Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

 

Om oss

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

Redaktör för hemsidan:

VEINE EDMAN

post@vardnashbf.se

AKTUELLT:

Berättarkväll - onsdag 16 oktober kl 19 i Vårdnäs församlingshem

 

Alguvi, Kvilla och Svartmåla – Hur har våra ortnamn kommit till?

Ortnamnsforskaren SVANTE LAGMAN berättar. Kaffeservering

 

Dessutom:

JAN-ERIK ANDERSSON berättar om

ÅRETS TJÄRBRÄNNING vid Ulrika hembygdsgård.

 

Nu finns boken ”En tur runt Västra Fjärdingen” att köpa!

Vid hembygdsföreningens berättarkväll för ett par år sedan, gav Björn Sundén smakprov i ord och bild på en tur runt Fjälla-Älgbosäter-Dänskebo-Sandebo-Hulta-Fjälla. Björn bor i Bromma, men har i hela sitt liv varit sommarboende i Fjälla. Nu har materialet blivit en mycket fin bok i A4-format, fylld av material från olika håll - egna minnen och fotografier, samtal med äldre personer, Paul Aineströms böcker om Vårdnäs, kartor och diverse dokument. Bokens pris är 300 kr. Hembygdsföreningen har ett par exemplar att sälja. Om du vill kan du också höra av dig till Björn

– skicka ett mejl till bjorn.sunden@telia.com

 

Alma och Birgit kopplade samtal i ett halvt sekel

Nu har Else-Marie Peterson pratat med ännu en av Brokinds veteraner – Birgit Bengtsson, som berättar inte bara sin historia, utan också Brokinds telefonhistoria. Modern Alma förestod Brokinds telefonväxel, och det kom också Birgit att göra, i Granliden, i Växelbacken.

Se Birgit berättar …. (under Om Vårdnäs / Berättelser). 

 

Berättelsen om Gunnar Lindgren i Karlstorp

Gunnar Lindgren i Karlstorp är bekant för många i Vårdnäs och särskilt i Brokind. Tills för något år sedan sågs hans gröna Toyota Corolla ofta på parkeringarna utmed Rv 23/34, då Gunnar utrustad med kikare och kamera spanade efter vilt. Nu bor han på Servicehuset i Bestorp. Else-Marie Peterson har varit på besök och bett honom berätta om sitt liv. Här hittar du Gunnars berättelse.

Stig Nilsson berättar om sitt liv i Brokind

Stig Nilsson, 90, har varit en av ’urinvånarna’ Brokind. Nästan ända fram till pensionen arbetade han vid Brokinds Snickerifabrik. I 60 år bodde Stig och hans fru Sonja i sin villa vid Melskogsvägen, tills de i juni 2018 flyttade till Servicehuset i Bestorp. Else-Marie Peterson har på hembygdsföreningens uppdrag besökt dem och fått berättelsen om deras liv.

Intervjun finns under Om Vårdnäs / Berättelser. Klicka här, så kommer du direkt till den.

 

Vi har bytt bank och gått över till bankgiro

Hembygdsföreningen har nu gått över till Kinda-Ydre Sparbank. Det innebär att vi fått ett bankgirokonto – nr 5307-5727.

Dessutom har vi ett swish-nummer: 123-326 95 11.

 

Förnyelse av torpskyltar

För ett antal år sedan märkte föreningen ut platserna för ett 70-tal försvunna torp och stugor runt om i Vårdnäs socken. Det skedde dels i det sena 1970- och tidiga 1980-talet med kopparskyltar, dels under åren kring millennieskiftet med aluminiumskyltar. Särskilt de förstnämnda skyltarna har blivit illa åtgånga av betande djur. Sedan något år pågår en kontroll av skyltarna och deras skick. I Arnebo-området har redan ett antal försvunna eller skadade skyltar bytts mot nya. En särskil arbetsgrupp arbetar med detta. Den består av följande personer: PG Granath, Anders Nyberg, Rosita Gustavsson och Christer Rahmqvist. .

 

Lyssna till tre Vårdnäs-profiler som inte längre finns i livet

1980 tog hbf:s dåvarande ordförande Göte Ericsson sin kassettbandspelare med sig vid besök hos dels lantbrukaren Konrad Johansson i Björnkil och dels dennes granne, ”Stina i Eknäs”. Tio år senare besöktes Erik Johansson, en välkänd gestalt som hade många uppgifter inom kyrkan och socknen. Örjan Nilsson i Bestorp har hjälpt oss att föra över kassetternas innehåll till det digitala formatet. Så småningom ska intervjuerna kunna bli tillgängliga på denna hemsida. I väntan på det lånar vi gärna ut ett USB-minne, som du kan lyssna på – och kopiera.