Om Broo i Kind

Sätesgården Broo i Kind har anor från 1100-talet, då den sägs ha tillhört östgötajarlarna Thoril och Tatil. Läget vid de passagen över forsarna mellan Järnlunden och Lilla Rängen var strategiskt.

 

På 1300-talet ingick gården i Bo Jonsson Grips väldiga godsinnehav. Från slutet av 1400-talet till början av 1700-talet hörde Broo/Brokind till ätten Natt och Dag.

 

Nuvarande huvudbyggnaden på Brokind uppfördes 1727-1731. Det tidigare slottet, som avbildades i slutet av 1600-talet av Erik Dahlberg i ”Suecia Antiqua et hodierna”, hade två torn. (Se nedan.)

 

Kanske var detta tidigare slott uppfört redan under 1500-talets mitt av Måns Johansson? Han deltog i byggandet av kungens slottsbygge i Vadstena - och bör ha haft resurser att bygga ”ståndsmässigt” också för egen del.

 

 

Måns Johanssons

många gårdar

Måns Johansson Natt och Dag ägde 348 gårdar och fastigheter. I Vårdnäs och Vist – med Broo och Säby - ägde han 39 resp. 19 gårdar. Efter Måns död 1555 ärvdes Broo med underlydande gårdar av sonen Erik Månsson, medan Nils Månsson ärvde Säby.

 

Måns Johanssons gårdar i Vårdnäs

BROO sätesgård – med Karlemålen, Eskilstorp*, Sonnetorp*,

ARNEBO – med kvarn, BESTORP – 3 gårdar, DÄNSKEBO – 2, EDA, EGGEBY – 3, FJÄLLA, FÄNTEBO, KÅTEBO – 2 (en var säte för en rättare),  PUKEBERG, SAXTORP - 2, SJÖGESÄTER, SKILLBERGA, STENSVASSA, SUNDSMÅLA, SÄTRA – 2, med kvarn, TOMÅLA, VIGGEBY – 3, VÄSTERBY – 2, ÅSMUNDSTA*– 2.

*Torpen Eskilstorp och Sonnetorp är oidentifierade.

* Byn Åsmundsta/Åsmedstad låg vid Järnlundens östra strand söder om Broo (mitt för Viggeby). Den brändes ner under strider på 1500-talet. Kanske under Dackefejden?

Källa: Holger Rosman: Bjärka-Säby och dess ägare, del II, 1924.