Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

 

Om oss

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

Redaktör för hemsidan:

VEINE EDMAN

post@vardnashbf.se

 

 

AKTUELLT:

 

Årsmöte – söndagen 3 mars kl 18 – i Vårdnäs församlingshem

 

Berättelsen om Gunnar Lindgren i Karlstorp

Gunnar Lindgren i Karlstorp är bekant för många i Vårdnäs och särskilt i Brokind. Tills för något år sedan sågs hans gröna Toyota Corolla ofta på parkeringarna utmed Rv 23/34, då Gunnar utrustad med kikare och kamera spanade efter vilt. Nu bor han på Servicehuset i Bestorp. Else-Marie Peterson har varit på besök och bett honom berätta om sitt liv. Här hittar du Gunnars berättelse.

Stig Nilsson berättar om sitt liv i Brokind

Stig Nilsson, 90, har varit en av ’urinvånarna’ Brokind. Nästan ända fram till pensionen arbetade han vid Brokinds Snickerifabrik. I 60 år bodde Stig och hans fru Sonja i sin villa vid Melskogsvägen, tills de i juni 2018 flyttade till Servicehuset i Bestorp. Else-Marie Peterson har på hembygdsföreningens uppdrag besökt dem och fått berättelsen om deras liv.

Intervjun finns under Om Vårdnäs / Berättelser. Klicka här, så kommer du direkt till den.

 

Nu ska 2019 års verksamhet planeras. Välkomna med förslag och synpunkter!

e-post: post@vardnashbf.se – Tel 0767 – 61 60 50

Vi har bytt bank och gått över till bankgiro

Hembygdsföreningen har nu gått över till Kinda-Ydre Sparbank. Det innebär att vi fått ett bankgirokonto – nr 5307-5327.

Dessutom har vi ett swish-nummer: 123-326 95 11.

 

Välbesökt bildvisning i Eklunda

En titt på gamla Vårdnäs-bilder var hembygdsföreningens sista aktivitet 2018. I likhet med tidigare år när hbf och Eklunda Bio inbjudit till träffar av det här slaget var anslutningen god. Inledningsvis visades några bilder från Bestorps ångsåg, som verkade mellan 1903 och 1958. När såghuset (som sedan 1980 varit båthus)  nu ska rivas av miljöskäl, försvinner ett påtagligt minne av den industriella epok som bäddade för Bestorps samhälles framväxt. Många av bilderna som visades den här kvällen var hämtade från ursprungsversionen av Paul Aineströms bok om Vårdnäs socken. Denna var ännu mera omfattande i fråga om text och bilder än den bok som kom ut i tryck 1959.

 

 

Nu finns några BILDER från sommarens aktiviteter under Hänt i bilder.

 

Bjärka-Säbys vagnsamling visades

Wist och Vårdnäs hembygdsföreningar arrangerade 5 september en välbesökt visning av den samling välvårdade vagnar som finns Bjärka-Säby magasin. Margit Ekman berättade i korthet om hur gården blev mönsterjordbruk med lantbruksskola – och om hur vagnarna räddades från förfall. För expertkunskapen stod Åke Öberg, ordförande i Vallavagnarnas vänner.

 

Kvällsvandring till Trollsjön lockade många

28 augusti samlades ett 50-tal personer vid Trollsjön, eller Tarmsjön som den egentligen heter. De flesta hade kommit vandrande från Brokind, medan några anlänt med bil från andra hållet. Else-Marie Petersson berättade fängslande sägnen om Barbro Påle, en grym härskarinna på Brokind som efter misslyckade begravningar i domkyrkan och Vårdnäs äntligen fick ro i Trollsjöns djup. Veine Edman informerade om stugan Torget, som ligger helt nära denna lilla sjö, och som var en extra fattigstuga, uppförd på prästgårdens mark.

 

Bondkomikern Kaj Lärka underhöll

vid årets fjärde och sista ’Söndagskväll i hembygdsgård’ 5 augusti. Ett 50-tal personer och kom och hade stort nöje av den trevlige norrköpingsbons visor och kupletter till dragspelsmusik.

 

Söndagskväll kring kryddväxter

Hembygdsföreningens trädgårdsgrupp stod för värdskapet vid sommarens tredje ’Söndagskväll i hembygdsgården’. Eftersom torkan gått hårt åt blomrabatter och köksland fick kryddväxterna bli årets tema. Bland besökarna fanns också i år en grupp trädgårdsentusiaster från Horn.

 

Förre polisen Göte Ericsson berättade

Söndagskvällen 15 juli berättade Göte Ericsson, hembygdsföreningens förste ordförande - om hur det var när han började sin bana inom polisen. Det var på den tiden då det fortfarande fanns en fjärdingsmän i socknarna. Lämpligaste platsen att samlas på denna varma kväll var altanen på logens sjösida. Där blev det fullsatt trots VM-final i fotboll.

 

 

Förnyelse av torpskyltar

För ett antal år sedan märkte föreningen ut platserna för ett 70-tal försvunna torp och stugor runt om i Vårdnäs socken. Det skedde dels i sena 1970- och tidiga1980-talet med kopparskyltar, dels under åren kring millennieskiftet med aluminiumskyltar. Särskilt de förstnämnda skyltarna har blivit illa åtgånga av betande djur. Sedan något år pågår en kontroll av skyltarna och deras skick. Vid årsmötet utsågs en arbetsgrupp, som nyligen satte upp de första ersättningsskyltarna. Det skedde vid Arnebo Västergård, där fyra av fem tidigare skyltar behövde ersättas. Arbetsgruppen består av PG Granath, Anders Nyberg, Rosita Gustavsson och Christer Rahmqvist.

 

 

.

 

Lyssna till tre Vårdnäs-profiler som inte längre finns i livet

1980 tog hbf:s dåvarande ordförande Göte Ericsson sin kassettbandspelare med sig vid besök hos dels lantbrukaren Konrad Johansson i Björnkil och dels dennes granne, ”Stina i Eknäs”. Tio år senare besöktes Erik Johansson, en välkänd gestalt som hade många uppgifter inom kyrkan och socknen. Örjan Nilsson i Bestorp har hjälpt oss att föra över kassetternas innehåll till det digitala formatet. Så småningom ska intervjuerna kunna bli tillgängliga på denna hemsida. I väntan på det lånar vi gärna ut ett USB-minne, som du kan lyssna på – och kopiera.