Sandvik i Brokind – 2

 

Från 1600-talstorp till ”arkitektvilla”

 

Håkan Nilsson och hans fru var de första till namnet kända invånarna i torpet Sandvik. Detta enligt mantalslängden av år 1679. Sandvik är alltjämt bebott, men är inte längre ett torp med åker och äng och krav på dagsverken vid Brokinds gård.

Där huserar Lennart Gidholm, en av Brokinds verkliga seniorer. Han har gott om utrymme. Inte heller när Lennart och hans fru 1973 förvärvade fastigheten åt sig och familjen var det trångbott. Åtminstone inte jämfört med hur barnrika torparfamiljer hade haft det under gångna århundraden.

Den närmast tidigare ägaren - arkitekten Kai Bro Sörensen - försåg i slutet av 1960-talet den större av torpets två stugor med en tillbyggnad. En stort  tilltagen och tämligen avvikande sådan. En ”låda”, som förutom stora bostadsytor också rymde en inomhuspool. I folkmun döptes nu Sandvik om till ”Arkitektvillan”. Det var under gamla Vårdnäs ”storkommuns” sista tid som detta utspelade sig. Arkitekt Sörensen var kommunens sakkunnige tjänsteman i plan- och byggnadsfrågor. Om det var svårt för honom att få byggnadslov beviljat förmäler inte historien. Några år senare sålde Sörensen sin skapelse till familjen Gidholm, som har trivts mycket bra i sitt hus.

Från Håkan Nilssons dagar fram till Sörensens och Gidholms bodde och verkade många i Sandvik. För vissa handlade det om några få år, för andra om betydligt längre tid än så. Den unge torparen Anders Nilsson och hans fru Brita Kajsa, som flyttade in 1817, kom att bo där under ett halvsekel. Som framgår av sidan ”Sandvik i Brokind - 1” blev Anders byggmästare och tröskverkskonstruktör under namnet Sandström. Samtidigt med, och efter dem, bodde också sonen Wilhelm och hans familj på torpet. Ända till 1908 fanns det Sandström-are i Sandvik.

Av torpets två stugor är den lilla ryggåsstugan sannolikt den äldsta. Kanske har den stått där sedan 1600-talet? Den består av ett enda rum med en stor öppen spis. Den större stugan kom nog till i slutet av 1700-talet, tror Lennart

 

 

Sandvik på 1950- eller 1960-talet. Foto: Paul Aineström.

 

Gidholm. Den har ändrats rejält under åren, senast av Kai Bro Sörensen. Som

framgår av lilla fotot till höger, från 1950- eller 60-talet, fanns en veranda in mot gården och ett trapphus på gaveln. De kan ha tillkommit på byggmästare Wilhelm Sandströms tid, menar Lennart.

Även den timrade boden är av gammalt datum. I södra änden är det jordgolv, men i den norra finns ett stadigt plankgolv och en rejäl arbetsbänk under fönstret, uppger Lennart Gidholm. Där kan det ha producerats tröskverk, eller åtminstone delar till sådana!

                                                            VEINE EDMAN, februari 2024

 

 

 

Sandvik av ïdag - från ungefär samma vinkel som på bilden ovan - och som på det gamla fotografiet på sidan ”Sandvik i Brokind – 1. Foto: Veine Edman.