Segrarna skriver historien

·         Gustav Vasas propagandabild av Nils Dacke som ”förrädare, tjuv och horkarl” skulle skrämma folk från att ansluta sig till upproret. Efter att detta slagits ner skulle ledaren utmålas i sämsta möjliga dager – för att han inte skulle bli martyr.

 

·         Kungens trumpetade ut sin bild av upproret och Dacke i många, långa brev till allmogen. Breven lästes upp på marknader, vid tingen, eller i kyrkorna.

 

·         Mycket finns skrivet om Dackefejden från kungens håll - men knappast något från Dackes och upprorets håll. Detta kom att prägla historieskrivningen i hundratals år. Historikern Anders Fryxell skrev på 1880-talet att Nils Dacke var ”en avskyvärt elak man.”

 

·         I Carl Grimbergs ”Sveriges historia för folkskolan” från 1939 är Gustav Vasa den store landsfadern som befriade Sverige från såväl tyrannen Kristian II som påven och katolicismen. Smålänningarna påstods vara ett krigiskt och hämndlystet släkte som gärna använde spjut och pilar.

 

·         Först från 1960-talet blev vårt lands allvarligaste inbördeskrig och dess upphovsman mera objektivt belysta i forskning och läroböcker.