I flertalet byar i Vårdnäs genomfördes LAGA SKIFTE under senare delen av 1800-talet. I Tråstorp skedde det först under åren 1934-1941. Medan skiftet pågick – 11 mars 1937  - publicerade Östgöta Correnspondenten nedanstående artikel om ett tidigare skifte i Tråstorp – STORSKIFTET år 1784.  Där beskrivs också förändringar som byn genomgått under de ca 150 år som hade förflöt mellan de  båda skiftena.

 

ÖC-artikeln uppmärksammades i samband med Vårdnäs hembygdsförenings vandring vid Tråstorp 2 juni 2024.

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.