Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

 

Om oss

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

Redaktör för hemsidan:

VEINE EDMAN

post@vardnashbf.se

 

 

AKTUELLT:

 

Valborgsfirandet vid hembygdsgården

Tisdagen 30 april kl 20.30 på traditionellt vis. Årets vårtalare är Rebecka Hovenberg, känd från politiken i vår kommun och sommarboende i närheten av Bestorp. Vårdnäskören sjunger vårsångerna som hör till och scoutkåren tågar in med facklor och tänder elden. Avslutning med fyrverkerier. Från kl 19 serveras kaffe och varm korv i logen. Välkomna!

 

 

Odlingskurs vid hembygdsgården – fyra lördagar 2019

 

För dig som vill odla, men inte riktigt kommit igång, erbjuder hembygdsföreningens trädgårdsgrupp en odlingskurs under fyra lördagsförmiddagar – 13 april, 11 maj, 29 juni och 18 augusti, kl 10 – 13. Läs mer under Trädgårdsgruppen!

 

 

 

Årsmötet: Ny ledamot i styrelsen

Vid föreningens årsmöte 3 mars invaldes Hans Barnö, Dänskebo som ny ledamot i styrelsen. Han ersätter Stig Persson, Bestorp, som efter tolv år i styrelsen hade avsagt sig på grund av sviktande hälsa. Ordföranden Veine Edman omvaldes för 2019. Styrelseledamöterna Marie Drotth och Sten-Erik Stenberg liksom ersättaren Ingemar Saand omvaldes för två år. Övriga i styrelsen, valda förra året för två år, är Anneli Kåhre, Per Berg, Margareta Skinnars och ersättaren Anders Kull. Vid mötet underhöll musikgruppen Strängt Draget. Maria Winroth informerade i korthet om Vårdnässpelens nya bygdespel som skall sättas upp i hembygdsgården i år, med premiär 1 september.

 

En tur runt Västra Fjärdingen i Vårdnäs socken

Så heter en skrift på 168 sidor som Björn Sundén ställt samman – och som han har för avsikt att trycka i ett antal exemplar om intresse finns.

Björn bor i Bromma, men har i hela sitt liv varit sommarboende i Fjälla. Vid hembygdsföreningens berättarkväll våren 2018 gav han smakprov på sin tur runt Fjälla-Älgbosäter-Dänskebo-Sandebo-Hulta. Innehållet i skriften kommer från olika håll – egna minnen och fotografier, samtal med äldre personer, Paul Aineströms böcker om Vårdnäs, kartor och diverse böcker och handlingar.

Om du är intresserad – skicka ett mejl till Björn: bjorn.sunden@telia.com

 

Berättelsen om Gunnar Lindgren i Karlstorp

Gunnar Lindgren i Karlstorp är bekant för många i Vårdnäs och särskilt i Brokind. Tills för något år sedan sågs hans gröna Toyota Corolla ofta på parkeringarna utmed Rv 23/34, då Gunnar utrustad med kikare och kamera spanade efter vilt. Nu bor han på Servicehuset i Bestorp. Else-Marie Peterson har varit på besök och bett honom berätta om sitt liv. Här hittar du Gunnars berättelse.

Stig Nilsson berättar om sitt liv i Brokind

Stig Nilsson, 90, har varit en av ’urinvånarna’ Brokind. Nästan ända fram till pensionen arbetade han vid Brokinds Snickerifabrik. I 60 år bodde Stig och hans fru Sonja i sin villa vid Melskogsvägen, tills de i juni 2018 flyttade till Servicehuset i Bestorp. Else-Marie Peterson har på hembygdsföreningens uppdrag besökt dem och fått berättelsen om deras liv.

Intervjun finns under Om Vårdnäs / Berättelser. Klicka här, så kommer du direkt till den.

 

Vi har bytt bank och gått över till bankgiro

Hembygdsföreningen har nu gått över till Kinda-Ydre Sparbank. Det innebär att vi fått ett bankgirokonto – nr 5307-5327.

Dessutom har vi ett swish-nummer: 123-326 95 11.

 

Förnyelse av torpskyltar

För ett antal år sedan märkte föreningen ut platserna för ett 70-tal försvunna torp och stugor runt om i Vårdnäs socken. Det skedde dels i det sena 1970- och tidiga 1980-talet med kopparskyltar, dels under åren kring millennieskiftet med aluminiumskyltar. Särskilt de förstnämnda skyltarna har blivit illa åtgånga av betande djur. Sedan något år pågår en kontroll av skyltarna och deras skick. I Arnebo-området har redan ett antal försvunna eller skadade skyltar bytts mot nya. En särskil arbetsgrupp arbetar med detta. Den består av följande personer: PG Granath, Anders Nyberg, Rosita Gustavsson och Christer Rahmqvist. .

 

Lyssna till tre Vårdnäs-profiler som inte längre finns i livet

1980 tog hbf:s dåvarande ordförande Göte Ericsson sin kassettbandspelare med sig vid besök hos dels lantbrukaren Konrad Johansson i Björnkil och dels dennes granne, ”Stina i Eknäs”. Tio år senare besöktes Erik Johansson, en välkänd gestalt som hade många uppgifter inom kyrkan och socknen. Örjan Nilsson i Bestorp har hjälpt oss att föra över kassetternas innehåll till det digitala formatet. Så småningom ska intervjuerna kunna bli tillgängliga på denna hemsida. I väntan på det lånar vi gärna ut ett USB-minne, som du kan lyssna på – och kopiera.