Vårdnäs på häradskartan 1879

Denna karta över Vårdnäs socken är en del 1879 års karta över Kinda härad. Friläggningen har utförts av släktforskaren Maud Lindeberg, Bromma, och återfinns på hennes web-sida www.vardnas.net. Där finns också en beskrivning till kartan. Med Maud Lindebergs tillåtelse återges kartan här.

Kartläggningsarbetet utfördes åren 1874-75. Det betyder att sjösänkningen i Stångåns sjösystem var genomfört. Men någon järnväg hade ännu inte dragits igenom bygden. Därmed hade inte heller samhällena Bestorp och Brokind uppstått.

Klicka på kartan för större bild.

http://www.vardnas.net/karta5.jpg