Vårdnäs Hembygdsförening

Vårdnäs Hembygdsförening bildades 28 oktober 1977. I stadgarnas § 1 sägs att föreningen ska värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv. Den ska också stärka kunskapen om och känslan för hembygden och dess traditioner.

 

Efter några år bestämde sig föreningen för att försöka skapa en plats att samlas på, där vårdnäsbor och besökare kunde ta del av bygdens kulturarv. Med hjälp av många medlemmars engagemang och ideella arbetsinsatser förverkligades idén om en hembygdsgård under 1980-talet och åren därefter. Platsen man valde för ändamålet hade förr tillhört Prästgårdens park. Se vidare under Hembygdsgården.

 

hbg leif b 2007

En drivande kraft under de första åren - och den förste ordföranden - var polismannen Göte Ericsson, som då var bosatt i Arnebo. En annan nyckelperson var folkskollärare Paul Aineström, Brokind, som under 1950-talet hade författat den innehållsrika boken ”Vårdnäs socken”.

 

Under Paul Aineströms ledning genomförde föreningen utmärkning av platserna för många försvunna torp. Strax efter Aineströms död 2001 kunde hans omfattande manus till ”Torp och stugor i Vårdnäs socken” komma ut i tryck i två band.

 

Vår vackra hembygdsgård är mycket uppskattad av såväl sockenbor som besökande. Den utnyttjas för föreningens egna arrangemang, däribland valborgs- och nationaldagsfirandet, ”Öppet hus” och ”Söndagskväll i hembygdsgården” sommartid. Tidigare arrangerades under många år en hembygdsfest, ”Vårdnäsdagen”. Hembygdsgården hyrs också ut för privata tillställningar och för föreningssammankomster. Genom att Vårdnäs Scoutkår sedan ett antal år har en del av sina aktiviteter hembygdsgården kommer också många unga vårdnäsbor att känna sig hemma där.

 

Mycket av hembygdsföreningens arbete kretsar kring hembygdsgården. Att hålla den i stånd är en stor och ansvarsfull uppgift för föreningen. Men på föreningens program står också aktiviteter som t ex berättarkvällar och utflykter i bygden.

 

Hembygdsföreningen vill med sin hembygdsgård och sin verksamhet fortsätta skapa kontakt med kulturarvet och bidra till gemenskap och hemkänsla i Vårdnäs socken. Alla är välkomna! Det gäller dig som bor eller har bott i Vårdnäs, liksom dig som har rottrådar i bygden eller på annat sätt känner samhörighet med den. Antalet medlemmar i föreningen är omkring 400.  

 

Medlemsavgiften är 75 kr/person och 150 kr/hushåll. Frågor, synpunkter och idéer kring verksamheten är alltid välkomna!

 

För kontaktuppgifter – se Styrelsen.

 

FÖRENINGENS BANKGIRO: 5307-5727               SWISH: 123 – 326 95 11