Litteratur om Vårdnäs

Det finns mycket att läsa för den som vill lära känna Vårdnäs och dess historia. För det första har Vårdnäsborna förmånen att ha tillgång till en innehållsrik och vederhäftig sockenbok – Paul Aineströms ”Vårdnäs socken”. Den utarbetades under 1950-talet. I fråga om utvecklingen i bygden därefter saknas tyvärr en motsvarande samlad beskrivning.

 

 ”Vårdnäs socken” kom ut 1959. Tjugo år senare gjordes ett nytryck. Av den upplagan finns exemplar kvar att köpa genom Vårdnäs hembygdsförening. Priset är 200 kr.

 

Efter att arbetet med sockenboken avslutats fortsatte Paul Aineström sin lokalhistoriska forskning i Vårdnäs och i angränsande socknar. Bland annat ägnade han mycket tid åt att dokumentera torpen och stugorna i Vårdnäs - och deras invånare. Det projektet - som många sockenbor medverkade i genom studiecirklar - resulterade i två böcker, ”Torp och stugor i Vårdnäs socken”, I och II. När dessa böcker kom ut i tryck 2002 och 2003, hade Paul Aineström slutat sina dagar.

 

”Torpböckerna” trycktes i en upplaga på 500 ex, som snabbt tog slut. Böckerna finns dock tillgängliga på Linköpings bibliotek. Det har påtalats att vissa uppgifter om torpens läge och invånare o s v är felaktiga eller osäkra. Detta förtar inte helhetsbilden att ”Torp och stugor i Vårdnäs socken” är och har varit till stor glädje och upplysning för många.

 

I litteraturlistan här intill finns i den nedre avdelningen en del böcker och skrifter som inte i första hand handlar om Vårdnäs, men där det ändå finns värdefulla upplysningar om socknen.

 

Söker man information om enskilda gårdar eller fastigheter kan det löna sig att studera de tre bokverken Sveriges bebyggelse, Svenska gods och gårdar samt Östergötland i ord och bild – se listan.

 

SKÖNLITTERATUR med anknytning till Vårdnäs kommer att redovisas senare på denna sida.

 

vårdnö 004

 

vårdnö 003

 

vårdnö 001

LITTERATURLISTA

 

I.

Aineström, Paul: Vårdnäs socken, 1959, nytryck 1979, 621 s + översiktskarta i utvik.

 

Aineström, Paul: Västerby – gård och folk, uppsats som ingår i skriften ”Västerbyskolan 25 år”, 63 s, utg 1985 av Skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län och Landstinget i Östergötland.

 

Aineström, Paul: Kristineberg – Historien om en gammal gård, odaterad stencil, 9 s, tillgänglig hos Vårdnäs hbf.

 

Aineström, Paul: Vårdnäs kyrka 200 år – Jubileumsskrift, 1997, utg av Vårdnäs kyrkoråd.

 

Aineström, Paul: Torp och stugor i Vårdnäs socken, I-II, 2002-2003, 384 resp 304 s, Auctores förlag, Vadstena.

 

Carling, Margareta: Som smultron på ett strå – Bestorp – en bygd som bryr sig, 51 s, utg av Bestorps byalag, 2012.

 

Cnattingius, Bengt: Vårdnäs kyrka, 1960, 16 s, utg i serien Linköpings stifts kyrkor.

 

Ernvik, Daniel: Gud är trofast – Kristet arbete i Hultabygden från 1870-talet, utg Hulta Missionsförsamling, 2006.

 

Falkenberg, Melcher: Barbro Påle på Brokind, 24 s, eget förlag, 1978.

 

Kleist, Cecilia (red): Stiftsgården Vårdnäs Jubileumsskrift 50 år, 48 s, 1994.

 

Sundén, Björn: En tur runt Västra Fjärdingen i Vårdnäs socken, eget förlag, 2019.

 

Wallenquist, Inga: Vägen – en bok om Norrängen, 101 s, utg Vägsamfälligheten i Norrängen, 1999.

 

Wång, Anders: Från slåtteräng till beteshage – det östgötska eklandskapets omvandling under 300 år, 115 s + bil, Linköpings Universitet, Inst för Tema, 1997. (Avhandling som utgår från eklandskapet i Vårdnäs socken.)

 

II.

Broocman, Carl Fredric: Beskrifning öfwer the i Öster-Götland befintelige Städer, Slott, Sokne-Kyrkor, Soknar …., 780 s, tryckt i Norrköping 1760, senare utgiven i flera faksimilupplagor.

 

Hellström, Sven (red): Linköpingsbygden, 592 s, utg av Linköpings kommun 1987 som en del av Linköpings historia.

 

Ridderstad, Anton: Östergötlands beskrivning, II, s 457-1184 (VIII), Norstedts förlag, 1918.

 

Rosman, Holger: Bjärka-Säby och dess ägare, I-III, 371,372 och 386 s, Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag, 1923-27.

 

Sahlgren, Jöran (red): Sveriges bebyggelse – Östergötlands län VII, 698 s, Bokförlaget Hermes, 1951.

 

von Sydow, Wald. / Björkman, Sten (red): Svenska gods och gårdar, del XVIII Östergötland Sydöstra delen, eget förlag, 1939.

 

Tham, Wilhelm: Beskrivning över Linköpings län, 1038 (XXIII) s, utg i Stockholm 1854, faksimilupplaga på G Ekströms förlag, Linköping, 1994.

 

Widegren, Per David: Ny beskrifning öfver Östergöthland, del I, 646 s, utg i Linköping 1817, faksimilupplaga på G Ekströms förlag, Linköping, 1993.

 

Östergötland i ord och bild - Östra delen, 615 s, Bokförlaget Ellpe, Malmö, 1946.