Tre uppslag som varit publicerade i Östgöta Saab-klubbs tidning ”Sidorutan”

– och som berättar om hembygdsföreningens träff med retro-tema i Hembygdsparken 23 juli 2023.