Brokinds gårdBroo i Kind

 

 

                                                                                               Foto: Henric Falkenberg.

 

Det började med en bro i Kind – en passage över strömmarna i sundet mellan Järnlunden och Lilla Rängen. Platsen var utmärkt för en befäst gård.

 

Brokinds herrgård har anor från 1100-talet, då den ska ha tillhört östgötajarlarna Thoril och Tatil. Om de är mytiska gestalter eller historiska personer är inte lätt att veta. I 1300-talets mitt ingick gården Broo i Bo Jonssons Grips väldiga godsinnehav. Han antas också tidvis ha bott på gården. Under tre hundra år hörde Brokind till ätten Natt och Dag. Måns Johansson Natt och Dag, som residerade på Brokind, var en av Gustav Vasas närmaste män. Han hade en ledande roll i striderna mot Nils Dackes styrkor.

 

1706 förvärvades Brokind av grevliga ätten Falkenberg af Bålby, som frånsett en kort period i 1900-talets början innehaft gården sedan dess. Den gamla huvudbyggnaden brann 1724 och revs. Den nya stod klar 1731 och byggdes av Anna Maria Falkenberg, gift med Axel Sparre. Slottets interiör förstördes delvis i en brand hösten 1949.

 

Brokinds gård och dess ägare har genom århundradena haft ett dominerande inflytande i Vårdnäs socken. Många gårdar, även utanför sockens gränser, brukades av arrendator, eller s k landbönder, under Brokind. Under 1900-talet har många av de underlydande gårdarna sålts ifrån och blivit självständiga.

 

De flesta husen längs herrgårdsgatan - som var Kalmarvägen till 1962 - är byggda i tegel från gårdens eget tegelbruk. Detta var i bruk till 1910. Mejeri, kvarn, sågverk och handelsträdgård avvecklades under sena 1940-talet och tidiga 1950-talet. 1984 blev slottet och flera av gårdsbyggnaderna förklarade som byggnadsminne.

 

Kinda kanal anlades på 1850-talet i samband med en sjösänkning på nästan två meter.  Att bygga en kanal i Stångåns sjösystem var en gammal tanke. Efter många års arbete och krångel stod en sluss klar vid Brokind 1810, men den rämnade redan 1813. Den gången låg slussen i mellersta strömfåran, väster om slottet.