TORP OCH STUGOR I VÅRDNÄS SOCKEN - ÖSTRA FJÄRDINGEN

KOORDINATER uttagna 2018-2019 av Christer Rahmqvist. ÖVRIGA UPPGIFTER: Dels noteringar på plats av Rosita Gustavsson, dels ur Torp och stugor i Vårdnäs socken, del I.” I övrigt har bl a bokverken Sveriges Bebyggelse, Gods och gårdar samt Östergötland i ord och bild har utnyttjats. 

FOTODOKUMENTATION - av Rosita Gustavsson, 2018-19 - finns hos Vårdnäs hbf.

Kategoriindelning enligt Häradsekonomiska kartan (Hek): Torp (Jordtorp) = Jtp, Soldattorp = Stp, Backstuga = Bs.

Längst t h sidhänvisning till Torp och stugor …, där de kyrkobokförda på torpet/stugan redovisas. Angivna årtal i Namn-rutan gäller tidsintervallet då människor, enligt ToSt, varit skrivna på stället.

Östra Fjärdingen – KARTA ur ToSt.

 

NR

NAMN

KATE-

GORI

UNDER

BEFINTLIG

STATUS

SKYLT

UPPSATT

SKYLT

STATUS

GPS-KOORDINATER

ANM

Sid i

ToSt I

1

Asplund  (1864-1967)

Bs

Sätra

Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.180'  E15°  44.911'

 

I – 101 f

2

Bergstugan  (1842-1910)

Bs

Sätra

Tidvis fritidsbostad???

 

 

N58° 13.492'  E15°  45.761'

 

I - 102

3

Bergstugan / Berget 1,2 (1845-1908, 1878-1903)

Bs

Bestorp

Inga lämningar.

 

 

N58° 14.360'  E15°  44.408'

 

Låg strax intill grenadjärtorpen.

I - 33

4

Bestorp Grenadjärtorpet 71 (1600-talets slut-1939)

Stp

Bestorp

Villan Vindås byggd ca 1948 på tomtplatsen.

 

 

N58° 14.386 E15° 44.365'

 

I – 23 ff

5

Bestorp Grenadjärtorpet 72 (1600-talets slut-ff)

Stp

Bestorp

Uppf omkr 1870. Om- och tillbyggt 1979-80. Åretruntbostad.

 

 

N58° 14.380 E15° 44.353'

 

I – 23 ff

6

Björkhagen 1 (1869-ff)

Bs

Sätra

Om- och tillbyggd. Åretruntbostad.

 

 

N58° 13.505' E15° 46.082'

Sätra 1:7. ”Nedre Björkhagen” enl synpToSt fr Bertil Johansson, 2003. BJ tror inte stugorna är de ursprungliga.

I – 102 ff

7

Björkhagen 2  (1831-ff)

Jtp

Sätra

Åretruntbostad.

 

 

N58° 13.492' E15° 45.933'

Sätra 1:8. ”Övre Björkhagen” – se ovan.

I – 103 ff

 

Björklida (1425 el tidigare - 1948)

Gård,

¾ mtl

 

Uppf omkr 1850. Revs 1950-t. Stensättn, körsbär, päron, krolliljor m m.

 

 

N58° 12.621' E15° 42.806'

 

1425: Två torp u Skillberga,  enl Ortnamnsregistret.

I - 46

8

Björklund / Gatan 1  (1788-1986)

Bs

Sätra

Två stugor vara de ena är den urspr? Fritidsboende.

 

 

N58° 13.856'  E15°  44.816'

 

I – 106 ff

9

Björklund / Gatan 2  (1872-ff)

Bs

Sätra

Ombyggt/ersatt. Åretruntboende.

 

 

N58°  13.872'  E15°  44.833'

 

I – 108 ff

10

Björkmo  (1671-1958)

Stp

Björklida

Uppf omkr 1880. Mkt välbevarad. Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.486' E15° 43.298'

 

I – 46 ff

11

Björksätter / Skuffundan

Bs

Sätra

Spår????

 

 

N58° 13.642' E15° 45.529'

 

Namnet Skuffundan känt endast fr Hek. Lokaliserat och identiferat som Björksätter av Christer Rahmqvist.

I - 106

12

Björksätter  (1822-1902)

Jtp

Tråstorp

Inga lämningar.

 

 

N58° 13.118' E15° 47.977'

 

 

I - 149

13

Bygget / Kasern  (1846-1903)

Bs

Melskog

Stenfot, synlig fr vägen, skadad av vägombyggnad.

Ja

Kopparskylt, bra skick. 4 m fr väg, bakom stor gran.

N58° 11.522' E15° 43.614'

 

Olika begynnelseår i boken resp på skylten.

I - 68

14

Bäck  (1750-ff)

Jtp/bydel

Kristineberg

Uppf omkr 1901 (SvB). Om- och tillbyggt.

 

 

N58° 12.424' E15° 43.673'

1/10 mtl efter laga skifte 1897-1899.

I – 58 ff

15

Bäckaskog – f d Melskogsstugan, Kroken (1764-1941)

Jtp

Melskog

Många lämningar, bl a lagårdsgrund och gjutet foderbord.

Ja

Kopparskylt, bra skick.

N58° 11.521' E15° 43.437'

Se Kroken m fl Namnet Bäckaskog fr omkr sekelskiftet 1900.

I – 73 ff

16

Cabbisan

Bs

Tråstorp

Läget okänt.

 

 

 

 

I - 159

17

Duvhult  (1447 el tidigare -ff??)

Jtp/bydel

Kristineberg

Uppf omkr 1870 (SvB).

Väl bibehållet. Åretruntbostad ????

 

 

N58°  12.152  E15°  45.410'

Torp u Saxtorp långt tillbaka.

1/10 mtl efter laga skifte 1897-1899.

I -60 ff

18

Eklund / Gatan  (1747-1776 , 1831-1971)

Bs

Bestorp

Inga spår?

 

 

N58°  13.939'  E15°  44.743'

 

 

I – 33 ff

19

Flithem  (1879-ff)

Bs

Gavel

Uppf omkr 1882.

 

 

N58° 12.397' E15° 46.565'

 

Här bedrevs snickeri, främst båtbyggeri (SvB).

I - 56

20

Fridhem Sätra  (1874-1991)

Jtp

Sätra Mellangård

????????

 

 

N58° 13.851' E15° 45.646'

Torp u Sätra Mellangård.

I -  110 ff

20

Fridhem (1898-1916)

Bs

Kristineberg

Stenfotar till två hus, jordkällare.

Skylt tillverkad men ej uppsatt.

N58° 12.024' E15° 45.102'

 

 

I - 62

21

Fridhem  (1897-ff)

Bs

Tråstorp

Uppf 1895 (SvB)

 

 

 

Beläget inne i byn Tråstorp.

I – 149 ff

22

Furusten (ca 1690-1991)

Stp

Tråstorp

Väl bibehållen.

 

 

N58° 13.036' E15° 47.831'

 

Berättelse av Ida Wall i ToSt.

Medfaren stp-tavla på väggen.

I – 152 ff

23

Furusten  (1859-1905)

Bs

Tråstorp

Fritidsbostad,

 

 

N58° 13.032'  E15° 47.797'

 

 

I - 156

24

Granlund  (1865-1917)

Bs

Sätra Södergård

Stenfot synlig.

Ja

Kopparskylt, bra skick.

N58° 12.838' E15° 44.869'

 

 

I – 111 f

25

Grindstugan  (1882-1893)

Bs

Sätra Södergård

Grunden hamnade under vägen vid dess breddning

 

 

N58° 12.380' E15° 45.097'

 

 

I - 112

26

Grytet  (1788-1965)

Bs

Tråstorp

Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.370' E15° 47.678'

 

 

I – 156 f

27

Gröndalen  (1789-1961)

Bs

Ås/Skruvkulla

Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.853' E15° 44.276'

 

 

I – 86 f

28

Grönsved  (1848-1991)

Bs

Tråstorp

Uppf 1918 (SvB). Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.072' E15° 47.954'

 

 

I – 157 f

29

Hagalund – f d ”stuga Svartbäcken  (1873-1984)

Bs

Sätra

Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.794' E15° 45.563'

 

Intill stp Svartbäcken

I – 112 f

30

Hagalund / Skogen  (1834-1867)

Bs

Ås

Spår av husgrund o murstock, krusbär.

 

 

N58° 13.420' E15° 43.368'

 

Stugan flyttades 1860-t t Komministergd som arr bost. Sockenmuseum fr 1950-t.

I - 161

31

Hagen

Bs

Sätra

Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.184' E15° 46.373'

 

 

I - 113

32

Hagkullen / Gölen / Gölstugan  (1846-1905)

Bs

Melskog

Rester av husgrund o eldstad, fruktträd, syrener.

Ja

Kopparskylt, lite missfärgad.

N58° 11.825' E15° 43.009'

 

Olika begynnelseår på skylten och i boken.

I – 68 f

33

Hagmålen  (1820-1892)

Bs

Gavel

Svårhittad. Otydliga lämningar i/vid björkdunge.

 

 

N58°12.647' E15° 47.104'

 

I – 56 f

34

Hagsätter  (1830-1890)

Bs

Bestorp

Inga spår.

 

 

 

Enl ToSt osäker lokalisering, men utvisas på Hek, nära bygränsen mot Sätra.

I - 35

35

Hemsjö 1  (1792-1962)

Jtp

Sätra Södergård

Väl bibehållen. Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.247' E15° 45.200'

 

 

I – 113 ff

36

Hemsjö 2  /(mitten 1800-t - ?

Jtp

Sätra Södergård

Väl bibehållen. Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.289' E15° 45.159'

 

 

I – 113 ff

37

Hybbeln  (1747-1937)

Bs/Jtp

Bestorp

Revs omkr 1960.

Ja

Försvunnen.

N58° 14.337E15° 44.341

 

I – 35 ff

38

Högstorp  (1853-ff)

Bs

Tråstorp

Fritidsbostad / åretruntbostad.

 

 

N58° 13.311' E15° 47.742'

 

 

I – 158 f

39

Högsäter

Bs

Sätra

 

 

 

 

Angivet på Hek, nära Bergstugan, ej med i ToSt.

 

40

Hökhult  (1868-1881)

Bs

Skruvkulla

Rester av grund och murstock.

 

 

N58° 13.396' E15° 44.429'

 

 

I - 87

41

Karlslund / Carlslund / Lertaget  (1879-1935)

Bs

Sätra by

Ombyggt. Har varit klubbstuga, är nu fritidsbostad .

 

 

N58° 13.631´E15° 44.842'

 

Platsen var lertag för hela byn.

Berättelse om Carl G o Clara i ToSt. Foto hos hbf.

I – 115 f

42

Karlslund (1833-1854)

BS

Gavel

Inga lämningar

 

 

N58°12.175 E15° 46.371'

 

Carlslundslyckan” ca 100 m Ö ”Tjärstad port”.

I - 57

43

Knarrekulla  (1675-1816)

Stp

Sätra

Rester av grunden.

 

 

N58° 14.469' E15° 45.593'

 

Ersattes som stp av Svartbäcken.

I 116 f

 

Koppertorp / Koppetorp

Gård,

1 mtl

Sturefors

Alla hus exkl stugan Hagen rivna. Många lämningar efter byggn. Ett av två bost hus uppf ca 1825 enl SvB.

 

 

N58° 14.694' E15° 44.610'

N58° 14.705' E15° 44.627'

 

Bostadshusen satt ihop med smatt emellan. Ett flyttades till Bestorps by ????. Logen togs ner och byggdes upp på nytt i Vårdnäs hbg 1984-86.

 

 

Koppertorp Hagen

Stuga

v gården

Sturefors

Infallet tak, djupt förfall.

 

 

N58° 14.664' E15° 44.677'

 

”Tant Amanda-stugan” i folkmun.

 

44

Kroken / Kroktorpen  (slutet 1700-t - 1941

Jtp

Melskog

Se Bäckaskog.

Ja

Kopparskylt, bra skick.

 

Se Bäckaskog, Melskogsstugan, Åkroken

I – 73 ff

45

Kullsäter / Kampen (1810-1975)

 

jtp

Sätra

Uppf ca 1880 (SvB).  Fritidsbostad. Ladugården nedbränd.

 

 

N58° 13.544' E15° 45.641'

 

Kallades till en början Kampen.

I – 117 ff

46

Källmo / Tjellmo  (1763-1899/1918)

Jtp

Kristineberg

Husgrund synlig. Vägvis-skylt vid Bäcks lagård.

 

 

N58° 12.536' E15° 43.708'

 

Upphörde som jtp efter laga skiftet 1897-99.

I – 62 ff

47

Laggarbo  (1844-ff, enl ToSt, där det förbises att urspr Laggarbo inte är identiskt med skogvaktarbostället Laggarbo).

Bs

Bestorp

Nuv villa uppf som skogvaktarbostad omkr 1932 (SvB).

 

 

N58° 14.416' E15° 44.323'

(”nya” läget nära soldattorpen)

Hek visar att Laggarbo var en av flera Bs vid bygränsen mot Sätra. Framgår ej i ToSt.

Se not 1 under tablån.

I – 41 f

48

Lillängen  (1870-1918)

Bs

Tråstorp

Rester av jordkällare.

 

 

N58° 13.004' E15° 48.001'

 

 

I - 160

49

Linberget / Lindberget  (1822-1921)

Jtp

Sätra

 

Ja

Kopparskylt, tillknycklad.

N58° 12.834' E15° 44.791'

 

 

I – 119 f

50

Lund  (1754-1963)

Jtp

Skruvkulla

Uppf ca 1880, omb (SvB). Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.516' E15° 44.323'

 

 

I – 88 ff

51

Långsbo  (1790-1910)

Jtp

Kristineberg

Tillbyggt i mkt stor omf. Fritidsbostad.

 

 

N58° 11.378 E15° 44.632'

 

 

I – 64 ff

52

Löten  (1779-1877)

Bs/Jtp

Bestorp

Ca 100 m öster Laggarbo. Inga spår.

 

 

N58° 14.343' E15° 44.517'

 

Torp fr 1815.

I – 42 ff

53

Löten 1 (1779-1946) 

Bs

Sätra

 

 

 

N58° 13.466' E15° 45.616'

 

Stugorna på byns betesmark

benämndes ”Löttera”.

I – 121 ff

54

Löten 2, 3  (1803-1875)

Bs

Sätra

 

 

 

N58° 13.499' E15° 45.830'

 

D:o

I – 123 ff

55

Lövhagen  (1902-1938)

Bs

Gavel

Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.333' E15° 46.385'

 

 

I - 57

56

Lövsätter / Klippan  (1835-1938)

Bs

Sätra Norrgård

Har varit fritidsbostad.

Förfallen.

 

 

N58° 13.662' E15° 45.489'

 

 

I – 120 f

57

Melskogsstugan

Jtp

Melskog

 

 

 

 

Se Bäckaskog, Kroken, Åkroken.

I 73 ff

58

Målbäck / Dammen  (1834-1881)

Jtp

Sätra Södergård

Inga lämningar.

 

 

N58° 13.135' E15° 46.638'

 

 

I - 125

59

Norrsätter / Gustavsborg / Borgen  (1836-ff)

Bs

Bestorp

Åter åretruntbostad, fritidsbostad stor del av 1900-t.

 

 

 

N58° 14.580' E15° 44.160'

 

 

I – 40 f

60

Nyborg  (1876-ff)

Bs

Sätra Mellangård

Om- o tillbyggd till

åretruntbostad.

 

 

N58° 13.577. E15° 44.874'

 

 

I – 125 f

61

Nygärdet / Nyle  (1788-1885)

Bs

Skruvkulla

Inga spår.

 

 

N58° 13.426' E15° 44.616'

 

 

I – 90 ff

62

Nystugan  (1847-1906)

Bs

Sätra Norrgård

Läget okänt.

 

 

 

 

I - 126

63

Nysätter (1825-1874)

Bs

Sätra Norrgård

Läget okänt

 

 

 

 

I – 126 f

64

Nässjöstugan  (1666-1878)

Bs

Nässjö

Körsbär, krusbär, björnbär kvar.

 

 

N58° 13.101' E15° 42.701'

 

 

I – 78 ff

65

Olstorp / Kullen  (1805-1891 / 1892-1963)

Jtp

Björklida/

Melskog

Fritidsbostad en tid, nu nästan ihoprasad. Fruktträd, krusbär …

 

 

N58° 12.138' E15° 43.113'

 

Under Björklida t 1891. Berättelse i ToSt.

I – 69 ff

66

Opphem  (1872-ff) F d Löten 2

Bs

Sätra Norrgård

Uppf 1867, omb 1938 (SvB).

 

 

N58° 13.523' E15° 45.706'

 

 

I – 127 f

67

Roligheten / Tutebotorp / Tutebo (1664-1941)

Jtp

Bersebo / Adelsnäs

Gammelstugan” på Sätravallen, uppf tidigt 1800-t (GoG) el ca 1890 (SvB). Brändes ner tidigt 2000-talet.

 

 

N58° 12.951' E15° 45.240'

 

Tutebo utjord” hörde till 2/3 Sätra S-g, och 1/3 Bersebo/ Adelsnäs som torpet tillhörde Såld t brukaren JP Sjöberg tidigt 1900-t. Sätravallens friluftsanl. 1941 - omkr 2000.

I – 128 ff

68

Rosenlund  (1877-1961)

Bs

Sätra Norrgård

Fritidsbostad.

 

 

N58°  13.593'  E15° 45.302'

 

 

I – 130 f

69

Sjöbacka  (1811-1947)

Jtp

Nässjö

Välbevarat? Fritidsbostad.

 

 

N58°  12.806'  E15° 43.301'

 

 

I – 80 ff

70

Sjöholm  (1877-1968)

Bs

Sätra Södergård

Uppf omkr 1890 (SvB). Fritidsbostad.

 

 

N58° 12.326' E15° 45.008'

 

 

I - 134

71

Sjölund  (1879-ff)

Bs

Skruvkulla

Uppf omkr 1880, ombyggt ca 1925. Åretruntbostad.

 

 

N58° 13.725' E15° 44.081'

 

 

I - 92

72

Skårstugan  (1797-1963)

Bs/Jtp

Skår

Uppf omkr 1860. Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.081' E15° 49.067'

 

 

I – 97 f

73

Slottet  (1664-1913)

Stp

Sätra

Rester av stenfoten.

Ja

Kopparskylt, bra skick.

N58° 12.470' E15° 45.629'

 

Stugan flyttades på 1910-t till Bonäsudden, Bestorp. Mkt väl bibehållen.

I – 134 ff

74

Solbacken  (1885-1975)

Bs

Bestorp

Fritidsbostad.

 

 

N58° 14.333' E15° 44.427'

 

 

I - 44

75

Stenbacken

Bs

Bestorp

Läget okänt, troligen intill soldattorpen.

 

 

 

 

I – 44 f

 76

Svartbäcken  (1809-1965)

Stp

Sätra

Uppf omkr 1850. Ombyggd ca 1930 (SvB). Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.878' E15° 45.756'

 

Efterträdde Knarrekulla som soldattorp.

I – 137 ff

77

Svensbo / tid. Svenstorp  (1804-1962)

Jtp

Björklida

Uppf ca 1860 (SvB). Välbevarat. Fritidsbostad

 

 

N58° 12.309' E15° 43.540'

 

 

I – 50 ff

78

Sågsveden  (1840-1886)

Bs

Melskog

Rester av en väl stensatt källare.

Ja

Kopparkylt, bra skick.

N58° 11.616' E15° 43.184'

 

Se Bäckaskog, Kroken, Åkroken. Ca 100 m Ö Dalen.

I - 77

79

Trädgårdstorp  (1861-1977)

Jtp

Sätra Mellangård

Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.391' E15° 44.674'

 

 

I – 139 ff

80

Vasstorp  (slutet 1600-t – 1963)

Stp

Skruvkulla

Uppf omkr 1850 (SvB). Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.331' E15° 44.589'

 

 

I – 93 ff

90

Åkroken  (1813-1916)

Bs

Melskog

Övertorvad men tydlig grund, murstocksrest.

Ja

Kopparskylt, bra skick.

N58° 11.593' E15° 43.337'

 

Ca 200 m NV Bäckaskog. Olika begynnelseår i boken resp på skylten.

I – 75 f

91

Ändebacken  (1792-1908)

Jtp

Sätra Södergård

Spår av husgrund.

Ja

Kopparskylt, hyggligt skick.

N58° 12.271' E15° 45.649'

 

 

I - 142 ff

92

Ängelund  (1863-1886)

Bs

Sätra Södergård

Spår av husgrund och eldstad.

Ja

Kopparskylt, bra skick.

N58° 12.377' E15° 45.534'

 

 

I - 145

93

Östersätter  (1815-1970

Jtp/Bs

Sätra Södergård

Uppf omkr 1850, omb ca 1900 o 1949 (SvB). Fritidsbostad.

 

 

N58° 13.328' E15° 46.168'

 

Torp till 1830, sedan stuga.

I - 147 f

 

Not 1 - LAGGARBO – stuga under Bestorp. Som uppgetts ovan låg den på Bestorps bys marker, vid gränsen mot Sätra. Den byggdes åt avskedade knekten Petter Öijer, som med hustrun Kajsa Lisa Broberg flyttade in 1844. Båda var födda 1811. Petter avled 1858, medan Kajsa Lisa levde i ytterligare 44 år. Ända till sin död 28/11 1902 bodde hon kvar i stugan, åtminstone på slutet som fattighjon.

1905 knöts namnet Laggarbo i kyrkböckerna till skogvaktarbostället – och senare även till skogvaktarvillan som uppfördes på 1930-talet intill soldattorpen. Två tänkbara förklaringar: 1. Den ursprungliga stugan Laggarbo blev några in på 1900-talet, efter en trolig upprustning, skogvaktarboställe. När sedan den nya villan byggts följde namnet Laggarbo med dit. 2. Namnet övertogs av skogvaktarbostället även om detta aldrig var knutet till stugplatsen vid södra bygränsen.

 

 

 

 

 

Förkortning av namn:

 

ChR – Christer Rahmqvist

 

RG – Rosita Gustavsson

 

 

Litteratur:

Paul Aineström: Torp och stugor i Vårdnäs socken, del I, 2002. (ToSt)

  

Sveriges Bebyggelse, Landsbygden, Östergötlands län, 1951. (SvB)

 

Gods och gårdar, Östergötland sydöstra, 1939. (Gog)

 

Östergötland i ord och bild, 1946. (ÖiOob)