KÖKSLANDET - Ruta 1

 

Kökslandet är uppdelat i fyra rutor - ärtväxter, potatis, rotfrukter och bladväxter.

Här är rutan med ärtväxter - ärter och bönor.

 

Bondböna Vicia faba

Bondböna07025blom

Bondbönan är en av våra äldsta köksväxter, ja kanske till och med den allra äldsta. Man tror att bönorna kom till norden 1800 – 500 f.Kr. I Östergötland brukade man så bondbönor mellan potatisens rader, både potatisen och bondbönan kupades.

 

 Kokärtan ”Östgöta gulärt”

Pisum sativum

KokärtÖstgötaGul

Gul kokärt används till ärtsoppan som vi äter på torsdagar. Den ska skördas när skidan är helt torr och ärtorna är gula. NGB13487

 

Rosenböna Phaseolus coccineus

Rosenböna08185

Rosenbönan kallas också för prunkböna, blomsterböna eller i England ”runner beans”. Den kom till Europa på 1500 eller 1600-talet och ursprungslandet är Syd- och Mellanamerika. Till Sverige kom rosenbönan någon gång under 1700-talet.

 

Sockerärt, ”Lokförare Bergfälts jätteärt

sockerÄLokför0723a

Har odlats i Ludvikatrakten före 1945. Ärtbaljorna kan bli 15 -20 cm långa. Är mycket lik ”Carouby de Mausanne” som gick att köpa från fröfirma i Frankrike från 1943.

 


 

Kokbönan ”Mor Kristins böna” Phaseolus vulgaris

bönkokskörd1002d

Mor Kristin (1854-1949) bodde hela sitt liv i trakterna av Kisa. Hon levde under små omständigheter, mot slutet av sitt liv bodde hon ensam i ett litet torp under gården Axhult. Kristin delade med sig av dessa bönor till en vän som gav dem till sin dotter. Så har de gått i arv i snart ett sekel. Mer uppgifter finns i boken ”Vi odlade till husbehov” av Lena Nygårds NGB17805.

Märgärt ”Västra Ny”

MärgNorrhult0807g

Den kommer från Västra Ny utanför Motala.

Brytbönan ”Fiskeby”

Phaseolus vulgaris

BönaFiskeby0807c

”Fiskeby” togs fram av växtförädlaren Algot Holmberg och hans son Sven i Norrköping på 1920-talet. Innan Fröuppropet återfann den ansågs denna välkända böna vara borta för alltid.

NGB17821

Blåärten ”Holma kvarn”

spritÄHolma0719c

En ärta som har lämnats in till föreningen Sesam. Holma kvarn ligger strax utanför Finspång i Östergötland.

Vaxbönan “Mont d´0r”

Phaseolus vulgaris

NGB23708

BönaMontDor0812e

En fransk trädgårdsböna med gula skidor som odlades i slutet av 1800-talet i Frankrike.