Gåramålningar i Vårdnäs

Våren 2015 medverkade Albin Lindqvist, Ringarum, vid föreningens möte om gåramålare och gåramålningar. Ett ämne han är väl bekant med efter flera år av forskning och inventeringar. Den typiske gåramålaren var en kringvandrande person som erbjöd sig måla av gårdar mot mat och husrum och någon betalning. Flitigaste gåramålaren i Östergötland var Olof Olsson. Han besökte Vårdnäs 1927 och det resulterade i minst tre målningar - två över kyrkbyn och en över Stubbetorp (nr 1-3). Dessa och några till med vårdnäsmotiv visades upp vid mötet - nr 1 – 7 samt ytterligare ett par vi saknar bild på. Vi hoppas vartefter kunna komplettera med ytterligare bilder på gåramålningar från Vårdnäs. Har du en tavla av det här slaget att bidra med, så hör av dig!

1

KLICKA

BILDEN

kyrkbynAmini

Vårdnäs kyrka med sockenstugan och Komministergården. Målning 1927 av gåramålaren Olof Olsson (Hed Olof Olsson/HedOlle), f 1885 i Rättvik, död 1940. Den mest förekommande gåramålaren i Östergötland, där han verkade under 1920-talet. Tavlan tillhör Vårdnäs församling (församlingshemmet). 63x43 cm.

2

kyrkbynBmini

Målning 1927 av Olof Olsson över Vårdnäs kyrkby. Skiljer sig från nr 1 i ljusskala och enstaka detaljer. Tillhör Vårdnäs hembygdsförening som 1995 fick tavlan i gåva av Elmer Wiktor, Bestorp, genom Inger Strömberg. Hänger i Berget i hembygdsgården. 63x43 cm.

3

stubbetorpmini

Stubbetorps gård – målad 1927 av Olof Olsson. Tillhör Anders Kull, Stubbetorp. 63x43 cm.

4

stubbomini

Torpet Stubbö, under Stubbetorp. Odaterad målning (troligen 1930-talet) av Axel Kihlberg. Tillhör Anders Kull, Stubbetorp. 37x29 cm.

5

kogenasmini

Målning av mangårdsbyggnaden till gård i Kögenäs by (första gården på höger sida). Osignerad men är enligt ägaren Gunilla Hallberg, Högåsa, målad av målaren Viktor Karlsson, bosatt på Unön (”Viktor på Öna”), född 1886, död 1977.

6

komministmini

Vy över Brokinds slott. Osignerad målning som enligt ägaren Marianne Bengtsson, Vårdnäs Komministergård, tillskrivs Viktor på Öna (se nr 5).

7

skaggebomini

Målning över Skaggebo gård, signerad av Thorsten Önell 1949. Ägare är Bo Jonsson, Bestorp, som är uppväxt på gården.