Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

Om oss

 

Årets Valborgsfirande i hembygdsparken var ovanligt välbesökt. Den nu fyraåriga rishögen fick p g a brandfaran förbli otänd. Ungdomar i Vårdnäs scoutkår tågade in med facklor i händerna och med Vårdnäskören i släptåg. Kören, ledd av Anne Gustavsson Jarl, framförde på sedvanligt förnämligt sätt de traditionella vårsångerna. En fint vårtal hölls av Emma Malmström, präst vid Stiftsgården och boende i Brokind. I Logen serverades kaffe och varm korv med stor åtgång. Foto: Hans Barnö.

IHÅLIGT! När ”Onsdagsgänget” inledde årets skötsel av hembygdsgården var en av de första uppgifterna att ta hand om en asp som gått av på mitten i ett av vinterns blåsväder. Sten-Erik Stenberg kunde konstatera att det inte var mycket ved i det trädet.

Alla som har möjlighet att hjälpa till med vården av hus och park vid hembygdsgården är varmt välkomna. Vi brukar samlas vid 9-tiden på onsdagarna, och hålla på till framåt lunch. En trevlig kaffestund ingår, och kaffet bjuder föreningen på.

 

 

Styrelsen

Bli medlem

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Hembygdsgården

Trädgårdsgruppen

Bilder från verksamheten

Verksamhets-   berättelser

-------------------------

Redaktör för hemsidan:

VEINE EDMAN

Föreningens bankgiro:

5307-5727

Swish:

123-326 95 11

Föreningens e-post:

post@vardnashbf.se

 

Vårutflykt till Lökebo – söndag 22 maj kl 14

Samling vid Lökebo Gårdsbageri. Först en liten bil- o. gångtur till ett fint ställe i närheten. Sedan ”köpefika” i Lökebos Café. Eller medhavd kaffekorg. VÄLKOMNA!

Ny ordförande i hembygdsföreningen: Christina Haglund

Vid föreningens årsmöte 27 mars valdes Christina Haglund, Brokind, till ny ordförande efter Veine Edman, som avsagt sig. Till styrelsen omvaldes för två år Margareta Skinnars, Per Berg och Gunilla Lennartsson. Valda förra året för två år är Marie Drotth, Sten-Erik Stenberg och Hans Barnö. Till ny ersättare för två år, efter avgående Anders Kull, utsågs Åke Boström. Ersättare är också Ingemar Saand, vald förra året.

 

 

 

 

 

 

Sockenmuseet 1958 – 2022

Vårdnäs sockenmuseum, som haft en rätt anonym tillvaro bakom Församlingshemmet, är nu avvecklat. Vissa saker, främst möbler, har övertagits av hembygdsföreningen. En del av föremålen har återlämnats till anhöriga till dem som en gång skänkte dem till museet. Mycket av det som återstod såldes vid ett välbesökt ”museiloppis” 7 maj på Kyrkbackens gård. Alla intäkter går till hjälp åt krigsdrabbade barn i Ukraina.

Stugan ska under sommaren flyttas ett litet stycke, till Komministergården, som den tidigare tillhört. Läs om stugans och sockenmuseets historia här.

 

Brev från Sven Persson i Sjöstugan till sonen i Illinois, 1858

Släktforskaren Berit Ekberg har låtit oss ta del av ett välformulerat brev som hennes farmors farfars far – Sven Persson - skrev till sonen Anders Petter i Andover, Illinois. Med hustru och åtta barn hade Sven flyttat till Vårdnäs och brukat gårdar tillhöriga Brokind. Senare noterades familjen som ”inhyses”. Nu, 1858, bodde Sven, hustrun och yngste sonen i Sjöstugan vid Brokind. Tre av barnen hade redan emigrerat till Amerika. Tre skulle följa efter när föräldrarna inom få år avlidit. En dotter gifte sig med en glasblåsare och flyttade till Finland. Kvar blev unge Alfred, eftersom ingen vågade låna honom pengar till Amerika-biljetten. Under Om Vårdnäs / Berättelser – hittar du Brev från ….

 

Bilden: Sjöstugan, som den ser ut idag, byggdes 1916 efter att gamla stugan, som Sven och Inga Karin bodde i på 1850-talet, rivits.

En bild som visar utomhus, himmel, träd, snö

Automatiskt genererad beskrivning

 

Ristesten – soldattorpet som låg i vägen

Ristesten har sitt namn efter en skälsten, eller gränssten, mellan Ås och Skillbergas mark. I ett par hundra år var Ristesten soldattorp. Först åt ryttare, sedan åt grenadjärer, det vill säga fotsoldater. Och när siste grenadjären flyttat från Ristesten var det snart dags att riva och flytta torpet. Det låg nämligen i vägen – för järnvägen.

Här finns sidan om Ristesten!

En bild som visar himmel, utomhus, gräs, mark

Automatiskt genererad beskrivning

 

En bild som visar person, vägg, inomhus, hund

Automatiskt genererad beskrivning

 

SAMTAL  MED  EN  GREVE

Greve Henric Falkenberg har besökts hemma i slottsflygeln på Brokind av hembygdsföreningens ”utsända” Else-Marie Peterson. För henne berättade han om hur han som pojke vaknade en natt av att det brann i slottet – och om mycket annat.

Klicka HÄR !

 

När godskomplexen Brokind och Västerby såldes ut

I flera hundra år ägdes många av gårdarna och torpen i Vårdnäs av godsen Brokind och Västerby. Men kring år 1900 såldes gårdarna som tillhört Västerby – och lite senare även huvudgården. 1918 såldes på ett bräde Brokind med alla gårdar - varefter nye ägaren i sin tur sålde ut bit för bit. 1933 kunde så det Falkenbergska fideikommisset återupprättas, med krympt kostym.

HUR det hela gick till har vi försökt beskriva HÄR. De olika fastighetsaffärerna redovisas, så långt vi hittat uppgifter, i en TABELL. Korrigeringar och kompletteringar mottages tacksamt!

VARFÖR det gick så här är inte lätt att reda ut. Klart är ändå att jordbruket vid den där tiden var utsatt för stora påfrestningar – inte minst p g a livsmedelsimport.

Vid många av de friköpta gårdarna byggdes nya bostadshus och nya ladugårdar o s v. Att arrendatorer, och andra personer, kunde bli hemmansägare bör ha inneburit en rejäl vitamininjektion för bondesocknen Vårdnäs.

 

Om Brokinds stuteri

 

Bilder från verksamheten under 2021

Hänt i bilder – klicka här!

 

”Torp och stugor i Vårdnäs socken” – del 1 och 2 – finns nu digitalt!

Böckerna om torpen och stugorna i Vårdnäs, som kom ut 2002 och 2003, blev väldigt snart slutsålda. Nu har hembygdsföreningen låtit skanna in båda böckerna på var sin pdf-fil. Om du vill ha tillgång till böckerna på det viset - hör  av dig med ett mejl! För medlemmar kostar det inget (om du levererar ett usb-minne). För andra är kostnaden 100 kr per bok.

 

 

Lättare hitta till torp- & stugplatserna i Västra och Östra fjärdingarna

 

Christer Rahmqvist och Rosita Gustavsson har under ett par år ägnat mycket tid på att uppsöka torp- och stugplatserna - först i Östra och senast i Västra fjärdingen. De har tagit ut KOORDINATER för platserna - såväl de övergivna som de ännu bebyggda. Koordinatsystemet är: WGS84 (DDM). Och de har dokumenterat med kamera och penna. Det blir nu lättare att hitta sedan länge försvunna ”ställen”.

Resultatet av Christers och Rositas expeditioner finns här på hemsidan i form tablåer för ÖSTRA fjärdingen – som omfattar områdena kring Bestorp, Sätra, Tråstorp, Nässjö, Melskog – för VÄSTRA – som i stort är området väster om riksväg 23/34 – Älgbosäter, Fjälla, Hulta, Sandebo, Dänskebo – och för SÖDRA fjärdingen – som rymmer de områdena som tillhört Brokinds gård men också Saxtorp och kyrkbyn samt Hamra och Eda m fl. Arbetet med den fjärde och sista fjärdingen – NORRA – pågår för fullt.

 

 

HUR   SAMHÄLLET   BROKIND   KOM   TILL ….

Tomthistorien 1902 till 1928 – kronologiskt

(Källa: Lantmäteriets hemsida/Historiska kartor.)

Från Alvik till Änggården – samhället Brokinds bebyggelse till omkring 1950

-         i alfabetisk ordning - del 1, 2 och 3

 

 

Läs om äldre Vårdnäs-profiler!

Med ett klick på ”BERÄTTELSER” (ligger under ”Om Vårdnäs”) hittar du bl a intervjuer med några äldre sockenbor - Stig Nilsson, Gunnar Lindgren och Birgit Bengtsson (alla från Brokind) - och vidare Yngve Larsson, f d lantbrukare i Kögenäs och Henric Falkenberg, greve på Brokind. Det finns också artiklar om ”Krutgubben som sköt 4 125 djur på femtio år” (Johan ”Jocke” Sjöström i Brokind) och om Gustaf Sjökvist och hans tillverkning av pirkar i Bestorp. Läs också om Emma Bergman i Brokind, socknens barnmorska från 1914 till 1938.