Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

Om oss                                                      

 

 

 

NATIONALDAGEN

firas i Vårdnäs hembygdsgård tisdag 6 juni kl 18.00

Högtidstal av Anders Törnvall  -  Barnkören sjunger under

ledning av Sofia Fälth  -  Frälsingsarméns musikkår spelar

Kaffeservering                                      Välkomna!

 

 

Alla  våra  aktiviteter  sommaren  2023

 

 

Då vägen gick över Åse hällar

 

Ända till slutet av 1800-talet var det ett äventyr att ta sig landvägen från väster till öster i socknen, eller tvärtom.

Folket i Sätra och Bestorps by valde hellre att ro över Rängen, eller gå över isen, till kyrkan. Alternativet var den backiga vägen söder om Skruvkulla, Ås och Kläppa mot Saxtorp. En svår passage var Åse hällar (se pricken), då svallis kunde ställa till det för hästar och folk.

Vårdnäs hbf:s ”forskargrup” har under våren genomfört två vandringar för att hålla liv i minnet av denna sockenväg.

 

”Forskargruppens” vandringar 13 april + 10 maj – se Rapport och Rapport2 !

 

 

 

 

Styrelsen

Bli medlem

Om Vårdnäs förr

Bilder från förr

Hembygdsgården

Trädgårdsgruppen

Bilder från verksamheten

Verksamhetsberättelser

-------------------------

Redaktör för hemsidan:

VEINE EDMAN

Föreningens bankgiro:

5307-5727

Swish:

123-326 95 11

Föreningens e-post:

post@vardnashbf.se

 

 

Bestorps Ångsåg ett minne blott

1903, året efter att Östra Centralbanan invigts, uppstod ett sågverk inne i Längdviken. Därmed var Bestorp på väg att bli en liten industriort. Efter 55 år, 1958, var det emellertid slutsågat.

Vår berättelse om Bestorpssågens är uppdelad på två sidor: Bestorps Ångsåg I – och Bestorps Ångsåg II. Det är ont om säkra uppgifter. Vi tar tacksamt emot upplysningar!

Fotot t h togs av Jacob Bergin 1905 – och det t v av Paul Aineström ett par år innan sågen lades ner. Vet du vilka de tre männen är? Hör av dig!

 

OM.DVE.000523

Brev från Sven Persson i Sjöstugan till sonen i Illinois, 1858

 

Släktforskaren Berit Ekberg, Tranås, har låtit oss ta del av ett välformulerat brev som hennes farmors farfars far – Sven Persson - skrev till sonen Anders Petter i Andover, Illinois. Med hustru och åtta barn hade Sven flyttat till Vårdnäs och brukat gårdar tillhöriga Brokind. Senare noterades familjen som ”inhyses”.

Nu, 1858, bodde Sven, hustrun och yngste sonen i Sjöstugan vid Brokind. Tre av barnen hade redan emigrerat till Amerika. Tre skulle följa efter när föräldrarna inom få år avlidit. En dotter gifte sig med en glasblåsare och flyttade till Finland. Kvar blev unge Alfred, eftersom ingen vågade låna honom pengar till Amerika-biljetten. Under Om Vårdnäs / Berättelser – hittar du Brev från ….

 

 

Bilden: Sjöstugan fotograferad 1903 av den kände Linköpingsfotografen Didrik von Essen, vars bilder finns på Östergötlands museum. Stugan revs 1915-16 för att ersättas av ett nytt bostadshus. Detta är numera gulmålat, och har fått en vit stenmur framför sig. 

 

 

1040 sidor – 947 svartvita foton

Så stort var Paul Aineströms ursprungliga manuskript till boken ”Vårdnäs socken”. Med detta vann han tävlingen om bästa sockenskildring, som JUF utlyste 1953. Utöver fotografierna finns åtskilliga kartor och diagram m m. I förordet skrev Aineström att manuset ”utgör resultatet av tre års, tidvis mycket intensiva hembygdsstudier”. Alla arkivstudier, alla exkursioner runtom i Vårdnäs, liksom skrivarbetet, gjordes vid sidan om lärargärningen i Brokinds skola.

Resultatet blev för omfattande för att kunna tryckas till en rimlig kostnad. Paul Aineström satte sig därför på nytt vid skrivbordet för att arbeta om det. Texter skrevs om och kortades, och väldigt många foton uteslöts. 1959 kunde så sockenboken tryckas med 600 sidor. (Av 2:a tryckningen, som hembygdsföreningen lät göra 1979, finns ännu några exemplar kvar. Pris: 200 kr.)

Särskilt med tanke på de många ”överblivna” fotografierna - med innehållsrika bildtexter - har hembygdsföreningen nu sett till att överföra hela ursprungliga manuskriptet till digital form. Föreningens medlemmar erbjuds att utan kostnad få hela ”bunten” på ett USB-minne. Vid behov kan vi tillhandahålla USB-minne för 50 kr.

För dem som inte är medlemmar är kostnaden 250 kr + ev 50 kr för USB-minne.

Om du är intresserad – hör av dig med ett mejl till ve@vardnashbf.se

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Veine Edman

 

Sockenmuseet 1958 – 2022

Vårdnäs sockenmuseum, som haft en rätt anonym tillvaro bakom Församlingshemmet, är avvecklat. Vissa saker, främst möbler, har övertagits av hembygdsföreningen. En del föremål har återlämnats till anhöriga till dem som en gång skänkte dem till museet. Mycket av det som återstod såldes vid ett välbesökt ”museiloppis” 7 maj på Kyrkbackens gård. Alla intäkter – ca 25 000 kr - har gått till hjälp åt krigsdrabbade barn i Ukraina.

Med hjälp av lyftkran flyttades stugan 1 juli 2022 till trädgården i Komministergården, som den tidigare tillhört. Läs om stugans och sockenmuseets historia här.

Foto: Marianne Bengtsson

 

När godskomplexen Brokind och Västerby såldes ut

I flera hundra år ägdes många av gårdarna och torpen i Vårdnäs av godsen Brokind och Västerby. Men kring år 1900 såldes gårdarna som tillhört Västerby – och lite senare även huvudgården. 1918 såldes på ett bräde Brokind med alla gårdar - varefter nye ägaren i sin tur sålde ut bit för bit. 1933 kunde så det Falkenbergska fideikommisset återupprättas, med krympt kostym.

HUR det hela gick till har vi försökt beskriva HÄR. De olika fastighetsaffärerna redovisas, så långt vi hittat uppgifter, i en TABELL. Korrigeringar och kompletteringar mottages tacksamt!

VARFÖR det gick så här är inte lätt att reda ut. Klart är ändå att jordbruket vid den där tiden var utsatt för stora påfrestningar – inte minst p g a livsmedelsimport.

Vid många av de friköpta gårdarna byggdes nya bostadshus och nya ladugårdar. Att arrendatorer, och andra, kunde bli hemmansägare bör ha inneburit en rejäl vitamininjektion för bondesocknen Vårdnäs.

 

 

 

HUR   SAMHÄLLET   BROKIND   KOM   TILL ….

Tomthistorien 1902 till 1928 – kronologiskt

(Källa: Lantmäteriets hemsida/Historiska kartor.)

Från Alvik till Änggården – samhället Brokinds bebyggelse till omkring 1950

-          i alfabetisk ordning - del 1, 2 och 3

 

 

”Torp och stugor i Vårdnäs socken” – del 1 och 2 – finns digitalt!

Böckerna om torpen och stugorna i Vårdnäs, som kom ut 2002 och 2003, blev väldigt snart slutsålda. Nu har hembygdsföreningen låtit skanna in båda böckerna på var sin pdf-fil. Om du vill ha tillgång till böckerna på det viset - hör  av dig med ett mejl! För medlemmar kostar det inget (om du levererar ett usb-minne). För andra är kostnaden 100 kr per bok.