Vårdnäs Hembygdsförening - Verksamhetsberättelse för 2022

Styrelsen har under året bestått av: Christina Haglund, ordförande, Hans Barnö, vice ordförande, Gunilla Lennartsson, sekreterare, Per Berg, kassör, och ledamöterna Margareta Skinnars, Sten-Erik Stenberg och Marie Drotth. Ersättare i styrelsen har varit Ingemar Saand och Åke Boström. Christina Haglund nyvaldes i styrelsen efter Veine Edman. Åke Boström nyvaldes i styrelsen efter Anders Kull.
Veine Edman har varit adjungerad styrelseledamot, med huvudansvar för föreningens hemsida och uthyrningen av Hembygdsgården.
I samband med årsmötet, som hölls 27 mars, visades också ett urval av Paul Aineströms efterlämnade diabilder.

Hembygdsgården:  ”Onsdagsgänget” och ”Parkkommittén” har svarat för löpande skötsel av hus och park. Trädgårdsgruppen har ansat och fortsatt att utveckla trädgårdsland och blomrabatter. Under sommarmånaderna stöttade medlemmar och andra, med bevattning av odlingarna.

Arrangemang: Under året har alla arrangemang som planerats också kunnat genomföras.
Vi har noterar god uppslutning på firanden, föreläsningar, vandringar och övriga arrangemang. De flesta arrangemang har haft minst 50 deltagare.

Övrigt: På www.vardnashbf.se har medlemmar och intresserade kunnat hämta information om aktuell verksamhet, läsa om bygdens förflutna och titta på gamla fotografier. Där redovisas också torpgruppens arbete med identifiering av torp-och stugplatser - ett arbete som pågått under lång tid men som avslutats under året.

Paul Anineströms originalmanus till boken ”Vårdnäs Socken” har under året digitaliserats. Vi erbjuder nu våra medlemmar att kostnadsfritt få detta på ett USB-minne. Övriga får detta till en kostnad av 250kr.

Ekonomi:  Verksamheten under 2022 har resulterat i ett överskott.
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 393, en minskning med 9 medlemmar.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som under året på olika sätt hjälpt till i hembygdsföreningens verksamhet och i skötseln av hembygdsgården.

 

Styrelsen för Vårdnäs Hembygdsförening i januari 2023

 

Christina Haglund     Hans Barnö     Per Berg    Gunilla Lennartsson    Margareta Skinnars

 

 Sten-Erik Stenberg    Marie Drotth     Ingemar Saand     Åke Boström