0422köksland4

Rosenböna08185

Trädgårdsgruppen

Då är vi igång med ny säsong. Vi har sått grönsaker och ett par rader med spannmål i kökslandet.

Blomsterrabatterna börjar grönska. Vi har fått några växter från Ingvar Fransson (tidigare Brokinds järnvägsstation) som vi har planterat vid hembygdsgården.

Du är välkommen att titta på våra odlingar när som helst under sommaren.

Varje onsdagsförmiddag från maj och tills vi skördar i september är vi vid hembygdsgården och jobbar.

Är du intresserad av att hjälpa till i trädgårdsgruppen hör av dig till:

Birgitta Andersson - Lillsater@gmail.com eller 013-402 25.

Kristina Stenberg - se40408@gmail.com 013-404 08

Britt-Marie Edman - bm.edman@outlook.com 013-411 65

Vi vill gärna ha växter som har odlats i Vårdnäs socken och som det finns en historia om.  Har du någon växt så hör av dig till oss - eller kom till hembygdsgården någon onsdagsförmiddag då är vi där och arbetar.

 

”Slänten”

 

”Bergets rabatt”

 

”Kökslandet” – ruta 1

 

”Kökslandet” – ruta 2

 

”Kalmarbodsrabatten”

 

Kryddlandet”

 

Växtgåvor

 

Länkar och boktips