DSC_0918

 

Gårds- och bynamn i Vårdnäs

i dokument från 1500-talet

eller närmast tidigare. Äldre skrivningar än dessa kan finnas.

Källa: SOFI.

 

Arnabodum 1403 (Arnebo)

Bembilsbodom 1502 (Bemelsbo, numera Kristineberg)

Bösseboda 1552, Bisaboda 1571 (Besebo, tidigt avhyst gård norr om Kuseboholm)

Byssatorp 1514, Bessetorp 1557, Besatorp 1509 (Bestorp)

Birk 1385 (Björke)

Byrkelwndh 1502, Bierekaliida 1587 (Björklida)

Biernakil 1417 (Björnkil)

Broo 1362, Bro 1526 (Brokinds gård)

Danskaboda 1455 (Dänskebo)

Dwffwoholt 1502, Duwohult 1480 (Duvhult)

Eede 1502 (Eda)

Egbones 1557 (Eggebynäs), by vid Järnlunden, avhyst 1850-talet

Egby 1383, Ekby 1455 (Eggeby), by vid Kalmarvägen s Brokind, avhyst 1850-talet

Eke 1502 (Eke)

Eskilstorp ? - torp under Brokind 1500-t

Falle 1565 (Falla)?

Fiella 1512, Fiälla 1535 (Fjälla)

Fernebobodom 1356 (Fäntebo, numera kallat Sjöberga?)

? Gavel

Hambre 1417 (Hamra)

Huggandabodhum 1417 (Hugnebo)

Hultta 1599 (Hulta)

Igbonaes 1583 ?

Ingatorppe 1502 ?

Karlaemåla 1362  (Karlemåla)

Kulla 1385 (Kulla, vid Arnebo)

Kusabodha 1502 (Kusebo, senare Kuseboholm)

Kutaboda 1509, Kutebodom 1509 (Kåtebo)

Kaellobool 1502 (?)

Kökanaes 1397 (Kögenäs)

Långedahl 1583 (Långdal)

Medhalskogh 1502 (Melskog)

Nessia 1545 (Nässjö)

Pukaberg 1375 (Pukeberg)

Rödloengh 1502 (?)

? Sandebo

 

 

DSCF3592

 

DSCF3594

 

Forts. gårds- och bynamn:

 

Sandwiik 1413 (Sandvik i Brokind?)

Saxatorp 1502 (Saxtorp)

? Sjögesäter

Skaggaboda 1552 (Skaggebo)

Skarsmala (1455 (Skarsmåla)

? Skruvkulla

Skyloberghe 1502 (Skillberga)

Skuur 1598 (Skår)

Sleteeke 1386 (Släteke)

Sonnetorp ? – torp under Brokind, 1500-t

Stensmala 1383 (Stensmålen)

Stensvassom 1385 (Stensvassa)

Stowarmala 1379 (Storsmåla)

Stobbatorp – sena 1400-t (Stubbetorp)

Sundzmala 1455 (Sundsmåla)

Swartnakkomala 1385 (Svartmåla)

Saetra 1455 (Sätra)

Toffuemåla 1455 (Tomåla)

Torppa – by norr om Brokind, avhyst på 1500-talet

Torp 1552 (avhyst gård mellan Skillberga och Västerby)

Ulwersmala 1480 (?)

Westerby 1560 (Västerby)

Wygby 1477, Wikby 1509 (Viggeby)

Wordenäs socken 1545, Wålenäs 1568, Wårnaes 1593, Walnäs 1594 (Vårdnäs socken)

Aase 1502, Ås 1557 (Ås)

Åsmundsta 1379, Åsmundsboda (Åsmedsta), by vid Brokind,

avhyst 1570-talet

Aelbosaether 1477 (Älgbosäter)

Aelwersmaale 1447 (?)