Trädgårdsmästare Bruno Pettersson i ett av växthusen. Han och hustrun Klara hade enligt kyrkboken tre pojkar. Flickan på bilden var någon annans dotter. Foto: Ivar Andersson.

 

 

 

En innehållsrik annonstext där trädgårdsmästaren själv redogör för vad som odlas och saluförs i ”parti och minut”. Var och när den publicerades är obekant, men som framgår av sista raden kan det inte ha varit före hösten 1936. Fotot på växthusen togs av Ivar Andersson.

 

När Brokinds handelsträdgård blomstrade

 

Brokinds trädgård omnämndes redan på 1600-talet.  ”Gamla trägården” var belägen på den udde söder om slottet som än idag heter Trädgårdsudden. Under 1700-talet anlades ”Nya Trägården” öster om vägen mot kyrkan, intill Värdshuset och tegelbruket .

 

Trädgårdsprodukter från Brokind uppges på den tiden ha saluförts i bl a Åtvidaberg och Norrköping.

Handelsträdgård i modern mening blev det nog först på 1900-talet - och särskilt under åren den leddes av trädgårdsmästare Bruno Pettersson. Denne tillträdde

 

1923 och drev från 1927 handelsträdgården i sin egen regi till 1948, då han lämnade Brokind. I mitten av 1950-talet upphörde den yrkesmässigt bedrivna trädgårdsodlingen vid Brokinds gård.

 

 

Såväl blommor som frukt och grönsaker odlades vid Brokinds handelsträdgård. Foto: Ivar Andersson, 1920-talet.

 

 

Två arbetare och tre säsongsarbetare var anställda vid handelsträdgården, enligt trädgårdsmästare Bruno Pettersson som själv står längst till höger. Foto: Ivar Andersson, 1920-talet.

 

 

 

 

 

Sammanställt av Veine Edman, juni 2023.

 

 

Del av Häradsekonomiska kartan, utarbetad 1868-1877. Den skarpt gröna rektangeln söder om ”o” i Brokind är ”Nya Trädgården” som låg intill tegelbruket och vägen mot kyrkan och östra sockendelarna. Vägen nedom tegelbrukets husrad är gamla vägen mot Galtebo, Kåtebo och Melskog.