Karta över gårdar och byar

Även denna karta är hämtad från Maud Lindebergs web-sida www.vardnas.net. Den visar byar/gårdar och är enligt Maud Lindeberg en bearbetning av en karta från Björn Bergström. Hon har själv färglagt kartan och med hjälp av generalstabskartan fyllt i gårdsnamnen.

En stor förtjänst med denna karta, som vi återger med Maud Lindebergs tillåtelse, är att den överskådligt visar de viktiga vägarnas sträckning innan vare sig järnvägen eller riksväg 34 blivit verklighet. Det är säkert ett förbiseende att den viktiga Kalmarvägen på sträckan Brokind – Hamra blivit ritad med tunnare streck än övriga huvudvägar.

Klicka på kartan för större bild.

http://www.vardnas.net/karta1.jpg