Jacob Bergin – Vårdnäs förste bygdefotograf

Här kan du läsa mera om Jacob Bergin

Jb1

jb1a

En ihopklippt panoramavy över Linköping från domkyrkotornet. Från omkring 1890, då Jacob Andersson (Bergin) var ca 17 år. (Bild från Anders Bergin.)

Jb2

jb2a

Föräldrarna - Anders Petter Pettersson, f 1835, och Augusta Albertina, f 1841, fotograferade 1896 i sin bostad på Hunnebergsgatan 3. (Bild från Anders Bergin.)

Jb3

jb3a

Jacob lärde sig till målare hos Stillströms målerifirma, ett företag som finns ännu idag i Linköping. Här är kollegerna samlade, med mäster i mitten. (Bild från Anders Bergin.)

Jb4

jb4a

Ateljéfotografi på Jacob själv. Någon gång under ungdomsåren bytte han efternamn från Andersson till Bergin. (Bild från Anders Bergin.)

Jb5

jb5a

Redan före 1900 besökte Jacob Vårdnäs, på målningsuppdrag eller av andra skäl.  Foto från möte med Blå Bandet i Brokinds slottspark 1897. Mannen t h i ljus kostym är Theodor Pettersson, rättare vid Brokinds gård. Ca 1915 flyttade han m fam till Sjökulla (Skillberga Frälsegård), som han arrenderade till 1932. Nr 6 fr v är Hans Darth, fosterson till kyrkoherde JA Westerlund och liksom Jacob målare hos Stillströms. (Bild från Anders Bergin m fl).

Jb6

jb6a

Under åren kring 1900 pågick bygget av Östra Centralbanan genom Vårdnäs socken. Denna bild togs vid skärningen vid Ristesten. (Vårdnäsboken)

Jb7

jb7a

Rosenberg, 1901. Troligen bodde Jacob här då. Han och Hedvig bor i huset efter bröllopet i mars 1902 och får en dotter till jul. 1903 flyttar de till Linköping. Huset var ”skolhuset vid Bergstugan” från 1853 till slutet av 1870-talet. Affären som också finns här lever vidare tills huset rivs i 1900-talets början. Tomten upplåts av greve Falkenberg till Logen Brokind för ett ordenshus. (Bild från Anders Kull m fl.)

Jb8

jb8a

Luffaren Bruzell fotograferade av Jacob Bergin i vägkorsningen vid Rosenberg 1901. (Hbfs arkiv)

Jb9

jb9a

Festdeltagare vid Rosenberg, 1901. (Bild från Anders Kull.)

Jb10

jb10a

Bröllop vid Rosenberg. Brudparet under äreporten är Gottfrid Wilhelmsson och Alma, dotter till skogvaktare Johansson på Brokinds gård. Familjen W. drev sedan pensionat Strandgården och även lanthandel och tvätteri i Bestorp. Gottfrids väg lär ha fått sitt namn efter Gottfrid W. (Bild från Anders Kull.)

Jb11

jb11a

Makarna Samuel och Augusta Samuelsson var arrendatorer på Sundsmåla gård och därmed grannar till Bergins i Rosenberg. Barnen är Martin, f 1899, Henrik, f 1900, och Bertil, f 1902. (Bild från Siv Ahlin.)

Jb12

jb12a

Ett sällskap fotograferat vid Rosenberg (troligen) något av de första åren efter 1900. (Hbfs arkiv)

Jb13

jb13a

Ytterligare ett sällskap, fotograferat på exakt samma plats som föregående. Kanske är det Logen Brokind som redan börjat ha sammankomster vid Rosenberg, där deras ordenshus senare ska byggas. (Hbfs arkiv)

 Jb14

jb14a

1902 är Östra Centralbanan klar att invigas. Det sker 2 juni. Oscar II finns med på invigningståget. Den här bilden togs vid Brokinds smyckade station antingen innan tåget anlänt, eller efter att det gått vidare mot Bestorp (där det inte stannade). (Hbfs arkiv)

Jb15

jb15a

Här har stora skaror samlats vid Brokinds station med greveparet Falkenberg spetsen. När kungen stigit av tåget sjunger skolbarnen Kungssången under kantor Jansséns ledning. (Hbfs arkiv)

Jb16

jb16a

Brokinds stationsområde omkring 1905. Huset Lyckhem står klart, liksom baptistkapellet Elim (som kan skönjas bakom Lyckhem). Kapellet finns numera i Gamla Linköping. (Hbfs arkiv)

Jb17

jb17a

I närheten av Bultsjö fanns åren kring 1900 ett tillfälligt sågverk. Skarnö skymtar i vänstra kanten. (Hbfs arkiv)

Jb18

jb18a

Med järnvägen skapas goda förutsättningar för ett permanent sågverk längst inne i Längdviken, nära Bestorps station. Foto från 1905. (Hbfs arkiv)

Jb19

jb19a

Samma motiv som föregående, något eller några år senare. (Hbfs arkiv)

Jb20

jb20a

Jacob Bergin uppges ha varit den förste företagaren som etablerade sig i Bestorp. Han är nu sin egen. Familjen flyttar från Linköping åter till Vårdnäs. I november 1904 är de skrivna på Bestorpshumpen. (Bild från Anders Bergin.)

 

 

 

FORTSÄTTNING PÅ Jacob Bergins bilderB