Vårdnäs Hembygdsförening - Verksamhetsberättelse för 2017

Kompletterad efter påpekanden vid årsmötet 11 mars 2018.

Styrelsen har under året bestått av: Veine Edman, ordförande, Marie Drotth, vice ordförande, Anneli Kåhre, sekreterare, Jan Oom, kassör, och ledamöterna Stig Persson, Margareta Skinnars och Sten-Erik Stenberg. Ersättare i styrelsen har varit Ingemar Saand och Per Berg. Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 422, en minskning med 17 medlemmar.

Hembygdsgården: Utvändig vårröjning genomfördes under en kväll i april. ”Onsdagsgänget” har svarat för löpande skötsel av hus och park. Uppe på berget har två stabila ekbord med bänkar tillkommit, ett verk av PG Granath m fl medlemmar. Trädgårdsgruppen har utökat sina odlingar i köksland och rabatter med blomsterodlingar, kryddland och humlestörar intill Kalmarboden. Parkkommittén har skött gräsklippningen inför arrangemang och uthyrningar. Hembygdsgården har under sommaren varit uthyrd vid tolv tillfällen, varav åtta hela helger för bröllopsfester m m. Vidare förekom ett stort antal repetitioner inför höstens bygdespel ”Ho’ ska heta Helga”. Liksom tidigare år har Vårdnäs scoutkår haft många träffar vid hembygdsgården. För scoutkårens räkning har ett förråd byggts bakom övre boden.

Arrangemang: Årsmötet 2017 hölls 12 mars i Församlingshemmet, där familjen Hjertén, Mjölby, bjöd på musikunderhållning. Svenska folkskolans 175-årsjubileum uppmärksammades genom att föreningen i samband med en offentlig visning av Brokinds nya skola i april berättade om skolhistorien i Vårdnäs. På Valborgsmässoafton välkomnades våren i hembygdsparken med vårtal av kyrkoherde Elin Strömblad och medverkan av Vårdnäskören och scoutkåren. En vårpromenad i Viggeby naturreservat, ledd av kommunekologen Gunnar Ölfvingsson, genomfördes 21 maj.

Nationaldagen firades i hembygdsgården med god uppslutning. Högtidstal hölls av Joel Halldorf. Frälsningsarméns musikkår och Vårdnäskören medverkade detta år även KFUM-kören. Under sommaren arrangerades fyra ”Söndagskväll i hembygdsgården”. Den första, 2 juli, ägnades åt prästgårdens historia och inleddes med rundvandring i prästgårdens trädgård. Allsång sjöngs 16 juli tillsammans med Lisa Nilsson, Tråstorp. På grund av regn fick det ske under tak i logen. Flest deltagare lockades 30 juli då temat var 1950-talsnostalgi. Jeanette Nilsson och Helén Millving visade kläder och många andra föremål som påminde om decenniet i fråga. Föreningens trädgårdsgrupp visade och berättade årets odlingar av köks- och prydnadsväxter 13 augusti. Årets höstvandring, 1 oktober, gick till Kvilla bro. Anders Kull och Bo Jonsson ledsagade en stor skara intresserade i platsens innehållsrika historia.

I samband med Vårdnässpelens framgångsrika uppsättning av bygdespelet ”Ho’ ska heta Helga” i Bjärka-Säby 12-15 oktober, skötte Vårdnäs hbf kaffeservering, städning, biljetthantering m fl praktiska göromål. Wist hbf svarade bl a för parkeringen.

Hembygdsföreningens jämna 40 år firades i Eklunda 1 december med tårtkalas och tillbakablickar på verksamheten under åren. De drygt 60 medlemmarna som deltog fick bl a höra Göte Ericsson, förste ordföranden, berätta om föreningens tillkomst. Rebecca Jarl Evertsson och Lisa Nilsson underhöll med gamla schlagers, ackompanjerade av Anne Gustavsson Jarl.

Hemsida: www.vardnashbf.se har medlemmar och intresserade kunnat hämta information om aktuell verksamhet, läsa om bygdens förflutna och titta på gamla fotografier.

Ekonomi: Verksamheten under 2017 har resulterat i ett ekonomiskt överskott, till stor del beroende på uthyrningen av hembygdsgården.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som under året på många olika sätt hjälpt till i hembygdsföreningens arrangemang och i skötseln av hembygdsgården.

Styrelsen för Vårdnäs Hembygdsförening i januari 2018

Veine Edman      Marie Drotth      Jan Oom      Anneli Kåhre      Stig Persson                                              

Margareta Skinnars        Sten-Erik Stenberg       Ingemar Saand         Per Berg