Vårdnäs Hembygdsförening - Verksamhetsberättelse för 2021

(korrigerad vid årsmötet 27 mars 2022)

Även 2021 påverkades föreningens verksamhet av Covid 19-pandemin. Årsmötet senarelades till efter sommaren. Inga arrangemang kunde genomföras under våren, men däremot under sommaren. Skötseln av hembygdsgården har fortlöpt som vanligt.

Styrelsen har under året (efter årsmötet i september) bestått av: Veine Edman, ordförande, Marie Drotth, vice ordförande, Gunilla Lennartsson, sekreterare, Per Berg, kassör, och ledamöterna Margareta Skinnars, Sten-Erik Stenberg och Hans Barnö. Ersättare i styrelsen har varit Ingemar Saand och Anders Kull. Gunilla Lennartsson nyvaldes i styrelsen efter Anneli Kåhre som flyttat från bygden.

Hembygdsgården:  ”Onsdagsgänget” har svarat för löpande skötsel av hus och park. Någon lövröjningskväll blev det inte under våren, utan röjningen har skett på onsdagarna. Bland utförda åtgärder i husen kan nämnas att dåliga fönster i Kvarndalen bytts ut och att belysningen i logen förbättrats. Trädgårdsgruppen har ansat och fortsatt att utveckla trädgårdsland och blomrabatter. Parkkommittén har fortlöpande klippt gräset inför arrangemang och uthyrningar.

Arrangemang: Valborgsfirandet stoppades, liksom det tänkta årsmötet i mars, av pandemin. Någon bygdevandring eller berättarkväll kunde inte heller genomföras under våren. Men med de lättnader i restriktionerna som aviserades till 1 juni utlystes med kort varsel firande av Nationaldagen i hembygdsgården. Frälsningsarméns musikkårs och Vårdnäskörens sedvanliga medverkan ersattes på ett förnämligt sätt av sångarkvartetten Ann Gustavsson Jarl, Rebecca Jarl Evertsson, Sofia och Bengt Gregersen. Ett uppskattat högtidstal hölls av kyrkoherde Jörgen Sundeborn, nära granne till hembygdsgården.

Sommarens första kvällsvandring genomfördes 9 juni. En rejäl skara samlades hos Marianne och Åke Landström i idylliska Kläppekvarn, för att därifrån promenera på forna dagars väg till en beryktad passage, Åse hällar. 30 juni gjordes en vandring till Flygstenen i skogen mellan Arnebo och Björnkil, samt till jättegrytan vid Pukeberg strax intill. 15 juli samlades en skara vid Sandebo. Björn Sundén berättade om byns utveckling och ledde vandringen till det numera övergivna torpet Åbylund. På kvällen 17 augusti genomfördes en vandring från Hagalund förbi Bäckstugan till Borgarberget vid Sjöberga. Medlemmar av familjen Vårdstedt, med ursprung i Sjöberga, visade en spännande grotta i bergskanten. Söndagseftermiddagen 14 september var det dags för säsongens femte och sista utflykt – till området intill riksväg 23/34 vid Brokind. Där studerades bl a spår av gamla vägsträckningar och av Brokinds tegelbruk. Senioren Gunnar Lindgren, uppväxt på Brokinds gård, bidrog med minnen från unga år.

Tre ”Söndagskväll i hembygdsgården” genomfördes under sommaren. 11 juli bidrog hembygdsföreningen till Kinda kanals 150-årsfirande. Göte Ericsson (föreningens ordförande de första åren) berättade inför många åhörare om den stora sjösänkningen som föregick kanalprojektet. Vidare visades ett bildspel kring kanalens historia inne på logen. God tillslutning var det också 25 juli, då professorn i etologi Per Jensen talade om sin bok ”Världens vanligaste fågel – en kärleksförklaring till höns”. Den tredje söndagskvällen, 8 augusti, informerade trädgårdsgruppen om årets odlingar och bjöd på smakprov. På grund av regn fick allt ske under tak i logen.

 

Årsmötet hölls som 12 september, i logen i hembygdsgården. Kvällen var kylig och deltagarantalet måttligt. Före årsmötesförhandlingarna framförde Rolf Vårdstedt ett trevligt program i ord och ton, ”Strövtåg i Vårdnäs och Kindabygden med östgötapoeten Ragnar Ekström”. Från Ragnar Ekströms Stiftelse överlämnade Rolf (stiftelsens ordförande) som gåva till föreningen tavlor med Ragnar-dikter om Vårdnäs illustrerade  av poetens hustru Inga Ekström.

Övrigt: På www.vardnashbf.se har medlemmar och intresserade kunnat hämta information om aktuell verksamhet, läsa om bygdens förflutna och titta på gamla fotografier. Där redovisas också torpgruppens fortsatta arbete med bl a uttagning av koordinater för torp- och stugplatser.

Ekonomi: Flera inbokade bröllopsfester i hembygdsgården ställdes in p g a pandemin. Delvis kompenserades detta av om- och nybokningar till sensommaren. Därför har föreningen även detta år haft en del intäkter av uthyrning. Till skillnad från 2020 blev det också inkomster av servering. Verksamheten under 2021 har därmed resulterat i ett överskott.

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 402, en ökning med 18 medlemmar.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som under året på olika sätt hjälpt till i hembygdsföreningens verksamhet och i skötseln av hembygdsgården.

Styrelsen för Vårdnäs Hembygdsförening i januari 2022

 

Veine Edman    Marie Drotth    Per Berg    Gunilla Lennartsson    Margareta Skinnars

 

Sten-Erik Stenberg   Hans Barnö    Ingemar Saand     Anders Kull