Vårdnäs Hembygdsförening

Styrelsens förslag till

Verksamhetsberättelse för 2020

Årets verksamhet blev på grund av rådande Covid 19-pandemi inte som den var tänkt. En del aktiviteter kunde trots allt genomföras. I stället för att servera kaffe vid sammankomsterna har besökarna uppmanats att ta med kaffekorg. Skötseln av hembygdsgården har fortlöpt som tidigare år.

Styrelsen har under året bestått av: Veine Edman, ordförande, Marie Drotth, vice ordförande, Anneli Kåhre, sekreterare, Per Berg, kassör, och ledamöterna Margareta Skinnars, Sten-Erik Stenberg och Hans Barnö. Ersättare i styrelsen har vart Ingemar Saand och Anders Kull.

Hembygdsgården: En vårröjning utfördes sedvanligt – med räfsskafts avstånd – under en kväll i april. ”Onsdagsgänget” har svarat för löpande skötsel av hus och park. Flaggstången har ersatts av en rakare och finare, som skänkts av Sten-Erik och Kristina Stenberg. På stugan Kvarndalen har taket delvis lagts om, sockeln slammats och ett fönster renoverats. I Berget har listmålning m m utförts. Under hösten utglesades trädbeståndet något i hembygdsparkens övre del. Trädgårdsgruppen har både ansat och fortsatt att utveckla trädgårdsland och blomrabatter. Parkkommittén har fortlöpande klippt gräset inför arrangemang och uthyrningar. Som tidigare år har Vårdnäs scoutkår haft samlingar i hembygdsgården.

Arrangemang: Årsmötet som var utlyst till 22 mars fick ställas in. Likaså inställdes såväl valborgsmässofirandet som nationaldagsfirandet.

13 juni gjordes en kvällsvandring på Sågarholmen med inte alltför många deltagare.

5 juli – i anslutning till den första av sommarens tre söndagskvällsprogram i hembygdsgården – kunde årsmötet äntligen genomföras. Före årsmötet premiärvisades en uppskattad utställning av gamla kläder och textilier. Den hade ställts samman av damerna i trädgårdsgruppen och stod kvar i Kvarndalen sommaren ut.

19 juli inbjöds till ”Lite prat kring gamla grejer”.  Små och stora föremål ur föreningens och andras gömmor visades och diskuterades. Bland många udda saker kan nämnas en trampdriven lövsåg, som Ulf Törnkvist överlämnade som gåva till föreningen.

2 augusti visade och berättade trädgårdsgruppen om årets odlingar av traditionella köks- och prydnadsväxter. De tre söndagskvällarna var alla väl besökta och särskilt den sistnämnda.

Under hösten, då möten inomhus inte varit möjliga, begränsades föreningens arrangemang till två utflykter i bygden. 13 september gjordes en vandring på Norrängen, Bestorp, ledd av Margareta Baumgardt, och 24 oktober besöktes Gärdala, där Tore och Evie Olsson under en promenadrunda berättade om utvecklingen i den gamla byn. Båda bygdevandringarna lockade många deltagare och var mycket uppskattade.

Övrigt: På www.vardnashbf.se har medlemmar och intresserade kunnat hämta information om aktuell verksamhet, läsa om bygdens förflutna och titta på gamla fotografier.

Böckerna ”Torp och stugor i Vårdnäs socken”, del I och II, utgivna 2002 och 2003 i begränsad upplaga, har under hösten överförts till digital form, till glädje för bl a släktforskare som efterfrågat dem.

Ekonomi: Årets hyresintäkter reducerades kraftigt när flertalet planerade bröllopsfester i hembygdsgården ställdes in. Även den uteblivna kaffeserveringen har inneburit lägre intäkter. Å andra sidan har också kostnaderna minskat p g a inställda arrangemang och lägre kostnader för åtgärder i hembygdsgården. Verksamheten under 2020 har därmed resulterat i ett överskott. Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 384, en minskning med 24 medlemmar.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som under året på många olika sätt hjälpt till vid hembygdsföreningens arrangemang och i skötseln av hembygdsgården.

Styrelsen för Vårdnäs Hembygdsförening i januari 2021

 

Veine Edman    Marie Drotth    Per Berg    Anneli Kåhre    Margareta Skinnars

 

Sten-Erik Stenberg   Hans Barnö    Ingemar Saand     Anders Kull