Vad som odlades i Vårdnäs 1918

Folkhushållningskommissionen skulle ha reda på allt ….

Under första världskriget ledde avspärrningarna till livsmedelsbrist i landet. För att alla skulle ha tillgång till livsmedel till rimliga priser - och för att hindra svarthandel - inrättade staten en livsmedelskommission.  1916 ersattes den av Folkhushåll-ningskommissionen, FHK.

 

Syftet var gott, men särskilt på landsbygden blev FHK med dess byråkrati avskydd på grund av alla regleringar, maximipriser, leveransplikter, ransoneringar….

 

För att skaffa sig kontroll över all spannmål och övriga grödor som producerades i landet, genomfördes en arealinventering.

50 aslindevik (2)

Nyskördade åkrar vid Ås. Kolorerat vykort, utgivet av den fotograferande målaren Jacob Bergin i Bestorp i början av 1900-talet.

 

 

Alla som odlade på mer än ett halvt tunnland jord ålades att fylla i en blankett med uppgifter om hur många kilo utsäde som såddes av olika grödor, liksom hur stor areal som användes för ändamålet.

 

Det var alltså inte bara bönder, utan också de som hade en liten plätt jord vid sitt hus, som avkrävdes en ifylld blankett. Den som underlät att redovisa sin odling riskerade böter på upp till 1000 kronor.

 

Anders Kull på gården Stubbetorp har hemma på vinden en säck fylld av sådana blanketter för 1917 och 1918.

Hans morfars far, Oskar Granberg, var nämligen ombud för inventeringen här i Vårdnäs. I 1918 års inventering var det 202 brukningsenheter i socknen som redovisade sina odlingar.

 

Anders har gått igenom alla dessa blanketter och ställt upp dem i alfabetisk ordning på en lista. Se länken här intill. Här återfinns alltifrån en tomt om 0,23 hektar upp till Brokinds gårds 252 hektar. Man kan också se vilka grödor som odlades.

 

 

 

1918odlblankstormini

Blanketten till 1918 års arealinventering, ifylld av lantbrukaren Ernst Larsson i Kögenäs. Klicka för större bild.

 

Sammanställningen över de 202 små och stora brukningsenheternas visar också – förutom vad som odlades – vilka som ägde eller brukade de olika gårdarna och fastigheterna för ungefär hundra år sedan.

FHK kallades av kritiker ibland för misshushållningskommissionen. När livsmedel ibland blev förstörda p g a felaktig eller långvarig lagring fick det stor uppmärksamhet.

 

Från bondehåll klagades över att FHKs fastställda priser var låga, medan konsumenterna tvingades betala betydligt mera efter FHKs påslag för frakter, lagring och svinn o s v.

 

Trots FHKs ansträngningar förekom under första världskriget både hungerdemonstrationer och omfattande svartabörshandel.

 

När världskriget var över kunde regleringarna steg för steg avvecklas. 10 juni 1919 beslutade regeringen att FHK skulle upphöra. ”Ytterst få meddelanden torde ha mottagits med sådan äkta och oförställd glädje”, skrev en bondetidning dagen därpå.

 

Arealinventering i Vårdnäs 1918

 

Arealinventering 1918 – diagram