TORP OCH STUGOR I VÅRDNÄS SOCKEN - ÖSTRA FJÄRDINGEN

KOORDINATER uttagna 2018-2019 av Christer Rahmqvist. Koordinatsystemet är: WGS84 (DDM). ÖVRIGA UPPGIFTER: Dels noteringar på plats av Rosita Gustavsson m fl, dels ur Paul Aineström: Torp och stugor i Vårdnäs socken, del I. I övrigt har bl a bokverken Sveriges Bebyggelse, Gods och gårdar samt Östergötland i ord och bild har utnyttjats. 

FOTODOKUMENTATION, av Rosita Gustavsson, finns hos Vårdnäs hbf.

Kategoriindelning enligt Häradsekonomiska kartan (Hek): Torp (Jordtorp) = Jtp, Soldattorp = Stp, Stuga (Backstuga) = Bs.

Längst t h sidhänvisning till Torp och stugor …, där de kyrkobokförda på torpet/stugan redovisas. Angivna årtal i Namn-rutan gäller tidsintervallet då människor, enligt ToSt, varit skrivna på stället.

Östra Fjärdingen – KARTA ur ToSt.

 

NR

NAMN

KATE-

GORI

UNDER

BEFINTLIG

STATUS

SKYLT

UPPSATT

SKYLT

STATUS

GPS-KOORDINATER

ANM

Sid i

ToSt I

1

Asplund  (1864-1967)

Bs

Sätra

Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.180'  E15°  44.911'

 

I – 101 f

2

Bergstugan  (1842-1910)

Bs

Sätra

Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.492'  E15°  45.761'

 

I - 102

3

Bergstugan / Berget 1,2 (1845-1908, 1878-1903)

Bs

Bestorp

Inga lämningar.

 

 

N58° 14.360'  E15°  44.408'

 

Låg strax intill grenadjärtorpen.

I - 33

4

Bestorp Grenadjärtorpet 71 (1600-talets slut-1939)

Stp

Bestorp

Villan Vindås byggd ca 1948 på tomtplatsen.

 

 

N58° 14.386 E15° 44.365'

 

I – 23 ff

5

Bestorp Grenadjärtorpet 72 (1600-talets slut-ff)

Stp

Bestorp

Uppf omkr 1870. Om- och tillbyggt 1979-80. Åretruntbostad.

 

 

N58° 14.380 E15° 44.353'

 

I – 23 ff

6

Björkhagen 1 (1869-ff)

Bs

Sätra

Om- och tillbyggd. Åretruntbostad.

 

 

N58° 13.505' E15° 46.082'

Sätra 1:7. ”Nedre Björkhagen” enl synpToSt fr Bertil Johansson, 2003. BJ tror inte stugorna är de ursprungliga.

I – 102 ff

7

Björkhagen 2  (1831-ff)

Jtp

Sätra

Åretruntbostad.

 

 

N58° 13.492' E15° 45.933'

Sätra 1:8. ”Övre Björkhagen” – se ovan.

I – 103 ff

 

Björklida (1425 el tidigare - 1948)

Gård,

¾ mtl

 

Uppf omkr 1850. Revs 1950-t. Stensättn, körsbär, päron, krolliljor m m.

 

 

N58° 12.621' E15° 42.806'

 

1425: Två torp u Skillberga,  enl Ortnamnsregistret.

I - 46

8

Björklund / Gatan 1  (1788-1986)

Bs

Sätra

Två stugor varav den ena är den urspr? Fritidsboende.

 

 

N58° 13.856'  E15°  44.816'

Vid gränsen mot Bestorps bys marker.

I – 106 ff

9

Björklund / Gatan 2  (1872-ff)

Bs

Sätra

Villa byggd på ungefär samma plats.

 

 

N58°  13.872'  E15°  44.833'

D:o.

I – 108 ff

10

Björkmo  (1671-1958)

Stp

Björklida

Uppf omkr 1880. Mkt välbevarad. Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.486' E15° 43.298'

 

I – 46 ff

11

Björksätter / Skuffundan

Bs

Sätra

Spår av stengrund.

 

 

N58° 13.642' E15° 45.529'

 

Ej på Aineströms torpkarta. Namnet Skuffundan endast på Hek. Lokaliserat och identiferat som Björksätter av Christer Rahmqvist.

I - 106

12

Björksätter  (1822-1902)

Jtp

Tråstorp

Inga lämningar.

 

 

N58° 13.118' E15° 47.977'

 

 

I - 149

13

Bygget / Kasern  (1846-1903)

Bs

Melskog

Stenfot, synlig fr vägen, skadad av vägombyggnad.

Ja

Kopparskylt, bra skick. 4 m fr väg, bakom stor gran.

N58° 11.522' E15° 43.614'

 

Olika begynnelseår i boken resp på skylten.

I - 68

14

Bäck  (1750-ff)

Jtp/bydel

Kristineberg

Uppf omkr 1901 (SvB). Om- och tillbyggt.

 

 

N58° 12.424' E15° 43.673'

1/10 mtl efter laga skifte 1897-1899.

I – 58 ff

15

Bäckaskog – f d Melskogsstugan, Kroken (1764-1941)

Jtp

Melskog

Många lämningar, lagårdsgrund m gjutet foderbord. Rabarber.

Ja

Kopparskylt, bra skick.

N58° 11.521' E15° 43.437'

Se Kroken m fl Namnet Bäckaskog fr omkr sekelskiftet 1900.

I – 73 ff

16

Cabbisan  (1778-1805)

Bs

Tråstorp

Läget okänt.

 

 

 

 

I - 159

17

Duvhult  (1447 el tidigare – ff)

Jtp/bydel

Kristineberg

Uppf omkr 1870 (SvB).Om- o tillbyggt. Åretruntbostad.

 

 

N58°  12.152  E15°  45.410'

Torp u Saxtorp långt tillbaka.

1/10 mtl efter laga skifte 1897-1899.

I -60 ff

18

Eklund / Gatan  (1747-1776 , 1831-1971)

Bs

Bestorp

Sten vid ingången enda återstoden.

 

 

N58°  13.939'  E15°  44.743'

 

Låg i stugklungan vid bygränsen mot Sätra.

I – 33 ff

19

Flithem  (1879-ff)

Bs

Gavel

Uppf omkr 1882.

 

 

N58° 12.397' E15° 46.565'

 

Här bedrevs snickeri, främst båtbyggeri (SvB).

I - 56

20

Fridhem Sätra  (1874-1991)

Jtp/Bs?

Sätra Mellangård

Påbyggd i ena änden.

Åretruntbostad?

 

 

N58° 13.851' E15° 45.646'

Torp enl ???.

Bs enl Hek.

I -  110 ff

20

Fridhem (1898-1916)

Bs

Kristineberg

Stenfotar till två hus, jordkällare.

Skylt tillverkad men ej uppsatt.

N58° 12.024' E15° 45.102'

 

 

I - 62

21

Fridhem  (1897-ff)

Bs

Tråstorp

Uppf 1895 (SvB). Åretruntbostad.

 

 

N58° 13.398' E15° 47.579'

 

Beläget inne i byn Tråstorp.

I – 149 ff

22

Furusten (ca 1690-1991)

Stp

Tråstorp

Väl bibehållen.

 

 

N58° 13.036' E15° 47.831'

 

Berättelse av Ida Wall i ToSt.

Medfaren stp-tavla på väggen.

I – 152 ff

23

Furusten  (1859-1905)

Bs

Tråstorp

Fritidsbostad,

 

 

N58° 13.032'  E15° 47.797'

 

 

I - 156

 

Gatan – se ovan Eklund u Bestorp

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Granlund  (1865-1917)

Bs

Sätra Södergård

Stenfot synlig. Körsbär, krusbär, vintergröna.

Ja

Kopparskylt, bra skick. Igenväxt.

N58° 12.838' E15° 44.869'

 

 

I – 111 f

25

Grindstugan  (1882-1893)

Bs

Sätra Södergård

Grunden hamnade under vägen vid dess breddning

 

 

 

N58° 12.380' E15° 45.097'

 

 

I - 112

26

Grytet  (1788-1965)

Bs

Tråstorp

Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.370' E15° 47.678'

 

 

I – 156 f

27

Gröndalen  (1789-1961)

Bs

Ås/Skruvkulla

Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.853' E15° 44.276'

 

 

I – 86 f

28

Grönsved  (1848-1991)

Bs

Tråstorp

Uppf 1918 (SvB). Åretruntbostad.

 

 

N58° 13.072' E15° 47.954'

 

 

I – 157 f

29

Hagalund – (1873-1984)

Bs

Sätra

Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.794' E15° 45.563'

 

Benämndes urspr ”stuga Svartbäcken” = uppförd på soldattorpets mark.

I – 112 f

30

Hagalund / Skogen  (1834-1867)

Bs

Ås

Spår av husgrund o murstock, krusbär.

 

 

N58° 13.420' E15° 43.368'

 

Stugan flyttades 1860-t t Komministergd som arr-bost. Sockenmuseum fr 1958.

I - 161

31

Hagen (1862-1953)

Bs

Sätra Södergård

Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.184' E15° 46.373'

 

 

I - 113

32

Hagkullen / Gölen / Gölstugan  (1846-1905)

Bs

Melskog

Rester av husgrund o eldstad, fruktträd, syrener.

Ja

Kopparskylt, lite missfärgad.

N58° 11.825' E15° 43.009'

 

Olika begynnelseår på skylten och i boken.

I – 68 f

33

Hagmålen  (1820-1892)

Bs

Gavel

Svårhittad. Otydliga lämningar i/vid björkdunge.

 

 

N58° 12.647' E15° 47.104'

 

I – 56 f

34

Hagsätter  (1830-1890)

Bs

Bestorp

Inga spår.

 

 

N58° 13.888' E15° 44.812'

 

Koord beräknade från Hek. Låg intill Eklund/Gatan.

I - 35

35

Hemsjö 1  (1792-1962)

Jtp

Sätra Södergård

Väl bibehållen. Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.247' E15° 45.200'

 

 

I – 113 ff

36

Hemsjö 2  /(mitten 1800-t - ?

Jtp

Sätra Södergård

Väl bibehållen. Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.289' E15° 45.159'

 

 

I – 113 ff

37

Hybbeln  (1747-1937)

Bs/Jtp

Bestorp

Revs omkr 1960.

Ja

Försvunnen.

N58° 14.337E15° 44.341

 

I – 35 ff

38

Högstorp  (1853-ff)

Bs

Tråstorp

Fritidsbostad / åretruntbostad.

 

 

N58° 13.311' E15° 47.742'

 

 

I – 158 f

39

Högsäter – se nedan Opphem u Sätra

Bs

Sätra

 

 

 

 

Angivet på Hek, nära Bergstugan- Är identisk med Opphem och Löten 2?

 

40

Hökhult  (1868-1881)

Bs

Skruvkulla

Rester av grund och murstock.

 

 

N58° 13.396' E15° 44.429'

 

 

I - 87

41

Karlslund / Carlslund / Lertaget  (1879-1935)

Bs

Sätra by

Ombyggt. Har varit klubbstuga, är nu fritidsbostad .

 

 

N58° 13.631´E15° 44.842'

 

Platsen var lertag för hela byn.

Berättelse om Carl G o Clara i ToSt. Foto hos hbf.

I – 115 f

42

Karlslund (1833-1854)

BS

Gavel

Inga lämningar

 

 

N58°12.175 E15° 46.371'

 

Koord enl Skogens Pärlor. ”Carlslundslyckan” ca 100 m Ö ”Tjärstad port”.

I - 57

 

Klippan – se nedan Lövsätter u Sätra

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Knarrekulla  (1675-1816)

Stp

Sätra

Rester av grunden.

 

 

N58° 14.469' E15° 45.593'

 

Låg i byns utkant. Ersattes som stp av Svartbäcken.

I 116 f

 

Koppertorp / Koppetorp

Gård,

1 mtl

Sturefors

Alla hus exkl stugan Hagen rivna. Många lämningar efter byggn. Ett av två bost hus uppf ca 1825 enl SvB.

 

 

N58° 14.694' E15° 44.610'

N58° 14.705' E15° 44.627'

 

Bostadshusen stod ihop med smatt emellan. Ett flyttades till Storgård 4, Bestorps by, nära vägen. Logen revs och återupp- fördes i Vårdnäs hbg 1984-86.

 

 

Koppertorp Hagen

Stuga

v gården

Sturefors

Infallet tak, djupt förfall.

 

 

N58° 14.664' E15° 44.677'

 

”Tant Amanda-stugan” i folkmun. Ej med i ToSt.

 

44

Kroken / Kroktorpen  (slutet 1700-t - 1941

Jtp

Melskog

Se Bäckaskog.

Ja

Kopparskylt, bra skick.

 

Se Bäckaskog, Melskogsstugan, Åkroken

I – 73 ff

45

Kullsäter / Kampen (1810-1975)

 

jtp

Sätra

Uppf ca 1880 (SvB).  Fritidsbostad. Ladugården nedbränd.

 

 

N58° 13.544' E15° 45.641'

 

Kallades till en början Kampen.

I – 117 ff

46

Källmo / Tjellmo  (1763-1899/1918)

Jtp

Kristineberg

Husgrund synlig. Vägvis-skylt vid Bäcks lagård.

 

 

N58° 12.536' E15° 43.708'

 

Två torplämningar. Koord från det senast byggda. Upphörde som jtp vid laga skifte 1897-99.

I – 62 ff

47

Laggarbo / Laggerbo (1844-??). I ToSt har samman-blandning skett med skogvaktarboställe, vid Bestorps by, med samma namn).

Bs

Bestorp

 

 

 

N58° 13.938' E15° 44.731'

 

Koord utifrån Hek, där L är en av flera Bs vid bygränsen mot Sätra.

Se not 1 under tablån.

I – 41 f

48

Lillängen  (1870-1918)

Bs

Tråstorp

Rester av jordkällare.

 

 

N58° 13.004' E15° 48.001'

 

 

I - 160

49

Linberget / Lindberget  (1822-1921)

Jtp

Sätra

 

Ja

Kopparskylt, tillknycklad.

N58° 12.834' E15° 44.791'

 

 

I – 119 f

50

Lund  (1754-1963)

Jtp

Skruvkulla

Uppf ca 1880, omb (SvB). Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.516' E15° 44.323'

 

 

I – 88 ff

51

Långsbo  (1790-1910)

Jtp

Kristineberg

Tillbyggt i mkt stor omf. Fritidsbostad.

 

 

N58° 11.378 E15° 44.632'

 

 

I – 64 ff

52

Löten  (1779-1877)

Bs/Jtp

Bestorp

Ca 100 m öster Laggarbo. Inga spår.

 

 

N58° 14.343' E15° 44.517'

 

Torp fr 1815.

I – 42 ff

53

Löten 1 (1779-1946) 

Bs

Sätra

 

 

 

N58° 13.466' E15° 45.616'

 

Stugorna på byns betesmark

benämndes ”Löttera”.

I – 121 ff

54

Löten 2, 3  (1803-1875)

Bs

Sätra

 

 

 

N58° 13.499' E15° 45.830'

 

D:o

I – 123 ff

55

Lövhagen  (1902-1938)

Bs

Gavel

Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.333' E15° 46.385'

 

 

I - 57

56

Lövsätter / Klippan  (1835-1938)

Bs

Sätra Norrgård

Har varit fritidsbostad.

Ur bruk, förfallen.

 

 

N58° 13.662' E15° 45.489'

 

 

I – 120 f

57

Melskogsstugan

Jtp

Melskog

 

 

 

 

Se Bäckaskog, Kroken, Åkroken.

I 73 ff

58

Målbäck / Dammen  (1834-1881)

Jtp

Sätra Södergård

Inga lämningar.

 

 

N58° 13.135' E15° 46.638'

 

 

I - 125

59

Norrsätter / Gustavsborg / Borgen  (1836-ff)

Bs

Bestorp

Åter åretruntbostad, fritidsbostad stor del av 1900-t.

 

 

 

N58° 14.580' E15° 44.160'

 

 

I – 40 f

60

Nyborg  (1876-ff)

Bs

Sätra Mellangård

Om- o tillbyggd till

åretruntbostad.

 

 

N58° 13.577. E15° 44.874'

 

 

I – 125 f

61

Nygärdet / Nyle  (1788-1885)

Bs

Skruvkulla

Inga spår.

 

 

N58° 13.426' E15° 44.616'

 

 

I – 90 ff

62

Nystugan  (1847-1906)

Bs

Sätra Norrgård

Läget okänt.

 

 

 

 

I - 126

63

Nysätter (1825-1874)

Bs

Sätra Norrgård

Läget okänt

 

 

 

 

I – 126 f

64

Nässjöstugan  (1666-1878)

Bs

Nässjö

Körsbär, krusbär, björnbär kvar.

 

 

N58° 13.101' E15° 42.701'

 

 

I – 78 ff

65

Olstorp / Kullen  (1805-1891 / 1892-1963)

Jtp

Björklida/

Melskog

Fritidsbostad en tid, nu nästan ihoprasad. Fruktträd, krusbär …

 

 

N58° 12.138' E15° 43.113'

 

Under Björklida t 1891. Berättelse i ToSt.

I – 69 ff

66

Opphem  (1872-ff) -  F d Löten 2

Bs

Sätra Norrgård

Uppf 1867, omb 1938 (SvB).

 

 

N58° 13.523' E15° 45.706'

 

Identisk med Högsäter på Hek?

I – 127 f

67

Roligheten / Tutebotorp / Tutebo (1664-1941)

Jtp

Bersebo / Adelsnäs

Gammelstugan” på Sätravallen, uppf tidigt 1800-t (GoG) el ca 1890 (SvB). Brändes ner tidigt 2000-talet.

 

 

N58° 12.951' E15° 45.240'

 

Tutebo utjord” hörde till 2/3 Sätra S-g, och 1/3 Bersebo/ Adelsnäs som torpet tillhörde. Såld t brukaren JP Sjöberg tidigt 1900-t. Sätravallens friluftsanl 1941 - omkr 2000.

I – 128 ff

68

Rosenlund  (1877-1961)

Bs

Sätra Norrgård

Fritidsbostad.

 

 

N58°  13.593'  E15° 45.302'

 

 

I – 130 f

69

Sjöbacka  (1811-1947)

Jtp

Nässjö

Välbevarat? Fritidsbostad.

 

 

N58°  12.806'  E15° 43.301'

 

 

I – 80 ff

70

Sjöholm  (1877-1968)

Bs

Sätra Södergård

Uppf omkr 1890 (SvB). Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.326' E15° 45.008'

 

 

I - 134

71

Sjölund  (1879-ff)

Bs

Skruvkulla

Uppf omkr 1880, ombyggt ca 1925. Åretruntbostad.

 

 

N58° 13.725' E15° 44.081'

 

 

I - 92

72

Skårstugan  (1797-1963)

Bs/Jtp

Skår

Uppf omkr 1860. Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.081' E15° 49.067'

 

 

I – 97 f

 

Skuffundan – Se ovan Björksätter u Sätra

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Slottet  (1664-1913)

Stp

Sätra

Rester av stenfoten.

Ja

Kopparskylt, bra skick. Men, OBS!, fel namn på sist boende. Se not 2!

N58° 12.470' E15° 45.629'

 

Stugan flyttad 1910-t till Bonäsudden, Bestorp. Mkt väl bibehållen.

I – 134 ff

74

Solbacken  (1885-1975)

Bs

Bestorp

Fritidsbostad.

 

 

N58° 14.333' E15° 44.427'

 

 

I - 44

75

Stenbacken  (1832-1874)

Bs

Bestorp

Läget okänt, men enl ToSt troligen intill soldattorpen.

 

 

N58° 14.343' E15° 44.517' (?)

 

Beräkning m a a Gunnars Karlssons uppgift om stuga vid vägen mot Mörken. Se not 3.

I – 44 f

 76

Svartbäcken  (1809-1965)

Stp

Sätra

Uppf omkr 1850. Ombyggd ca 1930 (SvB). Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.878' E15° 45.756'

 

Efterträdde Knarrekulla som soldattorp.

I – 137 ff

77

Svensbo / tid. Svenstorp  (1804-1962)

Jtp

Björklida

Uppf ca 1860 (SvB). Välbevarat. Fritidsbostad

 

 

N58° 12.309' E15° 43.540'

 

 

I – 50 ff

78

Sågsveden  (1840-1886)

Bs

Melskog

Rester av en väl stensatt källare.

Ja

Kopparskylt, bra skick.

N58° 11.616' E15° 43.184'

 

Se Bäckaskog, Kroken, Åkroken. Ca 100 m Ö Dalen.

I - 77

79

Trädgårdstorp  (1861-1977)

Jtp

Sätra Mellangård

Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.391' E15° 44.674'

 

 

I – 139 ff

80

Vasstorp  (slutet 1600-t – 1963)

Stp

Skruvkulla

Uppf omkr 1850 (SvB). Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.331' E15° 44.589'

 

 

I – 93 ff

90

Åkroken  (1813-1916)

Bs

Melskog

Övertorvad men tydlig grund, murstocksrest.

Ja

Kopparskylt, bra skick.

N58° 11.593' E15° 43.337'

 

Ca 200 m NV Bäckaskog, ca 90m fr bäcken. Olika ”startår” i boken resp på skylten.

I – 75 f

91

Ändebacken  (1792-1908)

Jtp

Sätra Södergård

Spår av husgrund. Viltutfodring på platsen.

Ja

Kopparskylt, hyggligt skick.

N58° 12.271' E15° 45.649'

 

 

I - 142 ff

92

Ängelund  (1863-1886)

Bs

Sätra Södergård

Spår av husgrund och eldstad. Stort träd mitt i. Lite svår att hitta.

Ja

Kopparskylt, bra skick.

N58° 12.377' E15° 45.534'

 

 

I - 145

93

Östersätter  (1815-1970

Jtp/Bs

Sätra Södergård

Uppf omkr 1850, omb ca 1900 o 1949 (SvB). Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.328' E15° 46.168'

 

Torp till 1830, sedan stuga.

I - 147 f

 

Not 1 - LAGGARBO – stuga under Bestorp. Som uppgetts ovan låg den på Bestorps bys marker, vid gränsen mot Sätra. Den byggdes åt avskedade knekten Petter Öijer, som med hustrun Kajsa Lisa Broberg flyttade in 1844. Båda var födda 1811. Petter avled 1858, medan Kajsa Lisa levde i ytterligare 44 år. Ända till sin död 28/11 1902 bodde hon kvar i stugan, åtminstone på slutet som fattighjon.

1905 knöts namnet Laggarbo i församlingsboken till skogvaktarbostället (senare skogvaktarvillan uppförd omkr 1932) nära Bestorps båda soldattorp.

N58° 14.416' E15° 44.323'

 

Not 2 – SLOTTET – Sista boende 1911-13 var enl församlingsboken och ToSt Karl Henrik Johansson. På skylten står felaktigt Karl Henrik Samuelsson.

 

Not 3 – STENBACKEN – Gunnar Karlsson, Grenadjär-torpet, har till ChR och RG uppgett att han som barn hörde sin far Sven Karlsson berätta om en liten stuga t h om bommen till skogsvägen mot Mörken. Där bodde en fattig tant som stickade för att försörja sig.

 

 

 

 

 

Förkortning av namn:

 

ChR – Christer Rahmqvist

 

RG – Rosita Gustavsson

 

 

Litteratur:

Paul Aineström: Torp och stugor i Vårdnäs socken, del I, 2002. (ToSt)

  

Sveriges Bebyggelse, Landsbygden, Östergötlands län, 1951. (SvB)

 

Gods och gårdar, Östergötland sydöstra, 1939. (Gog)

 

Östergötland i ord och bild, 1946. (ÖiOob)