Några historier från Brokinds gård

Sammanställda av Gunnar Lindgren, Karlstorp, Brokind. Signaturerna IL (Ivar Lindgren), GA (Gunnar Axelsson), ON (Otto Nilsson),

PS (Paul Svensson), AL (Albert Lindgren) anger från vem han hört historierna.

 

* Torpare A vid Brokind träffar gårdens mjölnare varvid torparen säger: Ett vet jag, ett vet jag inte. Mjölnaren: Vad är du vet? Torparen: Jag vet att mjölnaren i Brokind har stora och feta svin. Mjölnaren: Vad är det du inte vet? Torparen: Jag vet inte vems mjöl de äter. (IL)

 

* Godsägaren till Brokind frågar smidesmästare Siljeström om han kan tillverka ett staket till stora gården vid slottet och får till svar – ”Ni ska inte fråga om mäster kan utan om mäster vill.” (IL)

 

* Greve F och skogvaktare S är ute och tittar på en avverkning när S sätter sig på en stock för att vila. Huggarna G och K säger åt S att flytta på sig för de ska fälla ett träd. ”Fäll ni bara, det är ingen fara” säger S. När trädet faller träffar det stocken som S sitter på och S gör en luftfärd. När han kommit ner och de ser att han inte är skadad, säger greve F – ”Jaha du S, du har valt fel yrke, du skulle ha blivit cirkusartist istället för skogvaktare.” (GA)

 

kolorvykort

Kolorerat vykort från 1900-talets början.

 

* Torpare G i Skogstorpet retas med K i Eggeby – ”Du har väl aldrig skjutit nån hare?” – ”Har inte jag” svarar K. ”Hade du alla harar här som jag har skjutit, så skulle du inte få plats med dom i en hökärra!”

 

* Wallin från Brokinds gård reser till arbetsförmedlingen i Linköping för att söka arbete som ladugårdskarl. När han kommer hem frågar gårdens förvaltare – ”Nå, Wallin, hur gick det?” – ”Nej, det gick inte, det var en bonne som ville ha en forare och han skulle klara sig med en enögd, för han hade bara ett enkelbord i sin lagård.”

 

* En pojke från Viggeby hade varit till värdshuset och köpt två liter brännvin. När han går hem träffar han på några rallare som frågar – ”Va har du i flaskera pöjk?” För att inte bli fråntagen flaskorna svarar pojken ”Ättike å fötögen.” (IL)

 

* G och K, som hugger ved, är utan klockor. G har sin klocka hos urmakaren och K har sin på pantbanken. Därför tar de med väckarklockan ut i skogen. När K fäller första trädet faller det på klockan som går i bitar. Efter ett tag frågar G om det inte är kaffe snart. ”Det vet jag inte, klockan gick med första björken i morse”, svarar K. (GA)

 

* Berghoff, som ägde Brokind under en tid, hade två glada söner som under förbudstiden körde bil över Västerby och Stafsäter till Linköping,

vilket var förbjudet med motorfordon. De blir bötfällda med femtio kronor. När fjärdingsman Gustavsson kommer för att inkassera böterna kan han inte ge tillbaka på hundra kronor. ”Skit i det du Gustavsson, vi kör en gång till så blir det jämnt.” (IL)

 

* ”Den är inte vacker min gamla bil, men den har aldrig lämnat mig på vägen” sa förvaltare Linge när han skjutsade Otto Nilsson till Eggeby. Varvid bilen stannade och fick hämtas med häst tillbaka till gården. ON fick fortsätta till fots. (ON)

 

* Skogvaktare S får av greve F en låda cigarrer modell större i julgåva. Efter helgen byts cigarrerna ut mot cigarrcigaretter i Paul Svenssons lanthandel. Genom bytet får S flera goda rökstunder (P S).

 

* Kusken på Brokind hade sån pli på vagnshästarna, så när första hästen var selad och klar gick den och ställde sig på sin plats vid vagnen medan kusken selade den andra hästen. (IL)

 

* Berghoff rider runt stora gräsmattan på slottsgården där trädgårdsmästare P med medhjälpare håller på med plantering. Någon ropar att det är telefon till B, som stiger av hästen för att gå in och ta samtalet. Under tiden blir planteringen färdig och trädgårdsmästaren och medhjälparna lämnar gården. När B kommer ut igen har hästen gått upp och lagt sig mitt i det nyplanterade, där den rullar fram och tillbaka så att plantorna yr åt alla håll. Men det gör ingenting för det är B:s favorithäst. Någon nyplantering blev det inte, för plantorna var slut i trädgården. (AL)

 

* Gustav Falkenberg från Västerby (kallad grev Gustav) är under en tid stins vid Brokinds station. En

dag kommer en höjdare från järnvägsbolaget. Han

stiger av tåget och går in på stationen för att titta hur

det ser ut där. GF står med klockan i handen och på bestämd tid vinkar han av tåget utan att säga till höjdaren att tåget ska gå. Han fick vänta till nästa tåg.  (IL)

 

·         Ingen ordning, sa Fäntebokatten när dom slängde ut honom på julafton.

 

·         Sådä å sådä, sa Ville i Brink (smeden Sven Wilhelm Hedlund, död 1929).

 

·         Ja hör dej min vän men kan inte hjälpe dej, sa Jocke Jonsa när tappen gick ur brännvinskaggen och dom låg på var sin sida om grinden.

 

·         Jahaja, jahaja (Nilssons svärord), där drunknade min såg, sa Nilsson i Viggeby när han tappade sågen i sjön under issågning.

 

·         Ä du inte broddad Mimmi, sa Johan Karlsson när hästen slant i gräset.

 

·         Hörrdu lägg om roart mot Kallerstalannet där ämmart hänger i ala (… lägg om rodret mot Kallerstadlandet där ämbaret hänger i alen). Hört på Kinda kanal (IL).

 

·         Tiger du inte pöjke så ska ja sy ihop läpadej, sa Johan Karlsson.

 

·         Vägen slut nådig greven, sa kusken Lundman från Västerby när han körde in i väggen på Stafsäters ladugård.