71 i Bestorp var Adolf Fredrik (Gustafsson) Björk (1855-1939)  och hans hustru Lovisa (Engberg) (1854-1930). De hade sex barn. På bilden från 1928 firar de guldbröllop. Uppgifterna kring denna och följande bilder kommer från Gunnar Karlsson som bor i Grenadjärtorpet 72. Han har i sin tur fått dem av Ulla-Bella Gylleus, ett barnbarn till Adolf Fredrik och Lovisa. Bild fr Gunnar Karlsson.

 

Blab17

blab17A

Grenadjärtorpet 71 i Bestorp. Bild fr Gunnar Karlsson.

 

 

Blab18

blab18A

Dito. Bild fr Gunnar Karlsson.

 

Blab19

blab19A

Vid uthusen till Grenadjärtorpet 71 sitter här Lisa Viktor med sonen Hans. Lisa Viktor var kusin till Ulla-Bella och gift med snickaren Elmer Viktor. De bodde nära stationen i Bestorp. Bild fr Gunnar Karlssson.

 

Blab20

blab20A

På denna gåramålning från 1947 är huset till G:t 71 rivet, medan ladugården är kvar. Nuvarande landsvägen, väg 687, är heller inte byggd utan trafiken stryker tätt förbi de båda soldattorpen. Bild fr Gunnar Karlsson.

 

 

Blab21

blab21A

Gamla Eklunda i Bestorp, samlingslokalen som förstördes i en brand 1957. Bild fr Nils Larsson, Bestorp.

 

Blab22

blab22A

Nya skolan i Sätra stod färdig hösten 1940. Kostnaden var 141 749 kr. Bilder fr Nils Larsson, Bestorp.

 

Blab23

blab23A

Tre flygfotografier från den tid när sågverket var i drift och brädstaplar upptog området som nu utgör villaområdet Sågvägen upp till Bestorps station. Observera kolmilorna liksom vägens sträckning in mot byn. Bilder fr Nils Larsson.

 

Blab24

blab24A

Dito.

Blab25

blab25A

Dito.

Blab26

blab26A

Ålderdomshemmet, invigt 1924, fotograferat 1931 av E Svensson västerifrån. Bild fr Östergötlands museum. 

 

Blab27

blab27A

På Hamra bedrevs lantmannaskola under åren 1913-1934. Rektor var gårdens ägare, jordbrukskonsulenten Ingemar Gezelius. Huvudbyggnaden, fotograferad av E Svensson 1932. Bild fr Östergötlands museum.

 

Blab28

blab28A

Hamra – vinterbild från 1917, okänd fotograf. Bild fr Östergötlands museum.

 

Blab29

blab29A

Utsikt över Hamra gård och Järnlunden, 1928. Okänd fotograf. Bild fr Östergötlands museum.

 

 

Blab30

blab30A

Fartyget Brokind vid Brokinds herrgård. Foto från senast 1903. Bild fr Östergötlands museum.

 

Blab31

blab31A

Vårdnäs prästgård, 1942. Okänd fotograf. Bild fr Östergötlands museum.

 

Blab32

blab32A

Mangårdsbyggnad i Hulta by, omkring 1920. Bild ur Sigurd Erixon: Östgötska kulturbilder, 1953.

 

Blab33

blab33A

Baptistkapellet Elim i Brokind, uppfört 1904 strax intill Brokinds station. Efter att ha stått oanvänt länge revs kapellet för att flyttas till Gamla Linköping. Där återinvigdes det 1999. Foto: Johan Högquist, 1978.

 

Blab34

blab34A

Loftbod i Kögenäs by. Foto 1939 av Lennart Hesselvik. Bild fr Östergötlands museum.

 

Blab35

blab35A

Västerby, huvudbyggnaden, 1942. Okänd fotograf. Bild fr Östergötlands museum.

 

 

Blab36

blab36A

Kyrkbyn från väster med den tidigare vägsträckningen. Kvar är också den gamla fattigstugan som revs efter att det nya ålderdomshemmet tagits i bruk. Foto av Nordenfalk, 1928?. Bild fr Östergötlands museum.

 

Blab37

blab37A

Kolorerat vykort över Brokinds station, troligen mycket snart efter invigningen 1902. Granbergs vykortsförlag var ett av de största i landet. Innehavaren Karl Gustaf Granberg var född 1865 i Sätra i Vårdnäs. Kopierat från Tradera.

 

 

Blab38

blab38A

Den kände fotografen Johan E Thorin i Åtvidaberg besökte också någon gång Vårdnäs i det tidiga 1900-talet. Den här bilden anges vara tagen ”nära Brokinds station”. Bild från Nordiska museet.

 

 

Blab39

blab39A

Möjligen motsvaras motivet på Thorins bild av den här vyn, fotograferad 2016  mitt emot Hill, vid väg 687 strax söder om ”Kyrkkorset”. Foto: Veine Edman.

 

Blab40

blab40A

Det tidigare ”skolhuset vid Bergstugan” fick namnet Rosenberg efter att det hade ersatts av skolorna i Sjögesäter och Dänskebo i 1870-talets mitt. I huset fanns affär och bostäder. Troligen togs bilden av den fotograferande målaren Jacob Bergin, som bodde här 1901(?)-1903. Huset revs inom kort och timret lär ha använts vid byggnationen av Oskarsborg i Bestorp. Tomten uppläts till IOGT-logen Brokind för ett ordenshus.

 

Blab41

blab41A

Lovatorp i Brokind på flygfoto 1943. Fick senare adressen Vinkelvägen 12. Vykort, kopierat från Tradera.

 

Blab42

blab42A

Flygfotovy över Vårdnäs kyrka, 1967?, det vill säga innan hembygdsgården anlades i den kuperade södra delen av prästgårdsparken. Vykort, kopierat från Tradera.

 

Blab43

blab43A

Nybygget - som ligger nära Hulta missionshus men hör till Sandebos bymark - har från mitten av 1700-talet bestått av flera torp parallellt. Därför har bebyggelsen här även kallats för ”Torpa”, även ”Sannbotörpa”. Huset på fotografiet är det som idag är Nybygget. Bilden är ett foto av en glasad fotoförstoring (därav speglingarna från en trädgren) från ca 1930 som vi lånat av Berit Carlsson, som bor i huset. Sedan 1935 är Nybygget ombyggt med ett brutet tak.

 

Blab44

blab44A

Rosendal var soldattorp under Älgbosäter. Numera beläget nära rv 34 och avfarten mot Törnevik – och i dåligt skick. Bilden är ett foto av ett glasat foto, därav speglingarna. Fotots ägare är Monica Roselius, vars farmor Selma Wilhelmina Roos, f 1887, var uppväxt i torpet. Långt före henne föddes den legendariske skolläraren Sven Skullman (1816-1904) i torpet.

 

Blab45

blab45A

Medlemmar i Sjögesäters syförening samlade till ett sommarmöte. 1940-talet? Bild fr Yngve Larsson.

 

Blad46

blab46A

Ännu en bild på damer i Sjögesäters syförening. 1940-talet? Bild fr Yngve Larsson.