TORP OCH STUGOR I VÅRDNÄS SOCKEN - VÄSTRA FJÄRDINGEN

KOORDINATER uttagna 2020 av Christer Rahmqvist. Koordinatsystemet är: WGS84 (DDM). ÖVRIGA UPPGIFTER: Dels noteringar på plats av Rosita Gustavsson, 2020, dels ur Torp och stugor i Vårdnäs socken, del II. Även Björn Sundéns bok ”En tur runt Västra Fjärdingen …” - liksom bokverken Gods och Gårdar, Sveriges Bebyggelse och Östergötland i ord och  bild - har utnyttjats.  

FOTODOKUMENTATION - av Rosita Gustavsson, 2020 - finns hos Vårdnäs hbf.

Kategoriindelning enligt Häradsekonomiska kartan (Hek): Torp (Jordtorp) = Jtp, Soldattorp = Stp, Backstuga = Bs.

Längst t h sidhänvisning till Torp och stugor …, där de kyrkobokförda på torpet/stugan redovisas. Angivna årtal i Namn-rutan gäller tidsintervallet då människor, enligt ToSt, varit skrivna på stället.

Västra Fjärdingen – KARTA ur ToSt.

NR

NAMN

KATE-GORI

UNDER

BEFINTLIG

STATUS

SKYLT

UPPSATT

SKYLT

STATUS

GPS-KOORDINATER

ANM

Sid i ToSt I-II

1

Bergslund / Berget  (1795-1949)

Bs

N Fjälla

Välbevarad, höjt ett timmervarv, fritidsbostad

 

 

N58° 12.178'  E15°  37.313'

 

II – 27 f

2

Bergsätter  (1844-1909)

Bs

Stensvassa

Ja

Kopparskylt i bra skick, svår att hitta.

N58° 13.909' E15° 35.903'

Uppförd av fattigkassan. Revs ca 1910. Söder om Malmen.

II - 95

3

Bergtomta  (1814-1887)

Bs

S Fjälla

Murstocksrester.

Ja

Aluminium-skylt, bra skick

N58° 11.658'  E15°  36.529'

 

II - 34

4

Björksveden / Sveden / Svea  (1772?-1887)

Bs / Jtp

Stensvassa

 

Ja

Kopparskylt i bra skick, röjningsbehov.

N58° 13.845'  E15°  35.740'

Björksveden är enl ToSt sannolikt

efterföljare till jtp Sveden/Svea på samma plats. Svår att hitta.

II – 96

II – 118 f

5

Bäckstugan  (1779- )

Jtp

Sandebo

Stugan fr ca 1800 (SvB), ombyggd, åretruntbostad.

 

 

N58° 12.682'  E15°  34.974'

 

Förvandlades ca 1880 från torp till egen bydel, 1/15 mtl.

II – 73 ff

6

Dalen  (1760-1987)

Jtp

Älgbosätter

Stugan fr ca 1860 (SvB). Fritidsbostad

 

 

N58° 14.315'  E15°  35.806'

 

II – 120 ff

7

Fridhem (1893-ff)

Bs

Stensvassa

Huset fr ca 1880 (SvB), ombyggt. Åretruntbostad.

 

 

N58° 13.773'  E15°  37.575'

 

II – 96 f

8

Fridhem  (1876-1945)

Bs

S Fjälla

Ombyggd, fritidsbostad.

 

 

N58° 11.615'  E15°  36.597'

 

 

9

Gateback / Gatbacken / Västra Lund

(1818-1932)

Bs

Stensvassa

Revs kring 1970 för nybyggnad.

 

 

N58° 13.316'  E15°  37.323'

Nuvarande bostadshus ska enl ToSt ha fått namnet Björkebo.

II – 101 f

10

Grindstugan  (1887-1945)

Bs

Älgbosätter

Håller på att förfalla.

 

 

N58° 14.188'  E15°  37.001'

 

II – 123 f

11

Gropen  (1744-1810)

Jtp

Hulta

 

Ja

Kopparskylt,

hyggligt skick.

N58° 12.126'  E15°  34.053'

På en holme i åkern SV Hulta missionshus. Låg vid gamla vägen.

II - 62

12

Gråbo  (?-1772-?)

Jtp

Älgbosätter

Inga säkra spår i terrängen, trolig plats utpekad.

 

 

N58° 14.096'  E15°  37.300'

 

Namnet ”Gråbolyckan” samt en redogörelse i 1772 års dödslängd vittnar om stugans existens.

II – 124 f

13

Grönsved  (1819-1959)

Bs/Jtp

Stensvassa

Ombyggd, fritidsbostad.

 

 

N58° 13.359'  E15°  36.418'

 

II – 97 ff

14

Göklund (Gökelund)  (1782-1962)

Jtp

Älgbosätter

Stugan fr ca 1880 (SvB), välvårdat, fritidsbostad.

 

 

N58° 14.323'  E15°  36.506'

 

 

II – 125 ff

15

Hagalund  (1852-1893)

 

Bs

S Fjälla

Murstocksrester,

Krusbärsbuskar.

Ja

Alum-skylt, bra skick.

N58° 12.216'  E15°  35.625'

II – 35 f

16

Hagstugan  (1864-1903)

Bs

Sandebo

 

Ja

Alum-skylt, bra skick.

N58° 12.718'  E15°  35.550'

 

II - 75

17

Hagstugan / Gatstufva   (1783-1850)

Bs

S Fjälla

Endast rester av  jordkällare.

 

 

N58° 11.662'  E15°  36.852'

 

II - 36

18

Haneberg  (1672-1778)

Bs

Stensvassa

Hittades ej

 

 

-------- ------- -------

I ToSt nämns en ”betydande lämning” i ett troligt läge för H.

II - 100

19

Hanås / Hanåsen  (1820-1979)

Bs

Stensvassa

Väl bibehållet,  fritidsbostad, men ej längre i bruk?

 

 

N58° 13.675'  E15°  37.407'

 

 

II – 100 f

20

Humpen  (1812-1898)

Bs

Hugnebo

 

Ja

Kopparskylt,

bra skick.

N58° 13.028'  E15°  36.874'

Finns äldre uppgifter om Humpen men osäkert om samma stuga avses.

II – 53 ff

21

Hybbeln  (1683-ca 1870)

Jtp/Bs

Hulta

Husrester.

Ja

Kopparskylt, bra skick.

N58° 11.914'  E15°  34.815'

II – 62 ff

22

Högstorp  (1844-ff)

Bs/Jtp

Dänskebo

Tillbyggt på 1930-t.

 

 

N58° 13.362'  E15°  34.902'

 

II – 13 ff

23

Jacobslund  (1810-1959)

Bs

Dänskebo

Väl bibehållen, fritidsbostad.

 

 

N58° 13.788'  E15°  35.670'

 

II – 15 f

24

Johannelund  (1886-1959) /Sågen ?

Bs

N Fjälla

Om-/tillbyggt ca 1936 o senare till bostäder o affär. 

 

 

N58° 12.277'  E15°  37.510'

Stp Sågen flyttades efter laga skifte ca 1850 till denna plats – eller till näraliggande Vallsätter. Se nedan.

II – 28 f

25

Karlsborg / Briteborg  (1831-1976)

Bs

Älgbosätter

Fritidsbostad

 

 

N58° 14.173'  E15°  37.123'

 

II – 129 ff

26

Klippa  (årtiondena kring 1700)

Bs

Sandebo

Stengärdsgård enda synliga spår.

 

 

N58° 12.548'  E15°  33.943'

I ToSt nämns rester av murstock m m. Ca 100 m från Nykilsgränsen.

II – 75 f

27

Kojtet  (1685?-ff)

Stp

Dänskebo

G:a stugan delvis använd i annat hus. Resten utgör en liten bod. Nuv bost uppf 1941 (ÖiOoB).

 

 

N58° 13.906'  E15°  34.432'

Besökare lockas  till ”Verklighetens gård”. Ett annorlunda bostadshus har på senare år byggts intill gården.

II – 16 ff

28

Krösasveden  (1755-1894)

Jtp

Älgbosätter

 

Ja

Gott skick

N58° 14.089'  E15°  38.115'

 

 

II – 131 f

29

Kyleberg  (1779-1930)

Bs

Älgbosätter

Husgrund, rester av murstock

Ja

Gott skick

N58° 14.404'  E15°  35.721'

 

II - 133

30

Källsäter  (1794-1909)

Bs/Jtp

S Fjälla

Rester av grund o murstock, syrener.

Ja

Alum-skylt, bra skick.

N58° 11.949'  E15°  36.348'

Torp efter 1876.

II – 37 f

31

Landstorp  (1859-1983)

Jtp/Bs

N Fjälla

Väl bibehållen, varsamt renoverad,

fritidsbostad.

 

 

N58° 12.263'  E15°  37.256'

 

Friköpt 1923.

II - 30

32

”Linastugan  (1890-1960)

Bs

Hulta

Fritidsbostad

 

 

N58° 12.225'  E15°  34.538'

 

II – 71 f

33

Lillsäter  (1802-1862)

Bs

Älgbosätter

Ej återfunnet.

 

 

N58° 14.460'  E15°  36.520'

Låg mellan Göklund och Norrsätter.

I ToSt nämns en ev källarruin.

II - 134

34

Lindhem  (1863-1906)

Bs

S Fjälla

Inga säkra lämningar.

 

 

N58° 11.703'  E15°  36.266'

Området bebyggt med fritidshus.Beräknande koordinater. På Hek uppges namnet Linghem.

II – 38 f

35

Lurås  (1741-1948)

Jtp

Hugnebo

Väl bibehållen med

visst vårdbehov.

 

 

N58° 13.162'  E15°  36.433'

 

II – 55 ff

36

Långkärr  (1656-1975)

Jtp

Stensvassa

Huset fr ca 1903 (SvB), fritidsbostad.

 

 

N58° 13.658'  E15°  35.933'

Vid Sträps norra ände.

II – 102 ff

37

Malmen / Malmtorpet  (1600-talets slut-ff)

Stp

Stensvassa

Tillbyggt flera ggr. Åretruntbostad.

 

 

N58° 13.962'  E15°  35.940'

 

II – 105 ff

38

Mjellerum  (1811-1858)

Bs

S Fjälla

Platsen utpekad

av närboende.

 

 

N58° 11.807'  E15°  35.973'

I ToSt nämns lämningar efter husgrund 100 m SO Nystugan.

II 39 f

39

Norrsäter  (1805-1905)

Jtp

Älgbosätter

Stenmurar kring tomten, syrener på husgrunden.

Ja

I skick

N58° 14.587'  E15°  36.439'

 

II – 136 f

40

41

42

43

44

45

Nybygget 1

Nybygget 2

Nybygget 3

Nybygget 4

Nybygget 5

Nybygget 6

(de äldsta från andra halvan av 1700-talet)

Jtp

Sandebo

Namnet Nybygget  står för flera torp som från mitten av 1700-t uppstått på byn Sandebos mark vid gränsen mot dels Hulta by, dels Nykils socken.

Här finns fortf många hus, flera  

bebodda året om.

 

 

N58° 12.356'  E15°  34.158'

N58° 12.241'  E15°  34.148'

N58° 12.270'  E15°  34.137'

N58° 12.276'  E15°  33.985'

N58° 12.313'  E15°  34.074'

N58° 12.302'  E15°  34.263'

 

ChR och RG har identifierat sex torplägen. I Sandebo Nybygget har också funnits hemman. 1768 gjorde sig ett torp fritt och upphöjdes till en bydel.

I ToSt redovisas kyrkbokförda  utifrån husförhörslängdens torp-numrering. De kan inte knytas till särskilda torpplatser och har inget samband med numreringen här.

II – 76 ff

46

Nystugan  (1824-1950)

Bs/Jtp

S Fjälla

Väl bibehållen, fritidsbostad.

 

 

N58° 11.832'  E15°  35.914'

1831-1861 fanns ett Nystugan även u Stensvassa, 100 m norr Stockholms-torpet, se ToSt II – 110.

II – 40 f

47

Nysätter  (1823-1984, torp 1860-1896))

Bs

Dänskebo

Om- och tillbyggd, fritidsbostad med låg takhöjd.

 

 

N58° 13.200'  E15°  35.135'

Foto 1903 av ryggåsstugan i ToSt. Ingår i f d ”Friggebodbyn”.

II – 19 f

48

Pettersborg / Petersberg  (1846-1911)

Bs

Hugnebo

Väl synliga lämningar.

Ja

Kopparskylt, tillknycklad och lite sned.

N58° 13.145'  E15°  36.874'

 

II – 57 f

49

Riket  (ca 1747-1982)

Stp

Stensvassa

Stugan fr ca 1880 (SvB) om/tillbyggd.

Varit fritidsbostad, nu åretruntbostad.

 

 

N58° 13.218'  E15°  36.571'

 

 

II – 110 ff

50

Rosendal (1658-1944)

Stp

Älgbosätter

Står outnyttjat, väntar på vård

 

 

N58° 14.516'  E15°  36.830'

Var ej ryttar/soldattorp från början. Enda ”stället” inom V Fj på ”fel” sida av rv 23/34.

II – 137 ff

51

Rödsjö (Rösjö)  (ca 1650-1944?)

Jtp

Brokind

Fritidshus tidvis, nu åretruntbostad.

 

 

N58° 14.323'  E15°  35.525'

Som jtp u Brokind ligger Rödsjö i ”fel” fjärding. Upptas därför i ToSt, del I. Eget hemman omkr 1933.

I – 230 ff

52

Sandkullen  (1812-1982)

Bs/Jtp

Dänskebo

Om- och tillbyggd, fritidsbostad.

 

 

N58° 13.246'  E15°  35.111'

 

 

II – 20 f

53

Sandstugan  (1719-1968)

Bs/Jtp

Dänskebo

Väl bibehållen, fritidsbostad.

 

 

N58° 13.300'  E15°  34.952'

 

Liten stuga med gräs/torvtak bakom huset.

II – 22 ff

54

Sandvik  (17??-1974)

Stp

Hulta

Välbevarat, fritidsbostad.

 

 

N58° 11.782' E15° 35.492'

”Knekttorpstavlan” som tillhört Lp:s garnisonsmuseum nu hos Vhbf.

II – 64 ff

55

Sandvik  (1692?-185?)

Stp

S Fjälla

 

 

 

N58° 11.701'  E15°  35.641'

 

Låg där Stora Sandvik nu ligger, nära stp Sandvik u Hulta. Revs pga laga skiftet 1854, flyttades till Lilla Sandvik.

II – 41 ff

56

Sandvik / Lilla Sandvik (185?-1953)

 

Stp

S Fjälla

Nuv bostadshus byggt 1925-27 på ungefär den plats där gamla stugan låg. Fritidsbostad.

 

 

N58° 11.488'  E15°  37.824'

Flyttades hit efter laga skifte 1854. Fick heta Lilla Sandvik.

II – 41 ff

57

Sandvik / Lilla Sandvik (1873-?)

Bs

S Fjälla

Stuga vid stranden.

 

 

N58° 11.420'  E15°  37.880'

Uppges ha byggts åt gamle knekten, korpral Freij, när den nye, Dahl skulle ha soldattorpet, 1873.

Ej

nämnd

I ToSt

58

Sjöhagen  (1832-1908)

Bs

Dänskebo

Murstocksrester

Ja

Skylttavlan borta, stolpe + skruvar kvar

N58° 13.165'  E15°  36.023'

 

II – 24 ff

59

Skoglund  (1845-1932)

Bs

S Fjälla

En hög tegelrester

efter murstocken syns på bild i ToSt

Ja

Alum-skylt, ngt sned.

N58° 11.921'  E15°  36.317'

Efter laga skifte flyttades Skoglund fr nära Sörhult till nära Källsäter.

II - 46

60

Stenstugan (1817-1887/1902)

Bs

N Fjälla

Grundrester och syrenbuskar på fritidshustomt.

 

 

N58° 12.538'  E15°  37.662'

 

II – 32 f

61

Stensätter  (1777-1899)

Jtp

Sandebo

Tillbyggd, fritidshus utan el.

 

 

N58° 13.074'  E15°  34.110'

Två torp Stensätter lades omkr 1860 (?) samman till en bydel, 1/30 mtl

II – 83 ff

62

Stjärnsund  (1780-1915)

Jtp

S Fjälla

Övertorvad grund, rester av murstock,

Välbyggd stenmur.

Ja

Aliuminium-skylt, gott skick.

N58° 12.203'  E15°  35.918'

Nyanlagda gården Stjärnsund söder om vägen har tagit sitt namn från det f d torpet norr om vägen, ett stycke uppåt skogen.

II – 47 ff

63

Stockholmstorpet  (1670-ff)

Jtp

Stensvassa

Mangårdsbyggnad

ca 1920, GoG/SvB,

åretruntbostad.

 

 

N58° 13.992'  E15°  35.776'

 

II – 114 ff

64

Sågen / Kvarnen  (1892-1983)

Jtp

Dänskebo

Mangårdsbyggnad fr ca 1900 enl SvB.

 

 

N58° 12.895'  E15°  35.939'

Vid bäcken mot Sträp. Kvarn på karta 1692. Sågen är senare namn.

Nya timrade villor har byggts på gården.

II – 18 f

65

Sågen / Thorstugan  (1779-1939)

Bs

Hulta

Stugan väl bibehållen.

 

 

N58° 11.465'  E15°  34.700'

Har varit både kvarn och såg. Två kvarnstenar kvar nära bäcken.

II – 68 f

66

Sågen (17??-omkr 1850)

Stp

N Fjälla

Ersatt av utflyttad bydel efter laga skifte.

 

 

N58° 11.881'  E15°  37.045'

Stp flyttades pga laga skifte ca 1850 till Vallsätter, eller till Johannelund strax intill. Se ovan och nedan.

II – 30 ff

67

Sörhult  (1790-1914)

Jtp

Sandebo

 

Ja

Kopparskylt, bra skick, svårläst.

N58° 12.304'  E15°  35.570'

 

 

II – 87 ff

68

Sörstugan  (1828-1974)

Bs

Sandebo

Om- och tillbyggd. Fritidsbostad.

 

 

N 58° 12.249' E 15° 34.594'

 

II – 89 f

69

Vadsveden  (1779-1822)

Jtp

Hulta

Torpplatsen utplånades 1932 av ny vägdragning.

Ja

Kopparskylt,

hyggligt skick.

N58° 12.142'  E15°  34.321'

Torpskylten placerad strax intill.

II – 69 f

70

Vallsäter (1824-1854?) /Sågen? / Ekbacken

Bs

N Fjälla

Enl SvB är nuv stuga Ekbacken, f d Sågen?, fr ca 1850. Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.259'  E15°  37.571'

Enl ToSt antas Vallsäter omkr 1850 ha fått lämna rum för stp Sågen.

Se Sågen och Johannelund.

II – 33 f

71

Väderholmen / f d Wärhålet (169?-1971)

Stp

S Fjälla

Väl bibehållen, fritidshus

 

 

N58° 11.641'  E15°  36.230'

 

II – 49 ff

72

Västerås / Sandstorp / Bygget  (1782-?)

Jtp

Sandebo

Varit fritidsbostad,

Förfallet.

 

 

N58° 12.789'  E15°  34.556'

I 1800-talets mitt antas en bydel på 1/15 mtl, kallad Bygget, ha ersatt torpet.

II – 91 f

73

Åbylund  (1666?-1938)

Stp

Sandebo

Varit fritidsbostad men nu förfaller husen sedan länge.

 

 

N58° 12.375'  E15°  35.095'

 

II – 92 ff

74

Ålkärr  (1692-1945)

Jtp

Hugnebo

Rester av murstock och stenfot m m.

Ja

Kopparskylt, lite svårläst, lite sned.

N58° 12.608'  E15°  36.556'

 

II – 58 ff

75

Ängfall  (1695-1793)

Bs

 

Rester av stuggrunden.

Ja

Kopparskylt, läsbar men deformerad.

N58° 12.010'  E15°  34.275'

 

II - 70

 

Några stugor – tämligen kortlivade sådana – som är upptagna i ToSt, men inte här:

 

Branthem u Älgbosätter

Ekstugan u Stensvassa

Gärdet u S Fjälla

Högdal u Älgbosätter

Jacobsdal u S Fjälla

Johannesborg u Älgbosätter

Nystugan u Stensvassa

 

 

 

 

 

Förkortning av namn:

 

ChR – Christer Rahmqvist

 

RG – Rosita Gustavsson

 

 

Litteratur:

Paul Aineström: Torp och stugor i Vårdnäs socken, del II, 2003. (ToSt)

 

Björn Sundén: En tur runt Västra Fjärdingen i Vårdnäs socken, 2019.

 

Sveriges Bebyggelse, Landsbygden, Östergötlands län, 1951. (SvB)

 

Gods och gårdar, Östergötland sydöstra, 1939. (Gog)

 

Östergötland i ord och bild, 1946. (ÖiOob)