Brokinds samhälle

 

Det började med en bro i Kind – en passage över strömmarna i sundet mellan Järnlunden och Lilla Rängen. Platsen var utmärkt för en befäst gård. Om den medeltida gården Broo i Kind, se Brokinds gård.

Brokinds samhälle är inte alls så gammalt. Det utvecklades så sakteliga efter att järnvägen dragits fram i bygden i 1900-talets början.

 

Att bansträckningen kom att göra en böj in mot socknens centrum och Brokinds gård berodde nog mest på

 

Brokinds station till höger samt Lyckhem, som när det byggdes i 1900-talets början nog var det första huset i det blivande samhället, utöver stationshuset. Förr fanns en av Brokinds affårer i husets vänstra gavel. Nu är Lyckhem enbart privatbostad. Vykort.

Greve Falkenbergs inflytande. Utan detta hade Östra Centralbanan, nuvarande Stångådalsbanan, troligen fått en rakare sträckning från Bestorp ner mot Opphem.

Innan järnvägen och Brokinds station blev verklighet fanns bara enstaka torp och backstugor i de backar som skulle bli Brokinds samhälle. Äldst är Karlstorp och Sandvik, som är dokumenterade sedan 1600-talet.

Strax efter järnvägens ankomst byggdes Lyckhem med bostadslägenheter. Dit förlades också den första butiken i det blivande samhället. På tomten norr om Lyckhems förlades ungefär samtidigt baptistkapellet Elim, vilket numera finns i Gamla Linköping.

Östra Centralbanan gjorde det möjligt för välbeställda familjer i Linköping att skaffa sig sommarhus i ekbackarna öster om järnvägen och utefter sjöstranden. ”Träslotten”som byggdes under 1900-talets båda första decennier har i flertalet fall förvandlats till  åretruntbostäder, men de sätter ännu sin prägel på samhället.

 

Från 1920-talet och framåt slog sig bofasta ortsbor ner på uppsidan av landsvägen (Rängenvägen) med villor och verksamheter. 1938 startade en snickerifabrik längre upp i backen och det ledde också till flera hus och invånare i byn.

Särskilt under 1970-talets andra hälft och under 1980-talet tillkom högre upp i sluttningen många nya enfamiljshus och även hyreslägenheter. Brokinds snickerifabrik flyttades till Linköping och ersattes av villaområdet ”Granlundsstigen”.

Under 2010-talet ersattes Brokinds gamla skola, belägen i en ekhage vid Brokinds gård, av en nybyggd intill idrottsplatsen Kindavallen. Här i samhällets södra ände har därefter tillkommit ett nytt villaområde och en stor idrottshall.

De gamla husnamnen …..

Innan gatunamn och husnummer blev grunden för adresseringen var det husets namn som gällde. Husen som byggdes i Brokind under 1900-talets första hälft fick ofta idylliska och naturnära namn.

I det material som hembygdsföreningen fått överta efter framlidne hembygdsforskaren Paul Aineström finns på OH-bild en karta över (flertalet) gamla husnamn i Brokind. Vidare finns en karta över de enstaka torp och stugor som fanns i området före järnvägens ankomst.

Husnamn före gatunamnens tid

Husnamn före år 1900

Här kan du läsa mer om Brokinds tidiga tomthistoria – och om de olika fastigheterna som då bildades och namngavs – Från Alvik till Änggården.