Välkommen till Vårdnäs hembygdsförening!

 

Om oss

0823BordInvign1

Styrelse

Verksamheten

Bli medlem

Hänt i bilder

Hembygdsgården

Om Vårdnäs

Bilder från förr

Trädgårdsgruppen

 

Redaktör för hemsidan

Veine Edman

edmans@allt2se

Stugan Berget på hembygdsgården. Foto: Bo Bäckman. T h: De nya borden/bänkarna uppe på höjden i hembygdsparken. Foto: Birgitta Andersson.

 

AKTUELLT:

 

Söndagskväll med dragspelsmusik – söndag 1 juli kl 18

Dragspelsklubben ”Byledraget” från norra Östergötland gästar Vårdnäs vid den första av sommarens fyra

söndagskvällar i hembygdsgården. Avgift 50 kr – inklusive kaffe med hembakat bröd. Välkomna!

 

SOMMARENS PROGRAM – klicka här!

 

 

hagstuva 180609

Förnyelse av torpskyltar

För ett antal år sedan märkte föreningen ut platserna för ett 70-tal försvunna torp och stugor runt om i Vårdnäs socken. Det skedde dels i sena 1970- och tidiga1980-talet med kopparskyltar, dels under åren kring millennieskiftet med aluminiumskyltar. Särskilt de förstnämnda skyltarna har blivit illa åtgånga av betande djur. Sedan något år pågår en kontroll av skyltarna och deras skick. Vid årsmötet utsågs en arbetsgrupp, som nyligen satte upp de första ersättningsskyltarna. Det skedde vid Arnebo Västergård, där fyra av fem tidigare skyltar behövde ersättas. Arbetsgruppen består av PG Granath, Anders Nyberg, Rosita Gustavsson och Christer Rahmqvist.

 

 

Välbesökt nationaldagsfirande

Kvällen var fin och anslutningen som vanligt god när Nationaldagen firades i hembygdsgården. Helt enligt traditionen medverkade Frälsningsarméns musikkår - liksom Vårdnäskören, som den här gången överraskade med att ta upp ’Vårdnässången’ med text av Else-Marie Petersson, Brokind. Årets högtidstalare var Lars Vikinge, Melskog, skogsbrukare, doktor i etik och kommunpolitiker. Efteråt dracks kaffe och köptes lotter i föreningens hantverkslotteri.

De fyra vinsterna i lotteriet - tillverkade av Ulf Törnquist, Högåsa, och Therese Malmström, Tråstorp, utföll på lottnumren 187, 114, 286 och 217.

 

Bygdevandring i Kögenäs

Ett 40-tal personer deltog i årets vårvandring, som arrangerades 27 maj, vid Kögenäs. Efter samling vid det gamla soldattorpet Högåsa blev det en promenad till Kögenäs by, där husen till de fem gårdarna blev kvar i bykärnan efter genomförda skiften. Yngve Larsson, som var den siste bonden i byn, och hans systerson Bo Jonsson berättade om Kögenäs historia. Så vandrade man tillbaka till Högåsa, som är pietetsfullt upprustat och vårdat av ägarna Gunilla Hallberg och Ulf Törnquist. Gunilla berättade om sina släktrötter i Kögenäs och om Högåsa, som hon ärvde i sin ungdom.

 

Valborgsfirandet: Många kom trots vädret

Med tanke på regn och blåst blev Valborgsmässofirandet i hembygdsparken välbesökt. Regnet höll sig undan, men blåste gjorde det - från sjösidan in mot publiken. Scouterna som anlänt med facklor tände majbrasan, som hade svårt att ta sig. Riset var färskt och regnvått. Men så småningom tog elden fart och några fick flytta på sig för rök och gnistor. Vårdnäskören sjöng de kära vårsångerna. Och skådespelaren Gustaf Appelberg, Bestorp, höll ett mycket uppskattat vårtal. Så avslutades programmet, som brukligt, med fyrverkerier. Många konsumerade kaffe och korv som serverades i logen.

 

Välbesökt kväll kring gamla kartor och ’Västra Fjärdingen’

50-talet personer kom till föreningens berättarkväll i församlingshemmet 18 april. Björn Johansson, DIS, berättade och visade prov hur mycket som finns att hämta i de gamla kartorna som tillgängliga på nätet.

Björn Sundén, sommarboende i Fjälla sedan barnsben, berättade minnen och tog åhörarna med på en tur runt Fjälla, Hugnebo, Älgbosäter, Dänskebo, Sandebo och Hulta.

 

Små förändringar i styrelsen

Vid hembygdsföreningens årsmöte 11 mars avtackades Jan Oom som tillhört styrelsen och varit kassör i ett antal år. Ny ordinarie ledamot blev Per Berg, som också har övertagit uppgiften som kassör. Till ny ersättare i styrelsen efter Per Berg valdes Anders Kull. Han återkommer därmed i styrelsen som han lämnade för några år sedan. Ordföranden Veine Edman omvaldes och likaså styrelseledamöterna Annelie Kåhre och Margareta Skinnars som är valda på två år. I styrelsen finns också Stig Persson, Marie Drotth, Sten-Erik Stenberg och ersättaren Ingemar Saand, valda förra året för två år.

 

Här hittar du verksamhetsberättelsen över 2017.

 

 

 2003-05-03 05.47.14

Göte Ericsson, t v, var ordförande i Vårdnäs hbf från starten till 1984. T h Yngve Larsson som tillhörde styrelsen under många år.

 

Hembygdsföreningen firade sina 40 år

 

Hembygdsföreningens 40 år firades i Eklunda 1 december med tårtkalas och tillbakablickar på den omfattande verksamhet som bedrivits under åren. De drygt 60 medlemmarna som deltog fick höra Göte Ericsson, den förste ordföranden, berätta om hur och varför föreningen kom till.

 

Rebecca Jarl Evertsson och Lisa Nilsson underhöll med gamla schlagers, ackompanjerade av Anne Gustavsson Jarl. Rolf Pettersson från Östergötlands Hembygdsförbund gratulerade och överlämnade en minnestavla, som ska sättas upp i Berget.

 

Efter kaffe och tårta avslutades kvällen med en serie bilder från verksamheten under de 40 åren – inte minst från hembygdsgårdens uppbyggnad.

 

 

 När Moa Martinson slog upp ögonen i Nybygget

Omständigheterna kring Helga Maria Swartz (som skulle bli författaren Moa Martinson) födelse i västra sockenkanten 2 november 1890 belyser hur fattigt folk i vår socken (och alla andra socknar) hade det. Denna historia låg till grund för bygdespelet ”Ho’ ska heta Helga” som uppfördes av Vårdnässpelen i Bjärka-Säby hösten 2017. Texten Här föddes Moa Martinson, som nu kan läsas under Om Vårdnäs är i stort densamma som återfinns i bygdespelets programblad.

 

71265472-08nhk

Ho’ska heta Helga”en stor framgång

 

Föreningen Vårdnässpelens tonsatta bygdespel kring författaren Moa Martinson födelse 2 november 1890 blev mycket uppskattad och en stor framgång. De fyra föreställningarna i Magasinet i Bjärka-Säby 12-15 oktober var helt utsålda, vilket innebär totalt drygt 600 betalande åskådare. Även de två föreställningarna i Norrköping 28-29 oktober ser ut bli utsålda.

 

Medlemmar i Vårdnäs och Wist hembygdsföreningar har hjälpt till med olika praktiska saker som parkering, biljetthantering, kaffeservering, städning o s v.

 

Tack till alla som bidragit till denna förnämliga kulturhändelse i vår bygd!

 

 

 

 

Lyssna till tre Vårdnäs-profiler som inte längre finns i livet

1980 tog hbf:s dåvarande ordförande Göte Ericsson sin kassettbandspelare med sig vid besök hos dels lantbrukaren Konrad Johansson i Björnkil och dels dennes granne, ”Stina i Eknäs”. Tio år senare besöktes Erik Johansson, en välkänd gestalt som hade många uppgifter inom kyrkan och socknen. Örjan Nilsson i Bestorp har hjälpt oss att föra över kassetternas innehåll till det digitala formatet. Så småningom ska intervjuerna kunna bli tillgängliga på denna hemsida. I väntan på det lånar vi gärna ut ett USB-minne, som du kan lyssna på – och kopiera.