Bilder från verksamheten 2023

Arkiv: Bilder från 2022  Bilder från 2021  Bilder från 2020  Bilder från 2019 Bilder från 2018 Bilder från 2017  Bilder från 2016    Bilder från 2015     Bilder från 2014

Ett urval fotografier från hembygdsföreningens aktiviteter under året. Tyvärr saknas foton från flera möten och arrangemang. Det gäller bl a Valborgsmässofirandet, Öppet hus i hembygdsgården 20 augusti och vandringen i Bestorps samhälle 22 augusti.

 

 

Under våren, samt vid ett tillfälle under hösten, besökte klasser från Brokinds och Sätra skolor hembygdsgården. Eleverna fick bekanta sig med gamla saker och miljöer och delta i olika aktiviteter.

 

Det lilla skolmuseet var ett givet inslag vid skolbarnens besök. På bilden nedan ser vi hembygdsföreningens ordförande Christina Haglund som ”fröken”.

Foto: Birgitta Andersson.

 

 

 

 

”FORSKARGRUPPEN” - en informell efterföljare till hembygdsföreningens tidigare ”torpgrupp”- har genomfört några vandringar längs näst intill glömda vägsträckningar. Under vandringar 13 april och 10 maj,ledda av Håkan Wallgren och Veine Edman  utforskades den väg som till slutet  1800-talet stod till buds om man skulle färdas från Brokind eller kyrkbyn mot Sätra och östra sockendelen. På den första vandringen provades också forna dagars väg från gården Nässjö mot Saxtorp. Bilden nedan togs vid Nässjö. Foto: Rosita Gustavsson.

 

 

Kafferast vid Tarmgölen/Trollsjön 13 april. Foto: Rosita Gustavsson.

 

 

Kafferast 10 maj vid Åse hällar, en på sin tid fruktad passage. Svallis på hällarna kunde

få hästarna att tappa fästet och vagnen att välta. Foto: Vanja Roback-Carlsson.

 

 

 

 

6 maj anordnades en vandring kring den övre delen av fågelsjön Sträp vid Dänskebo. Den leddes av Hans Barnö (bilden t v) med medverkan av medlemmar i föreningen Sträps Vänner.

 

Bilden ovan togs vid samlingen i sjöns norra ände. Fotot nedtill är från raststället vid fågeltornet på östra sidan, intill spången över sjön.

 

Foto: Birgitta Andersson.

 

 

En bild som visar utomhus, gräs, personer, grupp

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

Vid Brokinds gård arrangerades 23 maj en kvällsvandring, då Henric och Göran Falkenberg berättade om den anrika gården och dess historia. På bilden nedtill avtackas de båda av hembygdsföreningens ordförande Christina Haglund. Foto: Birgitta Andersson.

 

 

 

Nationaldagsfirande – som vanligt med medverkan av Frälsningsarméns musikkår. Vårdnäskören, som lika traditionsenligt brukar stå för sången, ersattes på ett förnämligt sätt av församlingens barnkör under ledning av Sofia Fälth. Högtidstalet hölls detta år av Anders Törnvall. På bilden ovan ses den ungdomliga kören tåga in bakom fanborgen. Foto: Veine Edman.

 

Bilden ovan: Anslutningen till nationaldagsfirandet var god. Bilden nedan:  Efter musik, tal, nationalsång och leve för Sverige var det dags för nationaldagsbakelse och trevliga samtal i den fina kvällen. Foto: Veine Edman.

 

 

 

 

Första söndagsprogrammet i hembygdsgården denna sommar ägnades åt de nyttiga bina. Biodlaren Jörgen Nord delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

 

Foto: Veine Edman.

 

 

23 juli välkomnade Christina Haglund till en eftermiddag med RETROTEMA. Jeanette Nilsson (bilden nedan) visade sina samlingar av kläder och annat från några decennier tillbaka. Sten-Erik Stenberg visade sina renoverade gamla Saab-bilar och hade också lockat andra att ställa ut sina rullande klenoder. Foto: Bo Bäckman.

 

 

 

Föreningen Linköping Air Swing, som dansar lindy hop och andra swingdanser, bidrog verksamt till retro-stämningen denna söndagseftermiddag i hembygdsgården. Foto: Bo Bäckman.

 

 

 

Söndagen 3 september arrangerades en lokal skörde- och hantverksmarknad i hembygdsgården. En av de nöjda försäljarna var Peter Stenmark som serverade både vilthamburgare och korv. Foto: Veine Edman.

 

 

 

9 oktober vandrade ”Forskargruppen” längs den delvis igenväxta gamla vägen mellan Arnebo och Pukeberg. Vägvisare var Torbjörn Johansson, Arnebo. Strax intill den vägen står Flygstenen, ett minnesmärke över ett tragiskt militärt flyghaveri 1 sept 1939. På återvägen mot Arnebo passerades Pukeberg, soldattorpet Backgården och stenmurarna efter torpet Svedberget, där bilden nedan togs. Foto: Rosita Gustavsson.