Bilder från verksamheten 2018

Arkiv:

Bilder från 2017  Bilder från 2016     Bilder från 2015     Bilder från 2014

Delar av Vårdnäskören framför delar av publiken. Nedan ses Frälsningsarméns musikkår i aktion. Foto Peter Gunnarsson.

Nationaldagen

Kvällen var fin och anslutningen som vanligt god när Nationaldagen firades i hembygdsgården. Helt enligt traditionen medverkade Frälsningsarméns musikkår - liksom Vårdnäskören, som den här gången överraskade med att ta upp ’Vårdnässången’ med text av Else-Marie Petersson, Brokind. Årets högtidstalare var Lars Vikinge, Melskog, skogsbrukare, doktor i etik och kommunpolitiker. Efteråt dracks kaffe och köptes lotter i föreningens hantverkslotteri.

Efter sång, musik och högtidstal lockade kaffeserveringen framför stugan Berget. Foto: Peter Gunnarsson.

 

Bygdevandring vid Kögenäs

Ett 40-tal personer deltog i årets vårvandring, som försiggick 27 maj vid Kögenäs. Efter samling vid soldattorpet Högåsa blev det en promenad till Kögenäs by, där husen till de fem gårdarna blev kvar i bykärnan efter genomförda skiften. Yngve Larsson, som var den siste bonden i byn, och hans systerson Bo Jonsson berättade om Kögenäs historia. Så vandrade man tillbaka till Högåsa, som är pietetsfullt upprustat och vårdat av ägarna Gunilla Hallberg och Ulf Törnquist. Gunilla berättade om sina släktrötter i Kögenäs och om Högåsa, som hon ärvde i sin ungdom. På bilderna ovan och nedan ser vi Bo Jonsson (i blå skjorta)  i berättartagen på vägen till Kögenäs.  T h ovan nämnde Ulf Törnquist. Foto: Veine Edman.

Nedan: Vid en bodvägg i Kögenäs fortsatte Yngve Larsson och Bo Jonssson att berätta. Foto: Veine Edman.