DACKEFEJDEN, 4

EFTER 1543

Trots att Nils Dacke svärtades han ner som ”horkarl, förrädare och kättare” vårdade många minnet av den småländske upprorsledaren. Dacke-sägner uppstod på många håll kring platser där han påstods ha övernattat eller utkämpat strider. Historier som har överlevt i århundraden.

 

Gustav Vasas drog sina slutsatser av inbördeskriget. De tyska legoknektarna hade inte varit effektiva mot Dackes ”guerillakrigare”. Härefter skulle den militära styrkan byggas på soldater ur landets allmoge.

 

Fänikorna, som hade organiserats under Dackefejden, blir grunden till landskapsregementen.

För att hindra såväl nya inhemska uppror som danska angrepp måste försvaret stärkas också inne i landet. Bland annat igångsätts bygget av Vadstena slott.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETT KROSSAT UPPROR

Dackeupproret var en våldsam protest mot ökade skatter, mot hänsynslöst fogdevälde och intrång i människors och bygders självbestämmande.

 

Målet var inte att avsätta kung Gustav. Det Nils Dacke begärde i Slättbacka-freden var en återgång till ”det som gammalt och fornt varit haver”.

 

Men några eftergifter tänkte kungen aldrig göra. Fredsförhandlingarna var ett sätt att vinna tid - för att under våren 1543 krossa upproret.

 

Och så blev det. Inget kunde nu hindra Gustav Vasa i omvandlingen av Sverige till en effektiv nationalstat med makten samlad hos honom själv.