TORP OCH STUGOR I VÅRDNÄS SOCKEN - NORRA FJÄRDINGEN

KOORDINATER uttagna våren 2022 vid fält- och kartstudier av Christer Rahmqvist. Koordinatsystemet är: WGS84 (DDM).

ÖVRIGA UPPGIFTER: Rosita Gustafsson, som även har fotograferat. I fältarbetet har också Anders Nyberg, Yngve Larsson, Bo Jonsson och Uno Svensson deltagit. ”Torp och stugor i Vårdnäs socken”, (ToSt), del II, m fl skriftliga källor har utnyttjats. Redigering: Veine Edman

KATEGORIER enligt Häradsekonomiska kartan (Hek): Torp (Jordtorp) = Jtp, Soldattorp = Stp, Backstuga = Bs.

Längst t h sidhänvisning till ToSt, där kyrkobokförda i torpet/stugan redovisas. Årtalen i Namn-rutan står för tidsintervallet då människor, enligt ToSt, varit skrivna på stället.

FOTODOKUMENTATION - av Rosita Gustavsson 2021-22, samt äldre bilder av Bo Jonsson - finns hos Vårdnäs hbf.

Karta över Norra fjärdingen (med torp- och stugplatser, ur Torp och stugor i Vårdnäs socken, del II).

 

NAMN

KATE-

GORI

UNDER

BEFINTLIG

STATUS

SKYLT

UPPSATT

SKYLT

STATUS

GPS-KOORDINATER

ANM

SID I

ToSt, II

1

Alsund (1682-1935)

Jtp

Kuseboholm

Välbevarat,

fritidsbbostad

N58°  16. 503'  E15°  40.455'

 

Intill sockengränsen.

Huset rappat, ladugård kvar.

194-196

2

Anebo (1866-1941)

Bs

Arnebo

Fritidsbostad

 

 

N58°  15. 885'  E15°  37.186'

 

200 m NV Arnebo Postgård

145-147

 

Arnebo - backstuga

Bs

Arnebo

Lämningar vid stor sten

 

 

N58°  16. 061'  E15°  37.929'

 

Utpekad av Lennart Engström

--------

 

Arnebo - backstuga

Bs

Arnebo

Stor stenhög

 

 

N58°  16. 022'  E15°  37.799'

 

Utpekad av Lennart Engström

--------

3

Asplund (1852-ff)

Jtp

Björnkil

Tillbyggt, åretruntbostad

 

 

N58°  15. 963'  E15°  35.266'

 

Mellan g:a Kalmarvägen och rv 34.

173-175

4

Backgården / Pukebergsstugan

 (1683-1939)

Stp

Pukeberg

Mkt välbevarat,

fritidsbostad

 

 

 

N58°  16. 328'  E15°  37.239'

 

Lagård fr Djupdalen hitflyttad ca 1930. Vilken i sen tid byggts ut till ännu ett fritidshus

245-248

 

Bergdala / Bergdalen

(1845-1865)

Bs

Kögenäs

Inga spår, okänt läge

 

 

---- ---- ----

Känd från husförhörslängden, hfl.

230

5

Berget (17??-1936)

Jtp

Kuseboholm

Riven, återupp-förd i Vårdnäs hbg ca 1985

Ja

Endast stolpen kvar

N58°  15. 943'  E15°  39.853'

 

Stenfot och rester av jordkällare kvar.

197-198

6

Besebo (1584-1953

Jtp

Kuseboholm

Övergiven, i svårt förfall

 

 

N58°  15. 944'  E15°  39.655'

 

Välskött fritidsbostad t o m 1990-t. Finns även en bod.

199-201.

7

Björkholmen

(1884-1909)

Bs

Arnebo

Väl synlig stenfot, trappa

Ja

Finns, lätt tillknycklad

N58°  15. 514' E15°  37.829'

 

Ca 200 m Ö Kalmarvägen, mittemot vägen t Storsmåla.

Uppges ha flyttats från Libäck vid laga skiftet.

147-148

8

Björklund (1830-1952)

Bs

Kuseboholm

Övergiven fritidsbostad?

 

 

N58°  16. 364'  E15°  39.733'

 

S om Klovsten. Behöver omhändertas. Stora bestånd av jättebjörnloka.

201-202

 

Björklund (1782-1837)

Bs

Arnebo

Inga spår, okänt läge

 

 

----- ---- ----

 

148-149

9

Björksätter (1790-1864)

Jtp

Skarsmåla

Stenfot stuga o lagård, odl rösen

Ja

Finns i bra skick

N58°  15. 094'  E15°  36.779'

 

Ca 800 m S om Skarsmåla.

257

10

Björksätter (1879-1922)

Bs

Kögenäs

Murstocksrester, stenfot, syrener

Ja

Finns i bra skick

N58°  15. 724'  E15°  41.092'

 

Husgrunder för stuga med vidbyggt uthus.

230-231

11

Björnhall / Hallen / Halla

(1805-1909)

Bs

Björnkil

Spår av husgrunder

Ja

Finns i bra skick

N58°  15. 946'  E15°  35.362'

 

Vid Kalmarvägen nära Asplund.

175-176

12

Björnkilsstugan

(1750?-1950)

Bs

Björnkil

Står kvar, nytt tak, men ser lite övergiven ut

 

 

N58°  15. 954'  E15°  36.427'

 

På Hek är två stugor markerade.

176-178

 

Björnlund (1851-1866)

Bs

Björnkil

Okänt läge, trol nära Asplund

 

 

---- ---- ----

Känd från hfl.

176

13

Bolltorp / Bollebostugan

/Bollebotorpet (?1694 – 1820-1926)

 

 

 

Revs ca 1930, husgrunder, källare, ev potatisgrop, krusbär, vildapel

Ja

Finns i mkt bra skick

N58°  16. 482'  E15°  35.763'

 

Oklara samband mellan de tre stugnamnen i hfl. Högt läge vid gränsen mot Skeda.

188-189

14

Brostugan (1748-1870)

Bs

Arnebo

Inga spår

Ja

Ny skylt i st f försvunnen

N58°  15. 754'  E15°  36.925'

 

Nära Arnebo vägkors. Beräknat läge efter gamla kartor.

149-151

15

Bråttom (tidigare troligen Arnebostugan / -torpet

(16??-1909)

Bs

Arneob

Stenfot, krusbär o syrener

Ja

Ny skylt i st f skadad

N58°  15. 644'  E15°  37.201'

 

Nära Kalmarvägen i ”Bråttoms-backen” ca 200 m fr Arnebo vägkors.

151-153

16

Christinelund / Lundhagen

(1798-1913)

Bs

Västerby

Inga spår

 

 

N58°  15. 393'   E15°  39. 787'

 

Beräknat läge, ca 200 m N avtag mot Sjögesätter.

278-279

17

Dalstorp (1818-1856)

Jtp?

Kögenäs

Vid stor sten, inga tydliga spår, endast ett par fruktträd

 

 

N58°  15. 925'  E15°  40.966'

 

”Dalgrenslyckan” minner om Jonas D i Dalstorp som brukade den.

231

18

Dammsätter / Dammen (1822-1876)

Jtp

Arnebo

Inga lämningar utöver syrener

Ja

Finns, bland syrener

N58°  15. 735'  E15°  36.586'

 

Namnet trol efter fördämning av bäcken/diket i närheten

153-154

19

Djupdalen 1 (1756-1875)

Jtp

Arnebo

Grundrester fr stugor o uthus, fruktträd, diken

Ja

Finns, skrynklad kopparskylt

N58°  16. 535'  E15°  38.068'

 

I kuperat område nära gränsen till Skeda sn. Gärdsgårdar m m anlagda på senare år.

154-155

20

Djupdalen 2 (1788-1910)

Jtp

Arnebo

D:o med jordkällare under stugan, grund fr välbyggd lagård

Ja

Finns, lätt skrynklad kopparskylt

N58°  16. 556'  E15°  38.081'

 

Lagården revs ca 1930 för att återuppföras vid Backgården.

155-157

21

Eknäs / Ekstugan (1813-ff)

Bs

Björnkil

Kvar, och mkt fint tillbyggt.

 

 

N58°  15. 839'  E15°  36.139'

 

Nuv stuga Eknäs byggdes på platsen för f d Ekstugan. Fint tillbyggd i sen tid.

178-179

22

Eriksbo / Christinelund (1788-1854)

Jtp

Kögenäs

Inga rester.

 

 

N58°  15. 533'  E15°  41.315'

 

Beräknat läge efter anvisning av Yngve Larsson, vid gammal väg mot Stubbetorp.

231-232

23

Eriksholm (1825-1904)

Bs

Kögenäs

Stenfot och murstocks-rester, syrener

Ja

Finns i gott skick, dold av syrener

N58°  15. 739'  E15°  41.095'

 

Nära Högåsa

232-233

24

Fagerdalen (1824-1876)

Bs

Lökebo

Stengrund till stuga finns kvar

Ja

Finns en ny + en gammal m vriden stolpe

N58°  15. 085'  E15°  35.968'

 

Väster om rv 34. I TosT står felaktigt öster om.

241-242

25

Fridhem (1886-1911)

Bs

Björnkil

Byggt åt f livgr

G Fager och rivet/flyttat. Inga spår.

 

 

N58°  15. 844'  E15°  35.270'

 

Beräknat läge, ca 100 m stp Korset! Revs, återuppfördes vid Stubbetorp.

179

26

Granlund (1831-1886)

Jtp

Kuseboholm

Stenhög, krusbär, syrener, diken runt gammal åker

Ja

Finns i bra skick

N58°  16. 309'  E15°  38.689'

 

Sägs ha rivits kring 1890.

202

27

Grindstugan (1868-1967)

Bs

Sjögesätter

Stugan kvar välbehållen, fritidshus, f n bebodd

 

 

N58°  15.701'  E15°  38.196'

 

1970-talsvilla intill har getts samma namn.

249-250

28

Gullmåla 1 (1785?-??)

Bs

Kuseboholm

 

 

 

N58°  15.749'  E15°  40.359'

 

Beräknat läge fr hek.

203-208

29

Gullmåla 2 (1785?-??)

Bs

Kuseboholm

 

 

 

N58°  15.756'  E15°  40.389'

 

Beräknat läge fr hek. Se ovan.

203-208

30

Gullmåla 3 (1785?-1959-ff)

Bs

Kuseboholm

1970-talsvilla på tomten, jord- källare och gammal bod kvar.

 

 

N58°  15.772'  E15°  40.423'

 

Gullmåla var i sena 1800-t till 1924 socknens sjuk-fattigstuga, senare hyreslgh t 1959. Fam Gabrielssons villa samma plats.

203-208

31

Hagalund (1857-1945)

Bs

Kögenäs

Finns kvar, fritidsbostad?

Gammal ladugård

 

 

N58°  15. 812'  E15°  40.853'

 

Smeden Bergströms smedja i ett uthus. Dess tak är dåligt.

233-234

32

Hagdalen (1817-1876)

Bs

Björnkil

På 1960-t? byggdes fritids-hus på platsen, senare åretruntbostad

Ja

Finns bakom nutida huset

N58°  16. 039'  E15°  35.267'

 

 

179-182

33

Hagstugan / Hagstuva

(1779-1808)

Bs

Arnebo

Lång stenmur

Ja

Ny skylt i st f skadad

N58°  15. 761'  E15°  36.279'

 

Osäkert läge enl ToSt.

157-158

34

Henriksberg (1860-1915)

Jtp

Skarsmåla

Grund t stuga m källare, lagård

Ja

Finns i bra skick

N58°  15. 461'  E15°  36.815'

 

Stugan revs under 1940-talets vedbrist. Väldig stenhög en bit från stugan.

257-258

35

Högsätter  (1823-1930)

Jtp

Arnebo

Stenfot, tegel, syrener, stenmur i åkerkanten

Ja

Ny skylt i st f försvunnen

N58° 15. 755'  E15°  36. 084'

 

I ToSt uppges torpet ha varit bebott endast till 1898, vilket motsägs av redogörelsen.

158-161

36

Högåsa (1670-1936)

Stp

Kögenäs

Välbevarat, fritidsbostad

 

 

N58° 15. 761'  E15°  41. 059'

 

Enl ToSt är stugan inte den urspr.

Flöjel m årtalet 1692.

234-236

37

Höckhult (1823-1877)

Bs

Arnebo

Inga tydliga spår

Ja

Ny skylt i st f försvunnen

N58° 15. 616'  E15°  36. 872'

 

I impediment m stenhög i åkern utmed ”Bråttomsbacken”. Obs  ”Ett emigrantöde”, sockenboken el vardnashbf.se

158

38

Kalmar (1672-1945)

Jtp

Skarsmåla

Stenfot till stuga, lagård, växter, åtskilliga spår

Ja

Finns i gott skick

N58 ° 14. 642'   E15°  35. 830'

 

Strax väster om Lökebo bergtäkt. Stugan revs o återuppfördes på 90-talet vid Hallsta, Rimforsa. En bod återfinns i Vårdnäs hbg.

258-261

 

Kalvängen (1687.1771?)

Jtp

Västerby

Inga spår, okänt läge

 

 

---- ---- ----

 

270, 272

39

Kammarbo (1834-1846)

Bs

Arnebo

Inga spår

Ja

Ny skylt i st f försvunnen

N58 ° 15. 837'   E15°  35. 746'

 

Beräknat läge. Spåren försvunna vid Kalmarvägens breddning.

161

40

Karlsberg (1779-1893)

Jtp

Kuseboholm

Inga tydliga spår, men trolig plats kan ses, krusbär, nässlor

 

 

N58 ° 15. 935'   E15°  40. 121'

 

Låg intill vägen till Gölarp.

213-215

 

Kilen (1673?-1783?)

Stp?

Björnkil

Inga spår, okänt läge

 

 

--- --- ----

Tidigt soldattorp, ev identiskt med Korset, se nedan.

182-183

41

Klofsten (1743-ff)

Jtp

Kuseboholm

Fortf bebott och brukat

 

 

N58 ° 16. 554'   E15°  39. 441'

 

Vid Stavsätersvägen, vid gränsen t Skeda, nytt bostadshus 1947.

215-219

42

Korset / Rosenborg

(1786-ff)

Stp

Björnkil

Åter bebott efter många öde år, ladugård kvar

 

 

N58 ° 15. 882'   E15°  35. 274'

 

Ev ident med Kilen, se ovan. Rosenborg efter stp-tiden. Långa stenmurar o väldiga rösen efter knekten Gustaf Fager, 1856-86.

183-186

43

Kulla (enl karta 1746)

Bs

Arnebo

Hamlade askar, jordkällare, källa, odlingsrösen

 

 

N58 ° 15. 898'   E15°  38. 356'

 

På bergsrygg, 600 m N om Sjöholm. I ToSt anges spår av husgrund o murstock m m.

161-162

44

Kulla 1 (?1770-1790)

 

Arnebo

Krusbärsbuskar, hamlade träd, inga andra spår

 

 

N58 ° 15. 787'   E15°  38. 193'

 

Tydliga spår av linbastu vid berg.

163, karta 162

 

Kullen / Kullastugan

(1677-1767)

 

Arnebo

 

 

 

--- --- ---

 

163, karta 162

45

Kullen (1834-1891)

Jtp/Bs?

Arnebo

Stenfot, syrener, stensatt upprinna

Ja

Finns ej

N58 ° 15. 995'   E15°  38. 286'

 

 

161-164,

karta 162

46

Kvarndalen (1740-1940)

Jtp

Kuseboholm

Tydliga spår av rivna hus, ladugården en bit fr stugan

 

 

N58 ° 16. 202'   E15°  39. 034'

 

Stugan revs på 1990-talet o återuppfördes i Vårdnäs hbg

219-221

47

Kvilla (1727-1966)

Jtp

Västerby

Välbevarat, fritidsbostad

 

 

N58°  14. 596'   E15°  40. 983'

 

Mjölnarbostad till kvarndriften slutade vid kanalbygget 1850-t.

272-277

48

Kvilla brovaktarestuga

(1878-1966)

 

 

Väl bevarad, fritidsbostad

 

 

N58°  14. 641'   E15°  40. 963'

 

Tillkom för tidigare rörliga bro.

303

49

Landstorp (1818-1880)

Jtp

Arnebo

Inga spår utom

jordkällare

Ja

Finns i gott skick

N58°  15. 787'  E15°  36. 796'

 

 

164-165

50

Libäck  (3 stugor, 1824-1884)

Bs

Arnebo

Inga andra spår än syrener

 

 

N58°  15. 148'  E15°  38. 058'

N58°  15. 118'  E15°  38. 066'

N58°  15. 109'  E15°  38. 078'

 

Vid Kalmarvägen på gränsen

Arnebo/Tomåla. Upphörde med laga skiftet. En stuga uppges ha flyttats, se Björkholmen.

165-167

51

Lilla Högmo (1779-ff)

Jtp

Kuseboholm

Åretruntbostad, f d fritidsbostad

 

 

N58°  15. 811'   E15°  40. 636'

 

 

211-213

52

Lillängen / Lilla Ängen

(1778-1954-ff)

Jtp

Västerby

Blev fritidsbostad 1954. Är tillbyggt och återigen permanentbostad

 

 

N58°  15. 353'   E15°  39. 110'

 

Torparkontrakt o tragisk berättelse återges i ToSt.

293-301

53

London (1823-1903)

Bs

Björnkil

Stenfot, krusbärs-buskar

Ja

Finns i gott skick

N58°  15. 915'   E15°  35. 239'

 

Mitt emot Asplund vid Västerby-avfarten fr rv 34.

186-187

54

Långedal (1639-1939)

Jtp / Bs?

Kuseboholm

Mkt välbevarat med liten bod intill, fritidsbostad

 

 

N58°  15. 758'   E15°  39. 512'

 

Hek visar både Bs o Jtp med avstånd emellan. Bs kvar enl kartan. Nytt vackert hus intill.

221-224

55

Långedal (?)

Jtp / Bs?

Kuseboholm

Tegelrester

 

 

N58°  15. 796'   E15°  39. 621'

 

Se ovan! Obs att kartan i ToSt utvisar bara ett torp/stuga.

Finns också rester av jordkällare

alternativt en linbastu.

221-224

56

Länglund (1846-1918)

Bs

Skarsmåla

Väl synlig stenfot

Ja

Finns i gott skick

N58°  15. 671'   E15°  36. 704'

 

Vid vägen till Skarsmåla. Stugan revs 1918 och återanvändes i huset ”Trillin”, Rängenvägen 29.

261

57

Lökeboboda / Aspkullen

1892-ff)

Bs

Lökebo

Väl bevarad, åretruntbostad

 

 

N58°  15. 565'   E15°  35. 895'

 

Kallades först Aspkullen. Bussgarage uppfört intill.

242-243

58

Lövingsborg

?

Svartmåla

Väl bevarat

 

 

N58° 15. 545’   E15°  41.566’

Strax före Svartmåla. Avsöndrad 19?? Stuga o snickarverkstad.

Ej med i ToSt, men på PA:s karta

59

Lövås (1857-1910)

Bs

Lökebo

Bod kvar, liksom synlig stenfot, fritidshus byggt på tomten

 

 

N58°  15. 535'   E15°  36. 070'

 

Stugan revs på 1930-talet,  återuppfördes som fritidshus vid Lilla Rängen, Sundsmåla sund.

242

60

Mantorp (1862-1900)

Bs

Arnebo

Väl synlig stenfot, tegel, syrener, lång stenmur

Ja

Bara stolpen kvar, halva skylten hittad

N58°  15. 984'   E15°  38. 312'

 

 

167-169,

karta 162

61

Nymålen (1633-1915)

 

Sjögesätter

Stenfot, rester av jordkällare, körsbär, krusbär

Ja

Stolpen kvar, skylten hos Uno Svensson

N58°  15. 739'   E15°  38. 637'

 

Massor av vintergäck som Unos Svensson planterat.

251-253

 

Perstorp (1823-1834)

Bs

Lökebo

Inga spår, okänt läge

 

 

---- ---- ----

Känt fr hfl.

243

62

Petersborg (1817-1899)

Bs

Kögenäs

 

Ja

Finns intill gamla vägen

vid villastaket

N58°  15. 930'   E15°  40. 736'

 

 

236-237

63

Röllbacken (1675-1910)

Jtp

Kuseboholm

Stenfot o rester av murstock, och av jordkällare

Ja

Finns, syns på långt håll

N58°  15. 346'   E15°  40. 717'

 

Har legat vackert högt på en kulle.

224-227

64

Sand / ev Svartmålastugan

(1600-t ? – 1782-1948)                 

Bs/Jtp?

Svartmåla

Kvar i gott skick, fritidsbostad

 

 

N58°  15. 174'   E15°  42. 273'

 

Ingår numer i Svartmåla

fritidshus/villaområde.

268-269

65

Sandstorp (1835-1915)

Jtp

Kögenäs

Välbevarat, fritidsbostad

 

 

N58°  15. 999'   E15°  41. 086'

 

Planritning i ToSt.

237-238

66

Sjöholm / Siögleholm

(1698-1900)

Jtp

Sjögesätter

Bara en bod/uthus kvar, + trolig stenfot till stugan, fruktträd, vintergröna

Ja

Finns i gott skick

N58°  15. 709'   E15°  38. 490'

 

I ToSt finns stugan ännu kvar.

253-256

67

Skägghumpen / Sjöhumpen (1670-1818)

Jtp

Västerby

Inga spår.

 

 

N58°  15. 305'   E15°  39.720'

 

Beräknat läge.

280

68

Snår / Snårshagen

(1685-1959)

Jtp

Västerby

Finns kvar, väl bevarat,  brutet tak, lagården borta, fritidsbostad

 

 

N58°  14. 940'   E15°  40.614'

 

N58° 14. 957'    E15°40.716' (x)

”Husprick” på Hek, ca 100 m Ö om Snår bekräftas av husgrund, källare, källa o fruktträd. (x). Ett tidigare läge för Snår?

280-284

69

Solberga (1823-1962)

Jtp

Kuseboholm

Murstocksrester, köksspis!, dassrester + mkt välbyggd stenfot till lagård högt upp i backen, källa och matgropar

 

 

N58°  16. 492'   E15°  38.422'

 

Var ännu fritidsbostad i ToSt. Nära gränsen mot Skeda.

227-229

70

Spångkärr (1693-1929)

Jtp

Västerby

Mkt välbevart, fritidsbostad

 

 

N58°  14. 527'  E15°  40. 929'

 

 

284-287

71

Stenslund (1884-1907)

Bs

Arnebo

Några fruktträd märker ut platsen

 

 

N58°  15. 553'  E15°  37. 389'

 

V om Kalmarvägen, intill telestationen vid Arnebo Rusthåll

169

72

Stora Högmo / Högmo

(1665-ff)

Jtp

Kuseboholm

Alltjämt litet lantbruk o åretruntbostad

 

 

N58°  15. 784'   E15°  40. 764'

 

Bara Högmo innan delning i Stora o Lilla sent på 1700-talet.

208-210

73

Stora Ängen / Ängen

(1731-1927)

Jtp

Västerby

Del av stenfot till stugan synlig, liksom stenfot till lagård.

Ja

Finns kvar i gott skick

N58°  15. 180'   E15°  39. 125'

 

Stugan flyttad till Kvilla.

289-293

74

Stubbö (1684-1973)

Stp

Stubbetorp

Mkt väl bevarat, lagården kvar, fritidsbostad

 

 

N58°  15. 404'   E15°  40. 973'

 

Stugan är enl PA i ToSt troligen ursprunglig. Planskiss i boken.

262-267

75

Svedberget (1752-1881)

Jtp

Arnebo

Husgrunder fr stugan m fl byggn, rester av källare, stenmurar o odlingsrösen

Ja

Finns men kan behöva stöttning

N58°  16. 276'   E15°  37. 407'

 

Låg på Arnebo utskog, vid stigen till Backgården o Pukeberg.

169-170

76

Viborga (1840-1874)

Jtp?

Arnebo

Stenfot 4x7 m, trappsten, jordkällargrop

Ja

Ny skylt i st f försvunnen

N58°  15. 778'   E15°  35. 632'

 

Beboddes av smeden Wästerdahl, smedjan 30 m fr stugan.

170-171

77

Väddåker / Vadåker

(1666-1769)

 

Västerby

Krikonträd på platsen

Ja

Finns, koppar-skylt, lite skrynklig

N58°  14. 264'   E15°  40. 089'

 

Äldsta torpet på Västerby enl PA.

287-288

78

Vägstorp / ev Bollebostugan / ev Bollebotorpet

(1694-1793-ff)

Jtp?

Bollebo

Alltjämt bebott, ombyggt

 

 

N58°  16. 303'   E15°  35. 142'

 

Vid Kalmargränsen och gränsen till Skeda.

188, 190-192

79

Värdshuset (1780-1958)

 

Västerby

Väl bevarat, fritidsbostad, nybyggt passande hus intill

 

 

N58°  14. 761'   E15°  39. 782'

 

Tillkom i samband Västerby kronobränneris korta historia. Varit bostad till folk på gården.

304

80

Västerby brovaktarstuga

(1876-1980)

 

Västerby

Finns kvar, vid tidigare rörliga bro ersatt 1964, fritidsbostad

 

 

N58°  14. 888'   E15°  39. 715'

 

Vid Västerbybadet.

300-302

81

Västerby Målen / Målhagstorpet

(1667-1773)

Jtp?

Västerby

Inga lämningar

Ja, på

ungefär-

lig plats

Har inte hittats

N58°  14. 038'   E15°  40. 526'

 

Beräknat från arealavmätning  från 1696.

279

82

Västralund  / Gärdsstugan

(2 stugor, 1793-1896)

Bs?

Västerby

Lite tegel kvar i ett röse

 

 

N58°  14. 255'   E15°  40. 592'

N58°  14. 266'   E15°  40. 636'

 

Två stugor enl Hek, västra o östra. I ToSt nämns endast en, som revs 1896.

288

 

Änglund (1805-1838)

Bs

Lökebo

Inga spår, okänt läge

 

 

---- ---- ----

 

244

 

Ängstugan (1778-1823)

Bs

Arnebo

Inga spår, okänt läge

 

 

---- ---- ----

 

171

83

Ängssätter (1834-1934)

Jtp

Kögenäs

Brann ner 1974, fritidshus på samma grund

 

 

N58°  15. 945'   E15°  41. 824'

 

Nära intill finns en sentida timrad liten stuga.

239-240

84

Örebro (1842-1893)

Jtp

Arnebo

Krusbärsbuskar

Ja

Finns, koppar-skylt, bra skick

N58°  15. 785'   E15°  36. 177'

 

S om Kalmarvägen mitt för avtag till Björnkil.

172