Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

 

Om oss

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

Redaktör för hemsidan:

VEINE EDMAN

post@vardnashbf.se

AKTUELLT:

 

Söndagskvällar i hembygdsgården: 7/7, 21/7 och 4/8 – kl 18.00

Den första av de tre kvällarna – 7 juli - har EKEN och vårt eklandskap som tema. Professor Per Milberg, Gärdala, medverkar. Kaffeservering – och goda möjligheter att bekanta sig med hembygdsgården och vad som finns i husen.

21 juli blir det allsångskväll och 4 augusti vissång.

 

 

Välbesökt och soligt på Nationaldagen

Nationaldagen firades i hembygdsgården med god tillslutning och i vackert väder. Frälsningsarméns musikkår spelade under ledning av Anders Fridberger. Vårdnäskören, som marscherade in bakom de folkdräktsklädda fanbärarna Birgitta Andersson och Per Berg, sjöng under Anne Gustavsson Jarls ledning. Årets högtidstalare var Sanna Detlefsen, chef för Linköpings Stadsmission. Hon talade, och utbringade ett leve, för ett Sverige som inte glömmer dem som hamnat lite utanför, som behöver vår hjälp.

 

Vårdnäskören i aktion under ledning av Anne Gustavsson Jarl. Foto: Hans Barnö.

 

 

Blåsigt Öppet Hus i hembygdsgården

Hembygdsföreningens Öppet hus konkurrerade med Mors dag, EU-val och mycket annat. Det var dessutom väldigt blåsigt. Trots allt kom besökare – och en del av dem deltog i tipspromenaden. På de tio barnfrågorna svarade Unni, Selma och Ruben rätt på alla tio. Valda och Ebbe hade nio rätt. Bland de vuxna lyckades Örjan Skinnars bäst med sju rätta svar.

Rätta svaren på vuxenfrågorna: 1. Kyrktornets byggnadsår är 1765 medan kyrkan invigdes 1797 (etta). 2. Växten var guldtörel (tvåa). 3. Kärlen av trä med band runtom kallas laggkärl (kryss). 4. Kryddväxten var kungsmynta (etta). 5. Växten var getrams (etta). 6. Redskapet användes vid täckdikning (kryss). 7. Föremålet i logen kallas för vanna (etta). 8. Vårdnäs gränsar till Vist, Skeda, Nykil, Tjärstad och Åtvid (kryss). 9. Landshövdingen heter Carl Fredrik Graf (etta). 10. Föremålet med vev var en typ av smörkärna (tvåa).

 

 

ODLINGSKURSEN  ÄR  INSTÄLLD !

 

Trädgårdsgruppens kursdagar för odlingsintresserade har ställts in p g a för få anmälningar. Det gäller även kursdagarna 29 juni och 18 augusti.

 

Välbesökt Valborgsfirande utan eld och raketer

Många kom till hembygdsgården för att fira våren - trots att det denna gång fick ske utan eld, facklor och fyrverkerier. Vårdnäskören sjöng vårsånger och Rebecka Hovenberg höll vårtal i den mycket vackra kvällen – och några scouter medverkade med fanborg.

 

 

En tur runt Västra Fjärdingen i Vårdnäs socken

Så heter en skrift på 168 sidor som Björn Sundén ställt samman – och som han har för avsikt att trycka i ett antal exemplar om intresse finns.

Björn bor i Bromma, men har i hela sitt liv varit sommarboende i Fjälla. Vid hembygdsföreningens berättarkväll våren 2018 gav han smakprov på sin tur runt Fjälla-Älgbosäter-Dänskebo-Sandebo-Hulta. Innehållet i skriften kommer från olika håll – egna minnen och fotografier, samtal med äldre personer, Paul Aineströms böcker om Vårdnäs, kartor och diverse böcker och handlingar.

Om du är intresserad – skicka ett mejl till Björn: bjorn.sunden@telia.com

 

Berättelsen om Gunnar Lindgren i Karlstorp

Gunnar Lindgren i Karlstorp är bekant för många i Vårdnäs och särskilt i Brokind. Tills för något år sedan sågs hans gröna Toyota Corolla ofta på parkeringarna utmed Rv 23/34, då Gunnar utrustad med kikare och kamera spanade efter vilt. Nu bor han på Servicehuset i Bestorp. Else-Marie Peterson har varit på besök och bett honom berätta om sitt liv. Här hittar du Gunnars berättelse.

Stig Nilsson berättar om sitt liv i Brokind

Stig Nilsson, 90, har varit en av ’urinvånarna’ Brokind. Nästan ända fram till pensionen arbetade han vid Brokinds Snickerifabrik. I 60 år bodde Stig och hans fru Sonja i sin villa vid Melskogsvägen, tills de i juni 2018 flyttade till Servicehuset i Bestorp. Else-Marie Peterson har på hembygdsföreningens uppdrag besökt dem och fått berättelsen om deras liv.

Intervjun finns under Om Vårdnäs / Berättelser. Klicka här, så kommer du direkt till den.

 

Vi har bytt bank och gått över till bankgiro

Hembygdsföreningen har nu gått över till Kinda-Ydre Sparbank. Det innebär att vi fått ett bankgirokonto – nr 5307-5727.

Dessutom har vi ett swish-nummer: 123-326 95 11.

 

Förnyelse av torpskyltar

För ett antal år sedan märkte föreningen ut platserna för ett 70-tal försvunna torp och stugor runt om i Vårdnäs socken. Det skedde dels i det sena 1970- och tidiga 1980-talet med kopparskyltar, dels under åren kring millennieskiftet med aluminiumskyltar. Särskilt de förstnämnda skyltarna har blivit illa åtgånga av betande djur. Sedan något år pågår en kontroll av skyltarna och deras skick. I Arnebo-området har redan ett antal försvunna eller skadade skyltar bytts mot nya. En särskil arbetsgrupp arbetar med detta. Den består av följande personer: PG Granath, Anders Nyberg, Rosita Gustavsson och Christer Rahmqvist. .

 

Lyssna till tre Vårdnäs-profiler som inte längre finns i livet

1980 tog hbf:s dåvarande ordförande Göte Ericsson sin kassettbandspelare med sig vid besök hos dels lantbrukaren Konrad Johansson i Björnkil och dels dennes granne, ”Stina i Eknäs”. Tio år senare besöktes Erik Johansson, en välkänd gestalt som hade många uppgifter inom kyrkan och socknen. Örjan Nilsson i Bestorp har hjälpt oss att föra över kassetternas innehåll till det digitala formatet. Så småningom ska intervjuerna kunna bli tillgängliga på denna hemsida. I väntan på det lånar vi gärna ut ett USB-minne, som du kan lyssna på – och kopiera.