TORP OCH STUGOR I VÅRDNÄS SOCKEN - SÖDRA FJÄRDINGEN

KOORDINATER uttagna 2021-22 vid fält- och kartstudier av Christer Rahmqvist, samt i några fall av Bengt Senneberg.

Koordinatsystemet är: WGS84 (DDM). 

ÖVRIGA UPPGIFTER: Dels noteringar av Rosita Gustavsson och Bengt Senneberg, 2021-22, dels ur ”Torp och stugor i Vårdnäs 

socken”, (ToSt), del I, m fl källor. Redigering: Veine Edman.

KATEGORIER enligt Häradsekonomiska kartan (Hek): Torp (Jordtorp) = Jtp, Soldattorp = Stp, Backstuga = Bs.

Längst t h sidhänvisning till Torp och stugor …, där kyrkobokförda i torpet/stugan redovisas. Årtalen i Namn-rutan gäller

tidsintervallet då människor, enligt ToSt, varit skrivna på stället.

FOTODOKUMENTATION - av Rosita Gustavsson samt Bengt Senneberg, 2021-22 - finns hos Vårdnäs hbf.

Karta över Södra fjärdingen (med torp- och stugplatser, ur Torp och stugor i Vårdnäs socken, del 1).

 

NAMN

KATE-

GORI

UNDER

BEFINTLIG

STATUS

SKYLT

UPPSATT

SKYLT

STATUS

GPS-KOORDINATER

ANM

SID I

ToSt, I

1

Asplund (1824-1864)

Bs

Sundsmåla

Ja

Kopparskylt, nere men ska upp igen

N58°  14. 273'  E15°  38.846'

 

 

374-375

-

Asplund, se Eggeby Lillstugan nedan

 

 

 

 

 

 

 

266

2

Berget / Bergstugan (1779-1904)

Bs

Sundsmåla

Ja

Kopparskylt, gott skick

N58°  14. 031'  E15°  38.642'

 

 

375-376

3

Bergön (1820-1894)

Bs/Jtp

Hamra

I urspr läge sten-fot m m. I nuv läge  rel välbev stuga  m altan, sen länge sommarbostad

N58°  10. 168'  E15°  40.256' = ”Gamla” läget. ”Nya” läget:

N58°  10. 139'  E15°

40 334’

På ön Bergön. 2 stuglägen.

Dels mitt på ön, bebott ca 1820-1887, dels nuv vid s:a stranden ca 1885-93. Enl Gunnar Lindgren är Lillstugan Eggeby flyttad hit.

290-291

4

Biberget (1696-1952)

Jtp

Hamra

Väl bevarat, välskött, nytt tak

 

 

N58°  10. 641'  E15°  41.212'

 

 

291-294

5

Björkeberg (1687-ff)

Stp

Eggeby

Huset ersatt 1978 av nytt, som har byggts till

 

 

N58⁰ 11,182’   E 15⁰ 40,680’

 

Fanns även en backstuga, bebodd 1773-1814

266-280

6

Björklund (1793-1908)

Jtp

Hamra (1793-1802 u Björke)

N58°  10. 227'  E15°  41.975'

 

Platsen utpekad av Johan Nilsson

294-297

7

Blekninge 1 (1633-1970)

Jtp

Brokind

Se Anm

 

 

N58°  12. 433'  E15°  41.339'

 

Stengrund söder om nuv bostadshus. Blekninge 1 o 2 ersattes tidigt på 1900-t av ett parhus, långt senare ändrat till enfamiljshus, heter nu Blekninge 2

170-174

8

Blekninge 2 (1876-1953)

Jtp

Brokind

Se Anm

 

 

N58°  12. 451'  E15°  41.303'

 

Se ovan

174-176

9

Blekninge 3 (1878-1989)

Jtp

Brokind

Bra skick, stugan fr ca 1800-t tillb på senare år, åretruntbostad

 

 

N58°  12. 530'  E15°  41.237'

 

Fastigheten kallas idag Blekninge 1, men i ToSt är den nr 3

177-178

10

Bobäcken (1721-1857)

Bs

Brokind

Inga synliga spår

-----

-----

N58°  11. 962'  E15° 39.817'

 

Beräknat läge, högt på en kulle med gamla ekar omgiven av åkrar

178-180

11

Bokärr (1727-1940)

Jtp/Bs

Saxtorp

Välbevarat, tillbyggt, sommarbostad

 

 

N58°  13. 020'  E15°  41.089'

 

Beläget vid Botkärrsvägen (!) intill Karlstorp i Brokinds samhälles utkant

320-322

12

Bokärr jordtorp / Övre Bokärr (1671?-1910)

Jtp

Kåtebo

På torpgrunden står en förfallen sommarstuga

Ja

Kopparskylt, gott skick

N58° 11.723'  E15°  42.795'

 

Upphörde som torp 1910, uppgick i Nedre Bokärr

313-315

13

Bokärr soldattorp / Nedre Bokärr (1692-1961)

Stp

Kåtebo

Mkt välbevarat, sommarbostad

från 1961

 

 

N58°  11. 697'  E15°  42.721'

 

Siste livgrenadjären flyttade ut 1903. Friköpt ihop med Dalen 1932

311-313

14

Botorp (1728-1823)

Bs

Saxtorp

------

Ja

Kopparskylt, gott skick

N58°  13. 458'  E15°  41.799'

 

Synlig stenfot efter stugan

322-323

15

Brink (1727-1939)

Bs/Jtp

Saxtorp

Välbevarat, sommarbostad

 

 

N58°  13. 368'  E15°  41.053'

 

Rengenvägen 34, Brokind.

Lusthus ditflyttat 2001 fr Saxtorp

323-325

16

Bäckstugan (1684-1936)

Stp

Eggeby

Välbevarat, sommarbostad fr 1952

 

 

N58°  11. 507'  E15°  41.307'

 

Siste soldaten S A Edoff lämnade tjänsten 1901-1905, fortsatte bruka torpet

280-286

17

Dalen (1831-ff)

Bs/Jtp  

Kåtebo

Ombyggt. Nytt bostadshus intill

 

 

N58°  11. 652'  E15°  43.089'

 

Friköpt fr Kåtebo 1932 tills m Bokärrstorpen

315-316

18

Djurgården (1663-1950)

Jtp

Brokind

Rappad stuga samt en bod på väg att rasa ihop

 

 

N58°  12. 338'  E15°  40.765'

 

 

180-184

19

Eggeby Lillstugan 

(1797-1887)

Bs

Eggeby

Synlig stenfot

 

 

N58°  11. 322'  E15°  40.122'

 

Hek och grundrester visar två stuglägen mel Eggeby S-g och höjden i öster. Lillstugan den västligaste. Ska enl G Lindgren ha flyttats till Bergön, ovisst när.

266, 288

20

Eggeby Asplund

(1822-1881)

Bs

Eggeby

Synlig stenfot samt jordkällare

 

 

N58°  11. 332'  E15°  40.159'

 

Se Lillstugan ovan. Den östliga stenfoten bör vara Asplund

266

21

Eggeby Mellangård 1

Urspr

man-byggn

 

Stugan kvar, bebodd m adr Eggeby 1

 

 

N58°  11. 382'  E15°  40.137'

 

By med 6-7 brukare av 3 mtl, avhystes mitten 1800-t, stugorna fr 1700-t blev bostäder till arbetare vid Brokinds gård

D:o

22

Eggeby Mellangård 2

D:o

 

Stugan kvar, bebodd m adr Eggeby 1

 

 

N58°  11. 371'  E15°  40.139'

 

D:o, stugorna omges av i sen tid uppförda avvikande byggnader

D:o

23

Eggeby Norrgård

D:o

 

 

 

 

N58°  11. 486'  E15°  40.228'

 

 

D:o

24

Eggeby Södergård

D:o

 

 

 

 

N58°  11. 481'  E15°  40.236'

 

 

D:o

25

Eggebyhall / Väng (1793-1864)

Bs

Eggeby

 

 

 

N58°  11. 141' E15°   40.045'

 

Vid stranden, murgröna markerar platsen

286-288

26

Eke, Stora / Storeke (1656–ff)

Jtp

Brokind

Friköpt gård 1932, nu splittrad på olika ägare, om- o tillbyggt bostadshus

 

 

N58° 13.718'  E15°  40.923'

 

Två torp – 1: 1656-1896, 2: 1794-ff

185-192

27

Eke, Stora – Norrköping (1821-1888)

Bs

Brokind

Revs sent på 1900-t för ny verks vid St Eke

 

 

N58°  13. 712'  E15°  40.975'

 

Kan ha varit en av de urspr torpstugorna

191-192

28

Eke, Lilla / Lilleke

(1698-ff)

Jtp

Brokind

Om- och tillbyggd, perm bostad, magasin ev fr 1870-t

 

 

N58°  13. 457'  E15°  40.946'

 

Friköptes 1933. På 1800-ts 1:a hälft fanns även ”Stugan” vid Lilla Eke, med okänt läge

192-197

29

Erikslund / Sveden (1787-ff)

Jtp

Saxtorp

Erikslundsv 3, om- o tillbyggt, nya villor intill

 

 

N58° 13.  224' E15°  41.170'

 

100  m öster Brokinds station

325-327

30

Fågelsången (1802-1953)

Bs

Brokind

Ombyggt ca 1900,  sommarbostad

 

 

N58°  13. 275'  E15°  39.244'

 

Intill g:a vägen 800 m norr om Brokinds gård.

197-199

31

Galtebo 1 (1635 – ff)

Jtp

Brokind

Om- o tillbyggt 1960, bebott

 

 

N58°  12. 237'  E15°  41.383'

 

Friköpt 1932, åter till Brokinds gd 2009

199-202

32

Galtebo 2 (1812-1853)

Jtp

Brokind

Stugan anv för inhyses till 1896

 

 

N58°  12. 240'  E15°  41.377'

 

Beräknat läge, se skiss i mapp.

199-202

33

Gatan / Gatstugan (1683-1915)

Bs

Saxtorp

Revs 1930-t

Ja

Kopparskylt, gott skick

N58°  13. 608'  E15°  41.720'

 

Vid g:a sockenvägen, öster Saxtorps Uppg

328-329

34

Granlund (1807 – ff)

Bs

Brokind

Mkt välbevarad, något tillbyggd stuga

 

 

N58°  12.905 '  E15°  40.898'

 

Egbomska stufvan” fr början. Granlundsstigen 2

202-208

33

Granstorp / Gransbo (1782-1898)

Jtp

Hamra

Krusbärsbuske o stenrösen kvar

Ja

Kopparskylt i gott skick intill stor sten

N58°  10. 560'  E15°  41.651'

 

Enl Johan Nilsson (via Per Milberg) är Gr torpstugan på vykort fr Hamra lantm skola 1920-talet

297-298

36

Grindstugan (1782-1887)

Bs

Saxtorp

Inga spår

 

 

N58°  13. 545'  E15°  41.169'

 

Norr om vägen t Saxtorp mitt emot Lugnet

329-333

37

Grönlund (1897-1947)

Bs

Vårdnäs kyrkby

Sommarbostad, med nytt hus framför g:a stugan

 

 

N58°  13. 935'  E15°  41.540'

 

Vid gamla vägen fr kyrkbyn mot östra sockendelarna

356

38

Hagalund (1859 - ff)

Bs

Stensmålen

Om- och tillbyggt

 

 

N58°  11. 786'  E15°  41.390'

 

Fritidshus tidvis fr 1940 men sedan länge åter åretruntbostad

372-373

39

Hagstugan / Hagen (1681-1978)

Bs/Jtp

Saxtorp

Har hussvamp, i förfall, senare bostadshus intill

 

 

N58°  13. 572'  E15°  41.984'

 

Vid gamla vägen österut

335-339

40

Hagtorpet (1680-1873)

Jtp

Brokind

Alla spår bortodlade.

 

 

N58°  12. 386'  E15°  40.457'

 

300 VNV Djurgården, var även mjölnarbostad

208-209

41

Hamrabacken / Backen (1693-1947)

Jtp

Hamra

Sommarbostad, tillf bostad, välskött

 

 

N58°  10. 158'  E15°  41.565'

 

 

299-301

42

Högtomta (1665 – ff)

Jtp

Hamra

Gård fr 1881, ½ mtl

 

 

N58°  10. 503'  E15°  42.351'

 

Platsen för urspr torpet utpekad

301-304

43

Karlemåla (1719-1963)

Jtp

(Unön) Västerby

Friköpt 1893 fr Västerby, numera sommarbostad

 

 

N58°  15. 012'  E15°  42.793'

 

 

351-354

44

Karlemåla 1 och 2

(1620 – ff)

Jtp

Brokind

Friköpt gård fr 1932, då nuv bostadshus tillkom

 

 

N58°  13. 872'  E15°  38.610'

 

Två torp fr 1700-talets mitt till ca 1900, en av ryggåsstugorna kvar t 60-talet då den revs och återuppf i Gumhem, Hycklinge

209-214

45

Karlslund (1825-1937)

Bs

Kåtebo

Revs 1948, synlig grund 8 x 12 m, murstocksrester, päronträd

Ja

Kopparskylt i sämre skick

N58°  11. 805'  E15°  41.279

 

Friköptes 1932, lades samman med Galtebo. Intilliggande sentida villa bevarar namnet Karlslund

316-319

46

Karlstorp (1620 – ff)

Jtp

Brokind

Ny perm bostad fr 50-t

intill g:a stugan

 

 

N58°  12. 965'  E15°  41.093'

 

 

214-216

47

Karlstorpsstugan

(1670-1906)

Bs

Brokind

Rest av husgrund strax söder Karlstorp

 

 

N58°  12. 953'  E15°  41.087'

 

 

217

48

Klinkendal ”Lilla”

(1713 – 1970-talet)

Bs/Jtp

Brokind

Revs 1970-t för gatu-byggnad och villatomter

 

 

N58°  12. 715'  E15°  40.995'

 

Lilla = Gamla Klinkendal

218-220

49

Klinkendal ”Stora”

(ca 1872-ca1977)

Jtp

Brokind

Revs ca 1978 för villa-tomter, återuppförd på Åländersö

 

 

N58°  12. 702'  E15°  40.991'

 

I ToSt anges 1898 som byggår, men P-G

Granath som rev stugan räknade årsringar, kom fram till ca 1872.

218-220

50

Kläppan / Kläppekvarn 1 (1664-1922)

Jtp

Vårdnäs kyrkby

Idag står en bod på stugplatsen

 

 

N58°  13. 465'  E15°  42.607'

 

 

356-360

51

Kläppan / Kläppekvarn 2 (1769-1971)

Jtp

Vårdnäs kyrkby

Nuv bostadshus byggt på samma plats, numera sommarbostad

 

 

N58°  13. 468'  E15°  42.591'

 

Nuv bostad hus byggt 1935, foto finns på Kläppa från före 1925

360-362

52

Kläppan / Kläppekvarn 3 (1782-1919)

Jtp

Vårdnäs kyrkby

Idag kallas stugan Brygghuset

 

 

N58°  13. 446'  E15°  42.616'

 

 

362-363

53

Kockhemmet / Kocktorpet / Kockstugan

(före 1685 – efter 1703)

Bs

Brokind

Norr om vägen till Kohagen, inga spår

 

 

N58°  13. 103'  E15°  39.371'

 

Beräknat läge

220

54

Kohagen (1694-1904, se anm)

Jtp/Bs

Brokind

Stuga nedbränd och ersatt med ny i torpstil, sommarbostad

 

 

N58°  13. 064'  E15°  38.876'

 

Här fanns flera stugor där arbetsfolk vid gården hystes in. ”Lilla” Kohagen flyttad till Brokinds samhälle, blev postkontor.

220-226

55

Kristinelund (1796-1964)

Bs

Saxtorp

Väl bevarat, sommarbostad

 

 

N58°  13. 857'  E15°  41.646'

 

Vid gamla kyrkvägen

339-340

56

Lugnet (1857-1960)

Bs

Saxtorp

Om och tillbyggd, väl bevarat

 

 

N58°  13. 536'  E15°  41.160'

 

Vid infarten till Saxtorp

333-335

57

Lugnhem (1927-1967)

(Bs)

Unön

Sommarbostad

 

 

N58°  15. 115'  E15°  42.864'

 

Byggt av målaren E Viktor Karlsson på mark tillh Karlemåla, som fadern Samuel K friköpt 1893

354

58

Månebo (1762-1818)

Jtp

Eda

Odlingsrösen i gran-plantering enda spår

 

 

N58°  10. 863'  E15°  41.087'

 

Beräknat läge, låg vid stråkvägen

265

59

Norrtorp (1633-1967)

Utjord/

Jtp

Brokind

Stugan ombyggd, och tillbyggd

 

 

N58°  12. 237'  E15°  42.000'

 

Beräknat läge för urspr hus, två torp lång tid, friköpt 1932, sedan 1967 samägt m Kåtebo

226-230

 

60

Nyhagen (1767-1952)

Jtp

Hamra

Används som jaktstuga till Hamra gård

 

 

N58°  10. 629'  E15°  41.084'

 

 

304-307

61

Nystad / Lilla Brink /1787-1876)

Bs/Jtp

Saxtorp

Källare m fl spår gömda i skogen

Ja

Finns i bra skick

N58°  13. 450'  E15°  41.076'

 

Mitt emot infarten till Lilla Eke

340-341

62

Persbo (1789-1911)

Jtp

Saxtorp

Inga lämningar

Ja

Svår att hitta

N58°  13. 288'  E15°  41.863'

 

 

341-343

63

Ristesten (1690-ca1900)

Stp

Skillberga

Norr om järnväg o väg, odlingsytor, fruktträd

 

 

N58°  13. 693'  E15°  42.981'

 

Kom i vägen för Östra

centralbanan

344-348

64

Ristesten (ca 1900-1966)

Jtp

Skillberga

Söder om järnväg o väg, somm bost

 

 

N58°  13. 627'  E15°  42.832'

 

 

D:o

65

Rosenberg / ”Skolhuset vid Bergstugan”

(1853-1904 / ff)

Bs

Sundsmåla

Här fanns IOGT-Logen Brokind u 1900-talet

 

 

N58°  14. 037'  E15°  38.685'

 

Först skolhus, sedan bost o handelsbod. Revs 1904. 1907 uppläts tomten till ordenshus, det nuv fr 1930 numera ombyggt till villabostad

376-378

Se även

Vårdnäs socken”,

s 464-466

66

Sandbäcken (1779-1950)

Jtp

Vårdnäs kyrkby

Sommarbostad

 

 

N58° 13.068'  E15°  42.368'

 

Intill gamla vägen till Nässjö

366-368

67

Sandvik (1679-ff)

Jtp

Brokind

G:a stugan välbevarad, senare stuga tillbyggd 60-t m stor blå ”låda”, åretruntbostad

 

 

N58° 12.800'  E15°  40.400'

 

Vid g:a vägen mellan Brokinds gård  och kyrkbyn/östra sockendelen

234-237

68

Sjöstugan / Fiskarehemmet (1703-ff)

Bs

Brokind

Stugan utbytt mot nytt

bostadshus 1916

 

 

N58° 13.352'  E15°  40.973'

 

Fiskarehemmet till 1740-t, friköpt 1915, Rängenvägen 31

240-242

69

Sjövalla / Udden / Kläppviken (1836-1933)

Bs

Vårdnäs kyrkby

Länge sommarbostad, i senare tid permanent- bostad, tillbyggd

 

 

N58° 13.722'  E15°  42.396'

 

 

363-364

70

Skarnöborg (1832-1943)

Bs

Skillberga

Sommarbostad

 

 

N58° 13.913'  E15°  42.621'

 

Beläget på ön Skarnö

349-350

71

Skogstorpet / Skogen (1691-1940)

Jtp

Brokind

Sommarbostad, nyligen rustad m plåttak,

 

 

N58° 12.773'  E15°  41.342'

 

Fr början kallad Finske stugan eller Finnhemmet

238-240

72

Skälstorp / Skärstorp (1827-ff)

Bs

Viggeby

G:a stugan inte kvar, däremot tvåfam hus fr 1930-t (?) intill

 

 

N58° 12.588'  E15°  39.059'

 

Arbetarebostäder till Viggeby och Brokinds gård

381-383

73

Släteke (1633-1965)

Jtp

Brokind

Åretruntbostad

 

 

N58° 14.783'  E15°  37.158'

 

Ett av de äldsta torpen, tillhör geografiskt norra fjärdingen

242-246

74

Smedstugan (1728-1940)

Jtp

Brokind

Stugan revs 1985. Stenfot t lada o lagård,  gjutet foderbord

Ja

Kopparskylt, bra skick

N58° 12.658'  E15°  40.776'

 

 

246-250

75

Snederhult (1679-ff)

Jtp

Brokind

Stugan ersatt av nytt bostadshus på 30-t

 

 

N58° 14.001'  E15°  38.285'

 

Friköptes 1932

250-255

76

Storsmåla 1 (1620-1901)

Jtp

Brokind

Stugan kvar, ombyggd

 

 

N58° 15.100'  E15°  37.515'

 

Ett av de allra äldsta torpen

255-257

77

Storsmåla 2 (1777-ff)

Jtp

Brokind

Stugan kvar, ombyggd

 

 

N58° 15.105'  E15°  37.523'

 

Med nya ägare och villabygge har gården fått nytt liv

258-259

78

Svarvarehemmet (1672-1781)

Bs/Jtp

Brokind

Inga spår, skog

 

 

N58° 12.200  E15° 40.375'

 

Beräknat läge, 500 m SV Djurgården

260-261

79

Syttorp (1679-ff)

Jtp

Brokind

 

 

 

N58° 14.036'  E15°  38.853'

 

Friköptes 1931-32

261-264

80

Torget / Torgstugan (1818-1922)

Bs

Vårdnäs kyrkby

Upprustning påbörjad

 

 

N58° 13.013' 15°  42.263'

 

Tjänstgjorde som extra fattigstuga, vid g:a kyrkvägen, nära Tarmsjön o Sandbäcken

368-370

81

Unön - Kyrkön (1839-1970?)

Jtp

Vårdnäs kyrkby

 

 

 

N58° 14.877' 15°  43.224'

 

Unöns sydöstra udde. Villan m 2 lgh brann ner 1939 och ersattes, Unö 5

354-355

82

Viggebysand / Sand (1862-1924)

Bs

Viggeby

Sommarbostad

 

 

N58° 12.222' 15°  38.555'

 

Nära Viggebybadet

379-381

83

Västerängen (1727-1882 / ff)

Jtp

Hamra

 

 

 

N58° 10.375' 15°  42.573'

 

Omvandlades 1882 till 1/6 mtl Björke

307-310

84

Åttingen / Åttingstugan /Eggebynäs Lillgård

1/8 mtl

Eggebynäs

Arbetarbostad till Brokind fr 1800-ts mitt, sedan länge somm bost

 

 

N58° 11.488'  E15°  39.648'

 

Enda återstoden av byn Eggebynäs vid Järnlundens strand

266 (270-271)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändrad senast 221002, VE