Bilder från föreningens verksamhet

Hbf1

hbf1B

När hembygdsföreningen bildades 1977 hade en torpinventering redan påbörjats i studiecirklar under Paul Aineströms ledning. Här ser deltagare i torpcirkeln i Sätra 1976-77 samlade hos Elsa och Josef Gustafsson. Fr v Ernst och Tekla Johansson, Josef och Elsa Gustafsson. Foto: Paul Aineström.

 

Hbf2

hbf2B

Inmarsch på den första Vårdnäsdagen 13 augusti 1978 med spelmännen Holmfrid Viqvist och Erik Allert i täten. Platsen är Prästgårdsängen. Foto: Paul Aineström.

 

Hbf3

hbf3B

Den första Vårdnäsdagen 1978. Publikbild. Foto: Paul Aineström.

 

Hbf4

hbf4B

Den första Vårdnäsdagen 1978. Bygdespelet ”Herrskapet på Brokind” framfördes med Stora Rengen som scenbakgrund. Foto: Yngve Larsson.

 

Hbf5

hbf5B

Medverkande i ”Herrskapet på Brokind”, Vårdnäsdagen 1978. Bakre raden fr v Tage Bergehed, Barbro Johansson, Anders Eriksson, Astrid Jydemand, Göte Eriksson, Einar Pettersson, Eva Engström, Ann-Marie Larsson, Greta Ringebrant, ? Ringebrant, Sara Svensson, Per-Olov Svensson (Alm), Erik Allert, Rune Johansson, Holmfrid Viqvist (Hoffe), främre raden fr v Yngve Larsson, Torbjörn Johansson, Gun Bergehed, Karin Johansson, Lars Ringebrant, Ulf Johansson. Foto: Paul Aineström.

 

Hbf6

hbf6B

Återuppbyggnad av spången över Sträp nära Dänskebo skola var hembygdsföreningens första stora praktiska projekt. Invigning av spången förrättades 12 juni 1979. Kulturnämndens ordförande Lars-Olof Torfgård klippte bandet. Foto: Paul Aineström.

 

Hbf7

hbf7B

40-årsminnet av flyghaveriet vid Björnkil/Pukeberg 1 september 1939 högtidlighölls 2 september 1979 vid den s k Flygstenen.  Representanter för de tre unga omkomna besättningsmännens flygflottilj i Västerås medverkade. Foto: Paul Aineström.

 

Hbf8

hbf8B

Vid Vårdnäsdagen 1981 sjöng ”Systrarna Bred” – fr Eivor Eriksson, Eivor Nilsson, Mona Fransson och Els-Marie Peterson. Med på scenen är här också Stig Danielsson, liksom dragspelaren Björn Helmin.

 

Hbf9

hbf9B

Vårdnäsdagen 1982 – publikbild. Foto: Paul Aineström.

 

Hbf10

hbf10B

Under Hembygdens År 1984 vandrade en budkavle runt mellan hembygdsföreningarna i hela landet. Från Vårdnäs kördes budkavlen med häst och vagn de två milen till Nykil. Elly Engström körde fjordhästen Walle med Eva Frithiofsson som medåkande. Förridare var Yvonne Engström på Jojje. Lennart Engström läste budskapet i budkavlen för Åke Ragnar och övriga församlade nykilsbor.

 

Hbf11

hbf11B

Under mitten av 1980-talet byggdes hembygdsgården upp – och kring den en gärdsgård. Einar Svensson, Tomåla, i aktion.

 

Hbf12

hbf12B

Åren går – och i maj 1999 är det dags att laga gärdsgården som hade hägnats omkring femton år tidigare. Med på bilden är Gösta Älenmark, Yngve Larsson, Ingemar Allert, Kurt Askenberg och Nils Vretstam.

 

Hbf13

hbf13BB

Kaffepaus vid en kvällsutflykt med utmärkning av gamla torpplatser. Fr v Ulla Löfström, Margit Nyberg, Paul Aineström, Ingegerd och Gösta Älenmark.

 

Hbf14

hbf14B

Växtfärgningskurs vid hembygdsgården 13-14 juni 1998 med åtta deltagare.

 

Hbf15

hbf15B

Ännu en bild från växtfärgningskursen i juni 1998. Resultatet blev bra.

Hbf16

hbf16B

Vårdnäsdagen 2000 – med dragkampstävling mellan Bestorp och Brokind. Bestorpslaget vann. Domare var Ola Linderoth.

Hbf17

hbf17B

Vårdnäsdagen 2000. Dragspelsklubben underhöll.

HBf18

hbf19B

Vårdnäs hembygdsförenings avgående styrelse vid årsmötet 2004. Bakre raden fr v Martin Bergström, Roland Nilsson (sekreterare), Karl-Erik Arhursson (kassör), Uno Svensson. Främre raden fr v Britt-Marie Pettersson, Gösta Älenmark och Maj Carlsson.

 

Hbf19

hbf18B

Efter 20 år som mycket uppskattad ordförande i hembygdsföreningen avgick Gösta Älenmark vid årsmötet 2004. Här fäster Karl-Erik Arthursson hembygdsrörelsens hedersnål på hans kavajuppslag.

 

Hbf20

hbf20B

Under ledning av Per Gunnar Granath (nr två fr v) gav sig den här skaran ut på vandring 6 maj 2012 i syfte att utforska gamla vägsträckningar söder om Brokind. Foto: Ove Bernfordt.