Uthyrning

Vårdnäs hembygdsgård erbjuder från maj till september en oslagbar miljö för möten och tillställningar. Logen (ca 17 x 8 m golvyta) rymmer upp till 100 personer vid dukade bord. För små grupper är Berget en trevlig lokal.

 

För bröllopsfester m m kan hembygdsgården (Logen, stugan Berget, parken, vacker plats med sjöutsikt för t ex vigsel) hyras fredag-söndag, eller torsdag-söndag. Dessa festuthyrningar är begränsade till åtta helger per säsong.

 

2024 - Fullbokat för bröllop o andra större fester.

2025 - Preliminärbokningen öppnar 25 september, när 2023 års fester är avklarade.

Kontakta LEIF HAGLUND  0734 18 62 53 -  post@vardnashbf.se – för upplysningar.

 

Hembygdsgården – så kom den till

 

 

Vårdnäs hembygdsförening bildades på hösten 1977 – och kom snart fram till att man behövde en hembygdsgård. Man ville skapa en plats där folk kunde samlas och där en del av bygdens kulturarv kunde presenteras. 

 

”Platsen var självskriven”, sa föreningens förste ordförande Göte Ericsson i en återblick. Men det var inte självskrivet att man skulle få tillgång till den platsen. Andra alternativ prövades. Hembygdsföreningen erbjöds att ta över Bestorps Folkets Park, som var i gungning ekonomiskt, men tackade nej.

 

När Svenska kyrkan skulle sälja Komministergården och marken som hörde till Prästgården öppnade sig en möjlighet att förvärva den del av prästgårdsparken som var den ”självskrivna” platsen. När man hos länsstyrelsen lyckats utverka den nödvändiga dispensen från strandskyddslagens bestämmelser beviljade kommunen byggnadslov.

   

Nu kunde det praktiska arbetet påbörjas. Av Harry och Greta Ekenger – som ägde Kuseboholms gård - fick föreningen stugan Berget i gåva. Huset, som var byggt i 1700-talets mitt, plockades ner och stockarna märktes för att Berget skulle kunna återuppstå i hembygdsgården.  Återuppbyggnaden pågick 1986-1987, men mycket arbete återstod till åren därefter.

 

Första byggnaden som kom på plats var dock logen, som hade förvärvats från gården Koppertorp strax utanför Bestorp. Åren 1984-1986 revs och återuppfördes den.  En hel del markarbeten krävdes för att anpassa den kuperade tomten till byggnaderna. Tanken var att det sluttande gårdstunet skulle kunna utnyttjas för olika arrangemang med publik framför logen.

 

Även om byggmästare anlitades för vissa uppgifter krävdes omfattande ideella arbetsinsatser. Men de gav resultat. Med Logen och Berget på plats kunde nu hembygdsgården tas i bruk. Dessa båda byggnader är alltjämt kärnan i hembygdsgården.

 

Styrelsens avsikt var att Logen först och främst skulle vara ett bygdemuseum. Man ville spegla människors liv och villkor under gamla tider, då sockenborna i allmänhet levde av vad jorden och skogen gav.

 

Medlemmar i föreningen hade dock upptäckt att Logen med sina ytor och sitt läge blivit en utmärkt lokal för samlingar och tillställningar, även sådana med dans.  En namnlista med många underskrifter ledde till att planerna ändrades i denna riktning. På väggarna i Logen hänger åtskilliga redskap och andra gamla föremål, men golvytan är i stort sett fri. Utöver hembygdsföreningens egna arrangemang utnyttjas Logen för privata festligheter som t ex bröllopsmiddagar, liksom för andra föreningars sammankomster.

 

 

 

Efter några års andhämtning var hembygdsföreningen mogen för nya byggnadsprojekt. 1995 mottogs som gåva av familjen Åke Johansson, Lökebo, en visthusbod vid torpet Kalmar. Den placerades i norra änden av gårdstunet och rymmer samlingar av bodinventarier och redskap för mjölkhantering och m m.

 

Åren 1996-99 uppfördes de två södra bodarna av material från flera skänkta och nedmonterade byggnader. Nedre boden rymmer gamla verktyg och nyttoföremål, numera också en komplett snickarbod. Den är byggd av virke från en byggnad i Räckskog i Kättilstad socken, skänkt av familjen Hamilton. Timret i boden intill fick föreningen i gåva av dåvarande ägarna till Saxtorps gård, familjen Hultgren. Denna byggnad utnyttjas som förråd för stolar och bänkar m m, samt för föreningens redskap för skötseln av hus och park.

 

I mitten av 2000-talets första decennium revs stugan till torpet Kvarndalen under Kuseboholm, vilket upplåtits av gårdens nuvarande ägare Robert Ekman. Huset, som kallas Kvarndalen, återuppfördes 2006-2007 i hörnet mellan Berget och de södra bodarna. Det rymmer bl a ett litet skolmuseum och från senare år också ett rum för vävstol och andra textilredskap.

 

Av protokollen framgår att föreningen tagit hjälp av yrkesfolk för vissa arbeten, men till mycket stor del är det genom frivilliga arbetsinsatser som hembygdsgården skapats. Lönen för mödan är vetskapen att man bidragit till en hembygdsgård som är vacker och trivsam och användbar för olika aktiviteter. Idag gäller det att med tacksamhet mot alla dem som hjälpte till att skapa hembygdsgården se till att utnyttja, vårda och förvalta den!

 

                                                                       VEINE EDMAN

 

 

Husen på bilderna:

 

Överst på sidan – Logen, första byggnaden vid hembygdsgården, färdig 1986. Från Koppetorp där den uppfördes ca 1780, om än med ett annat utseende än den senare fick.

 

Överst i högra spalten - Berget – torpstuga från Kuseboholm – byggd ca 1750, bebodd permanent till 1936, därefter fritidsbostad. Återuppförd 1986-1987.

 

Här ovan t v: Förvaringsbodar byggda av rivningsvirke 1996-1999.

 

Här ovan t h: Torpstugan Kvarndalen, återuppförd 2006-2007.

 

Nederst t h: Visthusbod – från torpet Kalmar under Skarsmåla. Återuppförd 1995.