Hembygdsföreningens styrelse 2020

 

Ordförande/

webredaktör

Veine Edman

Brokind

edmans@allt2.se

076 - 761 60 50

 

Vice ordförande

Marie Drotth

Skillberga

013 – 410 05

 

Sekreterare

Anneli Kåhre

Brokind

013 – 414 74

 

Kassör

Per Berg

Lillsäter

013 – 402 25

070 – 659 70 56

 

Ledamöter

Sten Erik Stenberg

Rosenberg

013 – 404 08

 

 

Margareta Skinnars Brokind

013 – 411 53

 

 

Hans Barnö

Dänskebo

070 – 625 70 72

 

Ersättare

Ingemar Saand

Brokind

013 – 411 72

 

 

Anders Kull

Stubbetorp

013 – 406 79

 

 

 

 

 

Valberedning

Barbro André

013 – 410 10

 

 

Elly Engström

013 – 450 49

 

 

Erik Drotth

013 – 406 03

 

 

 

 

 

Bankgiro

5307-5727

 

 

Swish

123-326 95 11