Vårdnäs Hembygdsförening - Verksamhetsberättelse för 2016

Styrelsen har under året bestått av: Veine Edman, ordförande, Marie Drotth, vice ordförande, Anneli Kåhre, sekreterare, Jan Oom, kassör, och ledamöterna Stig Persson, Margareta Skinnars och Sten-Erik Stenberg. Ersättare i styrelsen har varit Ingemar Saand och Per Berg. Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 439, en minskning med 15 medlemmar.

Hembygdsgården: Utvändig vårröjning genomfördes under en kväll i april. ”Onsdagsgänget” har svarat för löpande skötsel av hus och park. Trädgårdsgruppen har utökat sina odlingar i köksland och blomrabatter. Intill Kalmarboden har förberetts kryddland, blomsterodlingar och humlestörar. Parkkommittén har skött gräsklippningen inför arrangemang och uthyrningar. Hembygdsgården har under sommaren varit uthyrd vid 16 tillfällen, varav åtta varit helguthyrningar för bröllopsfester. Vårdnäs scoutkår har liksom tidigare år haft många träffar vid hembygdsgården. Vidare förekom ett stort antal repetitioner inför bygdespelet ”Branden i Broo”. 21 juni uppmärksammade landshövding Elisabeth Nilsson och tjänstemän från länsstyrelsen hembygdsrörelsen genom att besöka bl a Vårdnäs hembygdsgård.

Arrangemang: Årsmötet 2016 hölls 4 mars i Församlingshemmet, där Bengt Gregersen underhöll med vissång. I april var föreningen inbjuden till SPF Rengens berättarkväll då professor Kalle Bäck talade om Gustafva Nilsdotter, ett livsöde på Trehörna säteri. Valborgsmässoafton firades med vårtal av Maria Winroth och medverkan av Vårdnäskören samt scoutkåren. En kväll i maj gjordes en vårutflykt till Hulta. Torpbebyggelsen vid Sandebo Nybygget uppmärksammades liksom stenvalvsbron som förr förband Vårdnäs och Tjärstad socknar och som på senare år har renoverats av hultaborna.

Vid firandet av Nationaldagen i hembygdsgården hölls tal av kommunens borgmästare Helena Balthammar. Frälsningsarméns musikkår liksom Vårdnäskören medverkade sedvanligt. I stället för gångna års Öppet hus under några söndagseftermiddagar, erbjöds denna sommar söndagskvällar med olika inriktning: Vid första tillfället en kyrkogårdsvandring. Nästa gång, då trädgårdsgruppen stod för värdskapet, stod gamla växter i fokus. Största intresset väckte en ’antikrunda’ med experten Bengt Eriksson. Öppet hus i sockenmuséet lockade betydligt färre. En planerad cykelutflykt i augusti ställdes in p g a för få anmälda.

Även 2016 blev bygdespelet ”Branden i Broo” – uppsatt av föreningen Vårdnässpelen - 24-28 augusti den stora begivenheten. Liksom året innan stod hembygdsföreningen för spelplats, servering, parkering, biljetter m m. I biljettförsäljningen bistod Eklunda Bio och butikerna i Brokind och Bestorp. Utställningen om Dackefejden och Vårdnäs under 1500-talet visades också detta år. Sista föreställningen av bygdespelet – 28 augusti – utsattes för regn men kunde fullföljas av tappra skådespelare inför en likaså tapper och fuktig publik. Även om årets ”Branden i Broo” lockade något färre besökare än året före, var det ett lyckat och uppskattat arrangemang.

Regnet som föll 28 augusti drabbade också Vårdnäsdagen som firades med ett blygsamt antal deltagare. Friluftsgudstjänsten fick flytta in i kaffetältet. Börje och Helén Johansson, Hulta, och deras hundar demonstrerade vallning av får och gäss. På eftermiddagen underhöll Melinda Ackeräng, Arnebo, med sång och gitarrspel i skydd av paraply.

Första söndagen i oktober gjordes en höstvandring i Bestorps gamla by med god tillslutning. Under Tacksägelsefesten stod hembygdsföreningen för visning av Sockenmuseet. Höstens berättarkväll i Församlingshemmet gästades av Joakim Johansson, som inför många åhörare berättade om ’Kinda kanal – fartyg och människor’. För fjärde året i rad avslutades verksamhetsåret i slutet av november med en film- och bildkväll i samarbete med Eklunda Bio.

Hemsida:www.vardnas.hbf har medlemmar och intresserade kunnat hämta information om aktuell verksamhet, läsa om bygdens förflutna och titta på gamla fotografier.

Ekonomi: Verksamheten under 2016 har resulterat i ett ekonomiskt överskott, till stor del beroende på uthyrningen av hembygdsgården.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som under året på många olika sätt hjälpt till i hembygdsföreningens arrangemang och i skötseln av hembygdsgården.

Styrelsen för Vårdnäs Hembygdsförening i januari 2017

Veine Edman       Marie Drotth        Jan Oom          Anneli Kåhre            Stig Persson                                         

Margareta Skinnars        Sten-Erik Stenberg       Ingemar Saand         Per Berg