Georg Eidner drev affären i Lyckhem som filial till affären i Värdshuset. Reklamsida i kundalmanackan 1932.

 

Från 1890-talets början till 1970-talets mitt bedrevs livsmedels- och diversehandel i det tidigare värdshuset vid Brokinds gård. Foto: Paul Aineström, mitten av 1950-talet.

 

 

I nästan 40 år drev Paul Svensson affären i Värdshuset. Här betjänar han Ivar Lindgren som hörde till trotjänarna vid Brokinds gård. Foto: Paul Aineström, 1950-talet mitt.

 

Handlarna i Vårdnäs – 2 – Brokind

Handlarna 1  -   Handlarna 3

 

Av Veine Edman, 2023 – 08 – 31, korrigerad 23 – 09 – 20.

 

BROKINDS SKOLA

När skolhuset i Åsmedstadsängen i Brokind stod färdigt 1875 öppnade Maria Lovisa Gustavsson, hustrun till folkskolläraren Otto Gustavsson, en affär där. Handeln pågick under ett par år, troligen i en blygsam skala. Men vid juletid 1879 beslutade kommunalstämman, på greve Falkenbergs förslag, att handelsboden måste upphöra. Om den återuppstod i en annan lokal är obekant. Det finns inga uppgifter om handelsbodar vid Brokind under 1880-talet.

 

VÄRDSHUSET

Efter att värdshusverksamheten upphört några år tidigare, öppnades i början av 1890-talet handel i byggnaden. Den förste handelsmannen var antagligen Gustaf Adolf Lundholm. Han slutade hösten 1893 och efterträddes av skogvaktaren Karl Oskar Johansson. Han och hans familj hade tidigare bott i torpet Fågelsången norr om gården. 1894 flyttade de till Värdshuset. Även om det i kyrkboken står både ”Skogvaktare” och ”Handl.” efter Karl Oskars namn, var det troligen hustrun Johanna som skötte affären medan maken fullgjorde sina skogliga uppgifter. 1899 överläts rörelsen till parets dotter Alma, född 1873, under firmanamnet ”C O Johanssons Eftr”.

 

Hösten 1901 lämnar familjen Johansson Värdshuset för att flytta till det tidigare skolhuset Rosenberg vid Sundsmåla. Se Rosenberg i del 1! Dottern Alma gifte sig 1902 med handlaren Gottfrid Wilhelmsson, Skeda. De flyttar till Skeda, men kommer inom ett par år att bli handlare i Bestorp. Affären i Värdshuset övertogs nu av Anders Nilsson, en skåning som med fru, fyra döttrar och en son närmast kom från Hallstad i Tjärstad, där han drivit handelsbod.

 

1 maj 1907 efterträds Nilsson som handlare i Värdshuset av 21-årige Ture Lifvergren, inflyttad från Nykil. Han driver affären i femton år. Efter att han gift sig 1920 och fått två söner lämnar Lifvergren och hans familj Brokind 1922. De ska nu i stället driva affären i Dalslund i Gärdala, som Ture förvärvat. Rörelsen i Värdshuset övertas av Karl Evert Andersson, smålänning i 25-årsåldern, och hans fru Ester Ingegerd Ringström. 1924 antar familjen släktnamnet Brattner. Fyra år senare, 1928, flyttar familjen Brattner till Bestorp. De har köpt fastigheten Fridensborg av ovan nämnde Wilhelmsson och ska driva affären där. Därifrån flyttar makarna Eidner för att efterträdarna makarna Brattner som arrendatorer av Värdshuset. De byter alltså butik med varandra! Georg och Lydia Eidner har under åren i Bestorp fått två barn. Med Georgs bror Henning Eidner som föreståndare drev de under några år butiken i Lyckhem parallellt med affären i Värdshuset. Se nedan.

 

På nyåret 1936 tillträdde 30-årige Paul Svensson från Tidersrum, med hustrun Anna, som handlare i Värdshuset. Han skulle bli den siste, men också den långvarigaste innehavaren av affären vid Brokinds sluss. I fyra decennier, till mitten av 1970-talet, drev Paul Svensson sin butik. Den behöll genom åren karaktären av en ”riktig” lanthandel som kunde stå till tjänst med det mesta.

 

 

 

LYCKHEM

Bostads- och affärshuset Lyckhem vid Brokinds station tycks ha stått färdigt 1904, två år efter järnvägsinvigningen. Första spåret i kyrkboken av handel i huset är handelsbiträdet Amanda Cederberg. Hon flyttade in sommaren 1904, troligen anställd av en A Gustafsson. Hösten 1905 meddelas att Gustafssons handelsrörelse upphört, och att handlaren Axel Wastesson från Sankt Anna ska öppna handelsrörelse i Brokind. Wastessom kyrkobokförs i Lyckhem hösten 1905.  I mellandagarna 1907 gifte han sig med Olga Widell från Nykil. Makarna drev affären till 1908.

 

Efterträdare till Wastessons som handlare i Lyckhem är Oskar Samuelsson. Denne blir kvar i nästan tio år, innan han 1917 flyttar till Kisa.

Näste innehavare av affären blev Karl August Karlsson, som under några år varit handlare i Nybygget, Sandebo. Han och hustrun Amanda Charlotta drev rörelsen i Lyckhem till 1928, då den övertogs av Georg och Lydia Eidner som samtidigt var handlare i Värdshuset. Se ovan. Den som skötte butiken i Lyckhem åt dem var Georg Eidners yngre bror Henning Eidner.

 

Våren 1933 tar Holger Griph från Törnevalla över affären i Lyckhem. Han skulle bli kvar längre än Eidners. 1942 skulle han dessutom vid sidan om affären i Lyckhem öppna särskilda mjölk- och köttbutiker i sin nybyggda fastighet Änggården, ett par hundra meter bort. Se vidare Änggården!

 

Butiken i Lyckhem övertogs omkring 1950 av Olle Detterfelt. Efter några år överläts rörelsen till Lars-Erik Wall som varit anställd i butiken. Denne drev affären till slutet (?) av 1960-talet. Efter att ha kört varubil och innehaft butik på annat håll återvände Olle Detterfelt till affären i Lyckhem. 1978 blev de unga makarna Fält från Rimforsa de sista handlarna i huset, till februari 1980. Sedan dess har Lyckhem utnyttjats enbart som bostadshus.

 

 

 Brokinds stationsområde med den alldeles nybyggda bostads- och affärsfastigheten Lyckhem t v.

 Foto: Jacob Bergin, 1904.

 

Efter att Holger Griph drivit affären i Lyckhem i nästan tio år lät han uppföra Änggården med särskilda mjölk- och köttaffärer i suterrängplanet. Foton ur annons i en företagskalender från 1942. 

 

 

NUVARANDE BUTIKEN

För att det växande villasamhället Brokind inte skulle bli utan affär byggde kommunen 1980 en ny butikslokal intill Lyckhem och den f d järnvägsstationen. Första handlaren där blev Urban Johansson, som just hade byggt om stationshuset åt sig och sin familj. Efter honom kom och gick en rad butiksinnehavare, till 1993. Då övertogs Brokinds affär av den då 19-årige Fredrik Pettersson, som för övrigt var (och är) bosatt i Lyckhem. Fredrik Pettersson drev affären i flera år, men när butiken i september år 2000 totalförstörts i en brand såg han inga möjligheter att starta om på nytt.

 

Kommunen återställde lokalen. Trots det fick Brokindsborna under ett par år vara utan affär. En ny handlare trädde till 2002. På grund av dålig kundtillströmning och lönsamhet gav denne upp på hösten året därpå. 2004 gick många ortsbor samman och bildade ”Brokinds affär ekonomisk förening”. Den drev Brokinds Livs vidare under ett tiotal år. Därefter har butiksrörelsen åter varit i privata företagares händer.

 

 

Änggården med Marcus Svenssons butik.

Foto: Paul Aineström, 1950-talets mitt.

 

 

ÄNGGÅRDEN

 

Holger Griph, innehavare av butiken i Lyckhem, lät 1941-42 uppföra en ny bostads- och butiksfastighet utmed landsvägen (numera Rängenvägen) genom Brokind. Här drev Griph kött- och mjölkaffärer parallellt med sin egen livsmedels- och diverseaffär i Lyckhem.

 

Efter ett kort mellanspel 1949 av en handlarfamilj Sjöman, övertogs fastigheten 1950 av Olle Detterfelt och Marcus Svensson. De var svågrar och bodde med sina familjer på var sin våning i huset. Detterfelt svarade för butiken i Lyckhem, medan Svensson drev kött- och mjölkaffärerna i Änggårdens suterrängplan.

 

När Marcus Svenssons i slutet av 1960-talet lämnade Brokind för att driva butik på annat håll, övertogs Änggården av Olle Nylander. Butikslokalerna blev kontor för Nylanders VVS.

 

 

SOLHEM

Karl August Karlsson som i tiotalet år, 1917-1928, drev affären i Lyckhem (och dessförinnan handelsboden i Nybygget, Sandebo) återvände några år senare till bygden.

1932 lät han bygga villan Solhem utmed vägen strax norr om Brokinds samhälle. Villan, som också rymde en butikslokal, är belägen vid infarten till gården Stora Eke, från vilken tomten var avstyckad. Butiken drevs av Karlsson själv till 1947. 1949 stod den ovan nämnde Holger Griph som ägare till Solhem, men någon affärsverksamhet tycks inte ha förekommit efter Karlssons avflyttning. (Anm. Karlssons för- och efternamn har ömsom stavats med C, ömsom med K i kyrkböckerna.)

 

 

Solhem ett par år efter att handelsboden upphört.

Foto ur Sveriges Bebyggelse, 1951.